Son Yüzyılın En Büyük İtirafları

Son Yüzyılın En Büyük İtirafları
ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller, son yüzyılın en büyük itiraflarını yaptı. Rockefeller’e atfedilen bu itiraflar, aslında hepimizin bildiği tarihi gerçekler..

 

İşte David Rockefeller’in söyledikleri:

TÜRKİYE’YE ADNAN MENDERES ZAMANINDA “MARSHALL YARDIMI” İLE EL ATTIK

Mesela Türkiye’yi ele alalım. Türkler de yıllar boyu komünizme karşı savaşmıştır. 1950’lerde ülke yönetimine bize desteğimizle Adnan Menderes gelmişti. Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimde aldığı destek karşılığında, Marshall yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesinde yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. Fakat o kadar plansız ve programsız harcama yapıyordu ki ödeme günleri geldiğinde, bizden, borç ödemek için tekrar tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisinden ülkesini yabancı sermayeye açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu’na dayatılan kapitülasyonlar benzeri şeyler talep ettik Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşamaya başladı. Ülke insanı ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidarda ki yerini uzunca bir süre için, sağlamlaştırdığını sanıyordu. Bir darbe ile bu işe bir son verildi ve sonunun öyle bitmesini istemediğimiz halde, çalışma arkadaşlarıyla beraber idam edildi. Sadece CELAL BAYAR kurtuldu, çünkü bir MASONDU ve yakın arkadaşı Papa Roncalli ya da diğer adıyla 23. John, Vatikan’ın baskısıyla onu idamdan kurtardı.

1980 DARBESİ BİZİM İSTEKLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA YAPILDI

Aynı ülkede gerçekleşen 1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa’da gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı onları da uygulamak istedik ve serbest piyasa ekonomisine geçmelerini ve ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu istediğimizi kabul etmiş görünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı.

BİNLERCE TÜRK GENCİ UYDURMA İDEOJİLER UĞRUNA CAN VERDİ

En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, Ordo Ab Chaos ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı’ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile bulunamaz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için bu halkı kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak iyiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, hergün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir.

ÖZAL, İSTEKLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA KAPILARI SONUNA KADAR AÇTI

Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı ve bizim belirlediğimiz bir kişiye yönetimi devretti. Bu Turgut Özal’dı. Özal, tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallarla dolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmeleri için yüksek faizlerle borç yatağına sürüklüyorlardı. Böylece, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanan ve 80’li yıllarda başlatılan bu proje ile, bütün ülkeler, hem bizlerden aldıkları mallarla sanayi şirketlerimizi zenginleştirmeye devam ediyorlar, hem de bu malların karşılığı olan ödemelerini yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle, her sene artan bir borç batağına sürükleniyorlar.

TÜRKİYE’DE PARA İTİBAR GÖRDÜ, ARKADAŞ, DOST, AİLE GİBİ KAVRAMLAR UNUTULDU

Bu arada, Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkarmıştı. Bu ülke vahşi kapitalist sistemle o kadar çabuk uyum sağladı ki, bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri keşfettiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Bu arada, yerli sanayi can çekişiyor, küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmeleri ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor, ya da özelleştirme hikayesiyle, ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu.

“KÜRT DEVLETİ PROJESİNİ” HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÖNCE ÖRGÜT YARATTIK

Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı. Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı. Öyle bir duruma geldiler ki Özal’ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık. Aslında tam bir komedi oynanıyormuş. Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya maloldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için *** denilen bir örgüt yaratıldı. Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu’ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimiz geri çevirecek durumda değil. Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak.

TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ… SU KAYNAKLARININ ÖNEMLİ BİR KISMI BURADA

Rockefeller de sözü devralarak başlıyor;

Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince:

Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye’ye aittir.

İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye’den başlamalıyız.

Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır.

Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya’ya hakim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta Asya’daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar.

EN ÖNEMLİSİ, TÜRKLER MEDENİYETİN BEŞİĞİDİR VE KÖKENLERİ SÜMERLERE KADAR DAYANIR

Dördüncüsü, ülke bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir hale gelecek.

Beşincisi ve belki de en önemli olanı Türkler medeniyetin beşiğidir. Türkler, Milattan Önce 4.000’lerde Orta Asya’da yaşayan büyük bir felaketten sonra yaşadıkları yerleri terk edip, Mezopotamya’ya ve Rusya üzerinden Avrupa’ya gelen Aryanlar, yani dünyadaki en medeni olarak kabul ettiğimiz Ari Irk’tandırlar ve Avrupa’daki Finliler, Macarlar gibi bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca Anadolu’da büyük uygarlıklar kuran Hititler ve Asurlular’ın da Türk kökenli olma ihtimali yüksektir.

Milattan Önce 3.500 yıllarında Mezopotamya’da yaşamış olan Sümerler ilk yazıyı bulan, toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve mahkemeleri kuran, ilk para kullanan ve vergi toplaya, ilk okul açan ve tekerleği bulan ulustur: yani dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü Sümerler o bölgenin yerli halkı değildirler; yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre “kız” manasına gelen “kır” kelimesi, “öküz” manasına gelen “ökür” kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen 1000 civarında Sümerce kelime ve “Ayağını yere sıkı bas, Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, Sel gibi silip süpürmek, Yağ gibi erimek” gibi yüzlerce atasözü bugün Türkçe’de kullanılmaktadır. Sümerlerin Ay Tanrısı’nın simgesi olan “Yarımay”, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır; mesela yapılarındaki süslemeleri ve Tanrıları Sümer tapınaklarından gelir.

