ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (A)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (A)

AŞĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1-Doğu Bloku ülkeleri arasında ekonomik alanda işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan örgüt ………………….. ‘dur.(6 p)
2-İngiltere,Filistinde bir yahudi devletinin kurulmasını desteklemek için ……………………. deklarasyonunu yayınlamıştır. (6 p)
3-ABD,Türkiye ve Yunanistan’ı SSCB tehdidinden korumak amacıyla …………………… doktrinini uygulamaya koymuştur. (6 p)

4-Doğu Bloku ülkeleri kollektif savunma ve işbirliği amacıyla 1955’de ………………….. Paktını kurmuşlardır. (6 p)
5-II.Dünya Savaşı’nda Almanya,İtalya ve Japonya’nın yer aldığı gruba ………………… devletler denilir. (6 p)

AŞAĞIDAKİ CİMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
6- ( ) Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957’de Roma Antlaşması ile kurulmuştur. (4 p)
7- ( ) 1947’de Pakistan’ın kurulmasına öncülük yapan kişi Mahatma Gandi’dir. (4 p)
8- ( ) Türkiye NATO’ya girebilmek için 4500 kişilik bir kuvvetle Kore Savaşı’na katılmıştır. (4 p)
9- ( ) Eisenhower Doktrini ABD’nin Ortadoğu’daki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. (4 p)
10-( ) Aleksander Dubçek Macaristan’da “insancıl Komünizm”hareketini başlatmıştır. (4 p)

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
11-Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda Japonya ve Almanya’ya neden savaş ilan etmiştir? (6 p)
CEVAP:

12-II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur? (6 p)
CEVAP:

13-SSCB,Marshall Planına karşı hangi planı uygulamıştır? (6 p)
CEVAP:

14-SSCB ve Batılı devletler arasında II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan uluslar arası askeri ve siyasi gerginliğe ne isim verilir? (6 p)
CEVAP:

15-ABD,Uzakdoğudaki etkinliğini arttırabilmek için 1954’te hangi teşkilatın kuruluşuna öncülük etmiştir? (6 p)
CEVAP:NOT:SORULARIN PUAN DEĞERLERİ YANLARINDA BELİRTİLMİŞTİR