Fakat biz bunu örtbas etmek için, Milattan Önce 2.000 yıllarında, yani Sümerlerden 1.500 yıl sonra başlamış olmasına ve Yunan medeniyetini, dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya tanıttık. Daha da ilginç olanı, Yunanlılardan önce Mısır Medeniyeti başlamıştır; ama onlar da ancak Sümerlerden 1000 sene sonra piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine gelebilmişlerdir. Mayalar ve İknalar; Sümerlerden 2000 sene sonra ziguratlarını aynı biçimde yapmışlardır.

MEDENİYETİN BEŞİĞİ OLARAK TÜRKLERİ KABUL EDEMEZDİK, BU MİRASA EL KOYMALIYDIK

Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik; tam aksine binbir entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Sümer Kralları Urukagina ve Urnammu, çok tanrılı bir toplum kurarak, insanlar arasında adaleti sağlamak ve haksızlıkları önlemek için yasalar çıkararak, çağımız toplumlarına öncü olurlarken, bugün tek tanrılı bir toplum olan Türkiye’de bizim çalışmalarımız sonucu, fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımı aşırı düzeylerdir.

Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar, bütün gerçeği görecekler ama insanoğlu için duyduğuna inanmak yeterlidir, okumak çok zor gelir.

Ben de o ana kadar en medeni ulus olarak İngilizleri görüyordum. Duydukları hiç hoşuma gitmeyince konuyu değiştirmek istedim.

OSMANLI’YI YIKMAK ZOR OLMADI

“Dünya ülkelerini nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordum. Rothschild kendimden emin bir tavırla konuşmayı sürdürdü.

Rothschild: Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayarak Ortadoğu’daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Herlz, o zamanki Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi. Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethettikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğimiz gibi, ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı’nın çöküş devrini başlattı. Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarla topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaşı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm’i yani sentezi oluşturdu.

HİTLER, BİZİM TARAFIMIZDAN GETİRİLDİ, ÇÜNKÜ BURADAKİ YAHUDİLER İSRAİL DEVLETİNİ KURMAYA YARDIMCI OLMADILAR

İkinci Dünya Savaşı’nın asıl sebebi şu an olduğu gibi dünyada başlayan ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli neden ise Diaspora’nın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul etmemeleriydi. Hitler’in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı mali yardımlar sayesinde olmuştur. Harriman, Guaranty tröstü gibi Amerikan finans devleri, Alman çelik kralı Thyssen’ın mali yardımları ve Thule Örgütü’nün desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi o zamanlar zengin bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi bu Yahudi patronu tarafından hamile bırakılmış, durumdan haberdar olan evin hanımı tarafından evden kovulmuştu. Babaanne kucağında bir bebek ile, yani Hitler’in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla birkaç katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu katliamlar kullanılarak sözde milyonların yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu Ermeni Soykırımı adı altında Türklere uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım masalı Türklere yüklenecek ve böylece Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır.

ATOM BOMBASI, YAHUDİLERİN YAŞADIĞI ALMANYA’YA ATILAMAZDI, BU NEDENLE JAPONYA KIŞKIRTILDI

Almanlar’dan nefret eden o zaman ki Siyonist başkanımız Einstein’ın Amerikan Başkanı Roosevelt’e bir öneri mektubu göndermesiyle atom bombası çalışmaları Manhattan Projesi altında başlatılmış ve kısa sürede sonuç alınmıştı. Ama bir sorun vardı, bu bomba çok güçlüydü ve deneme yapılabilmesi için Amerika’nın halkın desteğiyle savaşa girmesi gerekiyordu. Ayrıca Alman şehirlerinde çok sayıda Yahudi yaşıyordu; bu ülkeye atom bombası atılamazdı. Japonlar kışkırtıldı ve daha önceden haber alınmasına rağmen, halkın duygularıyla oynanarak desteğinin kazanabilmesi için yüzlerce Amerikan askerinin ölmesiyle sonuçlanan Pearl Harbor baskınına göz yumulmuş ve bu sorun da aşılmış oluyordu.

İSRAİL DEVLETİ, ROTSCHILD AİLESİ’NİN CÖMERT MALİ DESTEĞİ İLE KURULDU

Ve böylece Büyük İsrail İmparatorluğu’nun temelini oluşturan İsrail Devleti 1948 yılında Rotschild Ailesi’nin cömert mali desteğiyle kuruldu. Ordo Ab Chaos yine işe yaramıştı. Bu arada savaşta iflas eden ülkelerin ekonomilerinin düzeltilmeleri için Harriman, Rockefeller, Vanderblit ve Rothschild finans kurumlarından aldıkları borç paralar devreye giriyordu.

SOVYETLER BİRLİĞİ’NE YETERİ KADAR ÜLKE TAHSİS EDİLMİŞ, MALİ DESTEK VERİLMİŞTİ

Sovyetler Birliği, Hegel Diyalektiği gereği bir karşıt güç yaratılması gerektiği için, Amerikan International Barnsdall Corporation şirketinin verdiği ekipman ve yine Amerikan W.A Harriman Company ve Guaranty Tröstü tarafından verilen mali desteklerle petrol kuyuları ve maden yatakları açarak, ekonomisini geliştirdi. Bu arada dünya ülkeleri komünizm ve kapitalizm arasında seçimlerini yapmaya başlamışlar; Sovyetler Birliği’ne kapitalizmi savunan bizlere karşı eşit bir güç oluşturması ve bu oyunun sürdürülebilmesi için yeteri kadar ülke tahsis edilmişti.

ÇİN, HENÜZ KONTROL EDEMEDİĞİMİZ BİR ÜLKE AMA ABD EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK

Çin ise Amerikan Bechtel Corporation’ın verdiği teknoloji ve beyin gücüyle süper bir güç haline geldi. Bu ülke henüz kontrol edemediğimiz, dünyadaki tek ülke. Fakat Amerikan ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar; çünkü iş gücü çok ucuz, ayda 30 dolara çalışacak işçi bulmak bizim ülkelerimizde patronların en tatlı rüyası olurdu.

VİETNAM, KORE, KAMBOÇYA, TAYLAND, ENDONEZYA, AFGANİSTAN, İRAN-IRAK, YUGOSLAVYA SAVAŞ ENDÜSTRİSİ’NİN DENEME VE GELİŞMESİNE YARADI

Size dünyadan kısa örnekler vererek konuşmamıza devam edeceğim;

Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden çıkarmıştı. ‘Agent Orange’ adlı kimyasal silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. Bir ülke ekonomisi batağa sürüklendi.

Kore savaşı ile bu ülke iyiye bölündü ve kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi. Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile biyolojik savaş denemeleri yapıldı.

Kamboçya’da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile devrildi ve yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi.

Tayland’da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi yıllarca bize çalıştı.

Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği silahlarla Doğu Timor’u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü.

Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştur. Biz de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir fırsat yakalamıştık. Ayrıca ülke çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Afganistan yönetimi şu anda tamamen bizim kontrolümüz altındadır.

İran-Irak savaşı Saddam’a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar. Tabii sonunda petrol zengini bu iki bizlerden daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek için ülke ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler. Sonuçta bütün şehirleri ve petrol tesisleri yine bizler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu de yine bizlerden daha fazla borç almakla mümkün oluyordu.

Saddam dolduruşa getirilerek başlatılan 1990 yılındaki Körfez savaşı, ile ırak ekonomisi bir kez daha çökertildi; Kuveyt’i tekrar inşa etmek için milyarlarca dolarlık iş bağlantıları yapıldı; Amerikan askerleri bölgeye ilelebet yerleşti. Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak bölgedeki yüz binlerce insanın, tabii bu arada bizim askerlerimizin de ölmesine yol açtı, hala da insanları öldürmeye devam ediyorlar.

1990 Yugoslav savaşında salkım bombaları kullanıldı. Bu teknoloji harikası bombalar yere yaklaştıklarında yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala patlamamış olanlar her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar.

Rotthschild konuşmasına “Bu ülkelerin şimdi tamamen bizim kontrolümüz altında olduğunu sanırım söylememe gerek yok” diyerek ara verdi. Onun kaldığı yerden Rockefeller devam etti.

ZAİRE, ÇAD, YEMEN, GUATEMALA, ŞİLİ, BREZİLYA, DOMİNİK, SOMALİ, PANAMA, EL SALVADOR, BOLİVYA, EKVATOR, PERU, URUGUAY, ANGOLA’DAKİ SAVAŞLAR VE DARBELER BİZİM PLANLARIMIZDI

Zaire devletinin başına CIA destekli bir darbe ile 1965 yılında geçen Mobutu, George Bush’un deyimiyle Afrika’daki en iyi adamımız oldu.

Çad Hükümeti 1982 yılında bir darbe ile devrildi ve yerine diktatör Hissen Harbe geçirildi. Bu geçiş sırasında on binlerce insan öldü.

Yemen 1990 yılına kadar iki ayrı devlet halinde uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bizim şirketlerimiz zenginleşmeye devam ettiler.

Guatemala’da hükümet, komünist rejim tehlikesi bahane edilerek CIA yardımıyla 1953 yılında devrildi ve bugüne kadar bizim tayin ettiğimiz askeri hükümetlerle ülke sonsuz bir kargaşa içinde yönetilmektedir.

Şili’de General Pinochet, 1973 yılında iktidarı ele geçirerek, yıllarca bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkeyi yönetti. Amerika Birleşik Devletleri’ne aktardığı milyarlarca dolarla ülke ekonomisi bataklığa sürüklendi. Ülke insanları sefalet içinde yüzerken, bizler daha zengin olduk.

Brezilya'da komünizmden kurtarılan bir diğer ülkeydi. Ülke yönetimi 1964 yılında bir darbe ile devrildi, ülke Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Amerika’daki en güvenilir müttefiklerinden biri oldu.

Dominik Cumhuriyeti, aynı şekilde 1963 yılında bir darbe ile bizim istediğimiz yöneticilere kavuştu. Ülkenin serveti bizlere aktı.

1990’lı yıllarda Kolombiya’da uyuşturucu ile mücadele etmek maskesi altında ülke yönetimi ele geçirildi. CIA bu ülkeden gelen uyuşturucu parasıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki operasyonlarını finanse ediyor.

Fiji, Grenada, Panama, Somali, El Salvador işgal edildi. Sarin, hardal gazı gibi sinir gazları halk üzerinde denendi. Yüz binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor.

Bolivya, Gana, Ekvator, Haiti, Filipinler, Peru, Uruguay, Angola, Seyşel adaları gibi üçüncü dünya ülkelerinde yapılan darbeler ve karışıklıklar hep bizim planlarımızın bir parçasıydı.

BÜTÜN ÜLKE YÖNETİMLERİNİ KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ, AKSİ HALDE TERÖR OLAYLARINI DEVREYE SOKUYORUZ

Avrupa ülkelerinde kurulan İtalya Gladio’su benzeri istihbarat örgütleri sayesinde, bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutmaktayız.

İstanbul’daki sinagoglara yapılan saldırılar ve Madrid’deki tren bombalama olayları, bu ülkelere bizim isteklerimizi görmezden geldiklerini hatırlatmak için yaptırıldı.

New York İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Kenya ve Suudi Arabistan’daki bombalama olayları ise tamamen bizim planlarımız doğrultusunda icra edildiler.

Ben “dünyada el atmadıkları başka ülke kaldı mı acaba” diye düşünüyordum. Rockefeller böyle beni şaşkınlığa uğratmanın zevkiyle içkisini bir yudumda bitirerek sözlerini tamamladı;

DÜNYADA HİÇBİR YERDE MAFYA VE KAÇAKÇILIK OLAYLARI BİZİM İZNİMİZ OLMADAN YAPILAMAZ

“Bu arada, bütün organizasyonların çok yüksek olan maliyetleri konusu var. Onların kaynağı ise vergiden muaf olan vakıflarımızın topladığı bağışlardan ve mafya ile olan bağlantılarımız sayesinde finanse diliyor. Dünyanın hiçbir ülkesine mafya veya kaçakçılık faaliyetleri, o devletin haberi ve izni olmadan yapılamaz. Yapılması için, üst kademelerde işbirlikçilerin olması gerekir. Bu işbirlikçiler gözünü para hırsı bürümüş insanlar seçilir ve bir kere bu işlere bulaşıldı mı, bir daha çıkış yoktur. Dünyanın her yerinde tamamen bizim kontrolümüz altında çalışan mafya, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgilenir, çünkü en tatlı para bu alanlardadır. Bu paradan biz en büyük payı alırız ve bu parayla birlikte masum görünüşlü vakıflarımızın desteğiyle bütün bu faaliyetlerimiz finanse edilir ve buna işbirlikçilere dağıtılan para ve rüşvetler dahildir.

NEDEN KUZEY AMERİKA VE BATI AVRUPA VARLIKLI BİR YAŞAM SÜRER DÜNYADAKİ 5 MİLYAR İNSAN, BİZİM 1 MİLYAR İNSANIMIZ İÇİN ÇALIŞIR

Bu örnekler inanın bana sadece buzdağının dışarıdan görünen başı. Gördüğünüz gibi dünyanın her noktası kontrolümüz altında. Hegel Diyalektiği’nin amacımız doğrultusunda ne kadar çok işe yaradığını görüyorsunuz. Hiç düşündünüz mü, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlarına rahat ve varlıklı yaşam olanakları sunarken, dünyanın diğer ülkelerinde neden sefalet ve bitmeyen bir kargaşa var? Çünkü bizim ırkımız seçilmiş ırktır, diğerleri sadece köledirler. Eğer yaşamak istiyorlarsa ömür boyu bize bu şekilde hizmet etmek zorundadırlar. Dünyadaki 5 milyar insanı bizim toplumlarımızdaki 1 milyar insan için çalışıyorlar. Bütün zenginlikleri bizim şirketlerimize ve dolayısıyla bizim ülkelerimize atkılıyor. Biz gelişmiş ülkeler, her geçen gün daha da zenginleşirken, üçüncü dünya ülkeleri, ekonomileri çökertilmiş, halkı uydurma savaşlar ve olaylarla sefalete sürüklenmiş çaresiz bir halde; refah içinde yaşayan işbirlikçi yöneticileri ve zengin tabakları bizim emirlerimizi bekliyorlar.

Bizimle işbirliği yapanlar, çok yakında yeni dünya hükümetinde kendi bölgelerini bizim idaremiz altında yönetecekler. Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre işçi olarak çalışacaklar, bizim gibi gelişmiş halklar da bunların üstünde bir hiyerarşi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dışında bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaş karşılığında, bütün yıl boyunca haftanın altı günü çalışacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az bir kısmını çalışmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler.

İlk önce bütün bu anlatılanları çok büyük hayaller olarak görmüştüm; ama diğer ülkelerin durumu aklıma gelince gerçekleşme olasılıklarının olduğunu hesapladım. Gerçekten de çok az televizyon seyretmeme rağmen savaş ve ayaklanma haberleri gözüme çarpıyor, açlıktan ve sefaletten sürünen insanları seyrettiğimi hatırlıyorum. Ama ben medya adamıydım ve bütün bunların sebeplerini araştıracak zamanım yoktu…

 

www.haberiumturk.com

 

 


yeni dünyatarık bin ziyad, 2 ay önce yorumladı

yazılanlar gerçeklerin ta kendisi, tabi eksikler var. bunlar rockofellerin söyleyeceği şeyler değil. güzel bir analiz.
gulumser baspinar, 2 ay önce yorumladı

ya herkes saftirik her seyi yahudiler yapti.oldu bitti. yapmayin allah askina bu kadar saf olmayin.kimdir necidir bu haberin edas kaynagi
sınan, 2 ay önce yorumladı

unutmayın Rabbim AYETINDE SUNU SOYLER pısı pısıne kazılan kuyunun ıcıne sahıbı duser bırakın onlar bu dunyada yasasın bıze ALLAH yeter cennetede gırıb 1 mıllyar masan 5 mılara garıbanımı calıstırcaklar onlar cehenneme:))
gok ay, 2 ay önce yorumladı

Bu yaziyi ben cok onceden de okumustum..bilinen seyler ama abarti ve anti propaganda mevcut..kaynak gosterilse inandirici olurdu..
ctnyzc, 2 ay önce yorumladı

şöyle bir düşünün bakim hiç bir hrıstiyan ülkesinde savaş varmı?Halkımızın çoğunluğu at gözlüğü takmış şu günah bu günah değil diye söyleniyor.İlim çin de de olsa gidip öğreneceksin.Ucubelerle hacı hocalarla bu işle yürümez.
ARMAAN ERCAN, 2 ay önce yorumladı

ZAFER ELBET İNANANLARIN DIR MUHAKKAK Kİ ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR ONLARIN DAĞLARKADAR OYUNU DA OLSA ALLAH BİLEN VE İŞİTENDİR O EN İYİ ŞEKİLDE İNTİKAMINI ALAN DIR.................
Vatansever, 3 ay önce yorumladı

Büyük Türk milleti her zaman akıllı ve kurnaz olmalıdır. Çok okumalı çok çalışmalıyız..
candeniz, 3 ay önce yorumladı

bana göre burda yazılanların çoğu düzmece bilinen gerçeklere abartı katarak ve bazı şahıslarıda karalayarak anlatmışlar oku ama inanma türkiye
Ali ÖZKAN, 3 ay önce yorumladı

Eğer bunlar doğruysa Uyuma Uyan TÜRKİYE'M
ilhan orak, 3 ay önce yorumladı

Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları okuyalım ve okunmasınısaglayalım herkes bunu paylaşsın
nunu, 3 ay önce yorumladı

Müslüman dönüp kendine bakarsa suçun kendisinde olduğunu anlar
f. unal, 3 ay önce yorumladı

Yalan dolan uydurma bir yazı. Banu avar yazisi. Bu yaziyi eskiden Ergenekoncular kullanirdi şimdi AKPliler kullaniyor.Ne zavalli bir milletiz.
özgür, 3 ay önce yorumladı

chp zihniyeti diyen kişi okuma özürlusün sanırım büyük israilin kurulmasını engelleyen chp nin kurucusu özal da menderesde bak bakalım yazının neresinde
Ercüment DURMUŞ 53, 3 ay önce yorumladı

İnsanım diyen herkes okumalı
Yakup KAYA, 4 ay önce yorumladı

Kendi değerlerinin farkında olmayan bir millet olduğumuz için başkalarının bizi yönetmesine mahkum oluyoruz kendi çalışan üreten bir ülke olmalıyız ver yiyim politikaları ülkeyi bu hale ğetirdi .
Marchosias, 4 ay önce yorumladı

Işık getiren yüce Baphomet sizi kutsasın babamız Rockefeller...
AHMET ANIL , 4 ay önce yorumladı

BİZ BU GİDİŞTE DAHA ÇOK OYUNLARA GELİRİZ BANA GÖRE TARİHİMİZİ TAM BİLMEDİKÇE TARİHİMİZE SAHİP ÇIKMADIKÇA AVRUPAYA ÖZENDİĞİMİZ SÜRECE VE YAHUDİNİN DEDİĞİ GİBİ TERK DEVLETLERİ OLARAK BİRLİTE OLUP BİRLİKTE HAREKET ETMEDİĞİMİZ SÜRECE BİZİMLE DAHA ÇOOOK OYNARLAR VE BİZİ BU GİDİŞTE DE PARÇALARLAR - İNŞALLAH ALLAHIN İZNİYLE BU NAMUSSUZLARIN OYUNLARI HER ZAMAN BOZULUR VE TUTMAZ İNŞALLAH- BİZ BİZ OLALIM BİRLİK OLALIM DIŞ GÜÇLERE ÖZENMEDEN DİRENMEYE DEVAM EDELİM - SAYGILARIMLA

selahattin aygın, 4 ay önce yorumladı

Bu zihniyettsizler hala anlamadı nede chp zihniyeti
kerim ayhan, 4 ay önce yorumladı

Arkadaslar ne olursa olsun bu vatan bizim ve bu mosonlarin oyununa gelmeyip bu ü ülkeyi aydınlığa çıkarmaktır bunu unutmayın
onurtarık, 4 ay önce yorumladı

işte anlayın gezi olayları 17 ve 24 aralık olayları allah aşkına anlayın bu senaryolara pabuç bırakmayın aklı selim düşünelim bu allah tan korkmaz kuldan utanmazlara fırsat vermeyelim .... neymiş konu 4 agaç deilmiş neymiş halkbankası yolsuzluk falan deilmiş akıllı olalım arkadaşlar bunu okuyupta halaaa farklı düşünenlerin yahudi lerle bi farkı varmı kendini muhasebe etsin ama şunu unutuyorlar peygamberlerde çok sıkıntı çektiler ama zafer allahın izni ile peygamberlerin oldu bizde onların ümmetiysek emin ollun her ne kadarda plan yapsalar zafer inananlarındın allah var keder yok .....
son osmanlı, 4 ay önce yorumladı

israil ile tüm bagımızı koparmadıgımız müddetçe bu ülke çok karışır onlarla ciklet bile alış verişinde bulunmayacaksın .NBirgün hristiyan dünyası bile onların ne oldugunu anlayacak.
OSMANLI, 4 ay önce yorumladı

Arkadaşlar bu anlatılanlarda da yönlendirme(manipüle var)doğrularla yanlışlar çok güzel şekilde harmanlanmış birde düşünün bu itirafların bu sanal alemde işine sence herşey bitmişmi onlar açısından
murat aşar, 4 ay önce yorumladı

gelecek nesillere amerikanın nekadar nekadar tehlikeli ve kan emici bir ülke olduduğunu anlatmak mucadele etmek lazım tam sağımsız bir türkiye eryada geç olacaktır...
Ümit, 4 ay önce yorumladı

Sayın admin, bu yazımıda yayımlamanız ümidi ile saygılar....MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İSRAİLİN KURULUŞUNU 50 YIL GECİKTİRMİŞTİR..

http://www.youtube.com/watch?v=3_92x4EIvoo
Ümit, 4 ay önce yorumladı

http://www.youtube.com/watch?v=RLp7X-dJEk4 İnanmayan arkadaşlar, araştırmanız ümidi ile bedavadan bunlar palavra, hayal ürünü diyenlere itafen
murad esad, 4 ay önce yorumladı

Dinsiz bir ingilterenin filistin topraklarinda dine dayali bir israil devletini kurmasi nasil izah edilir? hz. Muhammed medineye gittiginde neden yahudilerin kiblesine dogru namaz kildi ve de onlarin bazi dini hukumlerine gore kararlar aldi. Allahu teala neden firavunun suda bogulan bedenini gunumuze kadar muhafaza etti.
yöruk osmanli, 4 ay önce yorumladı

yok ya buna da inanirsak halimiz berbat , her hafta yeni bir yalan uydurmayi sevenler bu sözlere inanabilir ama zeki ve havizasi salam olan aydin vatandas bu yolara gelmez inanalarda onlar kadar yalaci dir
Demir, 4 ay önce yorumladı

Adam yapmış olduğu ihaneti açıklayacağını sanmıyorum akrşısına birlerinin çıkıp hesap soracağını da düşünmesi gerekirdi ne amacı var neden böyle bir itirafta bulunuyor yine altında bir hinlik olabilir. kaynağından öğrenmek isterdim.
Sadık Bahçeci, 4 ay önce yorumladı

Yazılanlar kısmen doğru kısmen de yanlış.İçlerinde gerçekten yapılan ama herhangi bir ispatı olmayan olaylar var.Ancak adım gibi eminim ki bu yazılanlar Rockefeller'in ağzından değildir.Tamamen yalan ve asılsızdır.Site yönetimi kaynak göstersin,oraya bir fotoğraf koymakla yazı o kişiye ait olmuş olmuyor.Yada bu yazının paylaşılmasında başka amaçlar yatıyor.Böyle bir saçmalığa yorum yazmak bile gereksiz ama dayanamadım.Saçmalık çünkü Rockefeller bunları hele bu üslupla asla anlatmaz.Rockefeller'i öyle her istediğiniz yerde göremez,duyamaz,konuşamazsınız o bu yüzden Rockefeller...
yaşar ayca, 4 ay önce yorumladı

bu adamaların osmanlıdan aldığı takdiği osmanlının torunlarına oynuyor fakat blmiyorlar fakat bilmiyorlar türklerde numara çok iş her an tersine dönebilir
rici, 4 ay önce yorumladı

Bisey unutulmus tayyib erdogan ve abdullah gulu n aklini biz celdik makam mevki sohret vaad ettik onlarda baliklama atladi akp yi kurulusunda biz finanse ettik onlarda bunun karsiliginda bize calisacaklarna dair soz ve guvence aldik akp ve cemaat vasitasiylada turkiyeyi kontrol altinda tutuyoruz
namık durmuş, 4 ay önce yorumladı

bu filmin yayınında ve yapımında emeği geçen herkesin amınakoyum bu senaryoları hep yaşıyoruz
huseyin gdk, 4 ay önce yorumladı

Adamlar 100 tirilyon dolara hukmediyor dunyayi yonetiyor ama nereye kadar bekle beyendi TÜRKLER geliyor...
ayşe gürarslan, 4 ay önce yorumladı

tüylerim diken diken oldu
Nogay Dombra, 4 ay önce yorumladı

evet adamların çok boş vakitleri varda aaa durun dunyayı nasıl yonetıyoruz ıtıraf edelım demısler! cok guldum. her ne kadar anlatılanların ıcınde gerceklerde olsada hıc bır seyı degıstırıcegını sanmıyorum. yazılanlar sadece radikal grupların fanatiklerini ve sebep arıyanları tatmin eder
Talha Kocakır, 4 ay önce yorumladı

Türkiye hepmi geriden gelmek zorunda?? Abi Adam yapmadan önce acikliyor hepsini sonra yapiyor siz yenimi ögrendiniz bunlari..
özü ALLAH sözü ALLAH, 4 ay önce yorumladı

HRİSTİYAN VE YAHUDİLER DÜNYA MÜSLÜMANLARI BU DÜNYADA ÇOK AĞLATACAK AMA KIYAMETE YAKIN BU ACILARIN FATURASI İSLAMIN VE MÜSLÜMANLARIN ALLAH'IN YARDIMIYLA KUVVET BULUP AVRUPADA İNŞAALLAH DÜNYA BÜYÜK BİRLEŞMİŞ İSLAM DEVLETİ KURULACAK.HRİSTİYAN VE YAHUDİLER,HEM BU DÜNYADA REZİL OLACAK HEMDE AHİRETTE ALLAH'IN AZABIYLA KUDRETİNİ DAHA İYİ KAVRAYACAKLAR AMA KURTULMALARI MÜMKÜN DEĞİL.YAZIKLAR OLSUN ONLARA BİLDİKLERİ HALDE GURURLARI YÜZÜNDEN ALLAH'I İNKAR EDİYORLAR HZ MUHAMMED (S.AV)'İ KABUL ETMİYORLAR.İSLAMI BENİMSEYENLER MÜSTESNA.
mustafa salik, 4 ay önce yorumladı

Bu soyledikleri asagi yukari dogru boyle tembel calismayan okumayan bir topluma daha daha az bile eger bu soylediklerinin dogruluk payi yuksekse retim yok tuketim cok biz turk toplumu olarak temel fikralariyla yillardir avunup duruyoruz elin yavudisi hem iceriden hem disadidan daha bizi cok kullanir basimizda boyle idareciler oldugu mutdetce
önder özbey, 4 ay önce yorumladı

siz var ya beyefendi hiç içinizden bir tananiz osmanlı veya selçujklu daki gibi ölüme koşarak giden insanları gördünüz değilmi işte seni ve senin gibi düşünenlere bir dip not bir kişi ölümüne size saldırdığı vakit sizde hani hayata bağlılık ölüm korkusu had safhada olduğu için gün gelecek götünüz yemeyecek rabbim yahudinin kökünün kazınacağını haber vermiş dünyada bir tek müslüman dini bütün insan kalsa dahi korkun oğlum ondan çünki ona söz vermiş bir yaradanı var o isterse tek kişi hepinizin kökünü kazacak çün ki ALLAH vadinden dönmez ona hiç bir gücün gücü yetmez siz şu an sadece müslümanlara vede sizie kölelik yapmayanların sonunun kötü olacağını düşündürerek köleliğe devam etme korkusu veriyorsunuz o zaman size son bir şey rabbim kuran diyor ki kafirlerin güçlü oluşları müminin imanını artırır bilakis korkmaz mutlu olur dahada zevk alır sizin bir milyon kişinizin yapacağı iş ve faliyet bizim tek kişimiz kadar etkili olmayacak ve sizler aslında bizim cennete gitmemizi sağlayan zavallı kölelersiniz asıl köle sizsiniz ÖNDER
halil ibrahim Kayabay, 4 ay önce yorumladı

bunun dedesi siyonizmin en büyük finansörü idi. Aynı aile . aynı ideal için çalışmaları finanse ediyor.
Tanrısız Amerika , 4 ay önce yorumladı

Bu Sovyet Gorbaçov varya çok ciddi bir Amerikan ajanı...Bu amerika insanın ve İNSANLIĞIN DNA sını bozmaktadır.Bütün İNSANLIĞI düşünmeye amerikan politikalarını çok acil bir şekilde açığa çıkarılmalıdır!
sahin, 4 ay önce yorumladı

bunları adam anlatıyor bizde okuyoruz bu cesareti nerden alıyor cekin kenera sorun söylemesse vurun gitsin şerefsiz izi. israil ve Amerika haritadan silinmelidir.
Ahmed aGa, 4 ay önce yorumladı

Bilindik şeyler...
Tamamen uydurma!
ANKARA LI ÍSMAÌL, 4 ay önce yorumladı

Tabíki tarihini bilmeyenlerin moralibozulacak yakın zamanda bùtún avrupanin ve yahudilerinde dùzeni ve oyunları bozulacagı gibi ..Ístikbal karanlıkları içinde engúrsada islamın sadası olacaktır.
b.gök, 4 ay önce yorumladı

boşunadememiş mahzunişerif amerika katil katil diye uyan hey türkiye
mustafa ekti, 4 ay önce yorumladı

bu söyledikleri onca şey de oyun olabilir.bunlar insanlar içerisinde kendilerini efendi olarak görüyorlar ya oysa çaok zavallılar onlar.çünkü asıl köleliği onlar yaşıyorlar.kime mi? tabiki şeytana...
evren dunya, 4 ay önce yorumladı

Yahudiler sizlerin hesabi varsa hz allahin da var ve bizlerinde pilanlari var
nuri , 4 ay önce yorumladı

Bu söyledikleri ni daha öncede duymuştum
hayri, 4 ay önce yorumladı

Bu makalede bir yahudi oynu kendilerini büyük gosteriyorlar bu kadar gerçek olsa anlatamaz anlatmaz
kütahyalı, 4 ay önce yorumladı

yakın zamanda torbaya konulup sessizce çıkartılan bir yasa varMÜTEKABİLİYET adında bir yasa var lütfen araştıralım. biz güncel mevzularla oyalanırken ülke parselleniyor haberimiz yok.
dogru adam, 4 ay önce yorumladı

Akepeyide 2002 secimlerinde ve sonraki secimlerde isbasina getirenlerde bu yahudilerdir.onlardan habersiz hukumet olmasi sizce mumkunmu?
deniz devrim, 4 ay önce yorumladı

ya iyide bu açıklamaların kaynağı ne? milleti enayi yerine koyuyorsunuz. bi kişi oturup güzelce hikaye yazmış. saçmalığın daniskası.
emre cakir, 4 ay önce yorumladı

Guzel senaryo yazilmis
Kafkalita, 4 ay önce yorumladı

Bu yazı tamamen doğrudur fakat şu anki durumlarla ne alaka zaten bizim hiç dostumuz olmadıki şu an yaşadıklarımız tamamen akpnin bu ortamı hazırlamasından ibaret ülkenin temelini sarsacak ne varsa yapıyor hataları açılımla başladı devam ediyor bakalım nereye kadar .
fatsalı, 4 ay önce yorumladı

lan gavurlara bak adam demezsiniz nelerde yapmışlar hırbolar ya sıkıyosa gelde fatsayıda işgal et kaos yarat mafyalarını gönder inanmayın arkadaşlar bu lavuğa bankası battı kesin borç isticek bu türkiyeden
Remzi KENAR, 4 ay önce yorumladı

Aahşi kapitalizmin planları
UUUUU, 4 ay önce yorumladı

UUUU
avni1453, 4 ay önce yorumladı

Komployu gizlemenin en iyi yolu, onu ayağa düşürmek ve insanlara saçma bir şekilde anlatmaktır.
avni1453, 4 ay önce yorumladı

çözüm
bunların en çok korktuğu şey birlik olmamız
bir olursak
beraber olursak
hiçbir senaryoları gerçekleşemez ve bunda çok rahatsız olurlar
OSMAN ÇAKIR, 4 ay önce yorumladı

BU OKUDUĞUMUZ YAZI METNİ NE KADAR YALAN DOLAN VE SENARYO DA OLSA,ŞÖÖYLE BİR DÜNYA HARİTASINI MASAMIZIN ÜSTÜNE AÇIP BİR BAKALIM.ÜLKELERRDEN BAZILARINDA HEP HUZURLU BİR YAŞAM VARKEN,NE KADAR İSLAM ÜLKESİ VARSA HEMEN,HEMEN HEPSİNDE YA BİR İÇ SAVAŞ YADA İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞMALAR GÖRÜYORUZ.BU NEDENLE BU YAZIYI TAKRAR TEKRAR OKUYUM,ÜLEMİZİN BÖLÜNMEMESİ İÇİN AKLIMIZI BAŞIMIZA ALIP,DÜNYANIN PATRONUNA VE ONUN JANDARMASINA BOYUN EYMEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR ONA BAKMALIYIZ,DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
SATILMIŞ ŞAHİN, 4 ay önce yorumladı

tarihine sahip çıkmayan bir millet sonu husrandır genç neslimiz şuanda boş şeylerle uğraşıyor biz özümüzü sözümüzü unuttuk birileri sürekli hatırlatıyor ama biz anlamıorz çünkü anlayacak durum kalmadı eğitim çok önemli
Salahsttn arslan, 4 ay önce yorumladı

Doğrudur
yakup, 4 ay önce yorumladı

palavra madem okadar kontrol elinizdeydi nicin okadar yahudi olduruldu
ozal darbecilerin kukla partilerini ezerek geldi digerleri icinde cok soylenecek var. fakat okadar bos vaktım yok
AHMET MEDE, 4 ay önce yorumladı

KİM YAZDIYSA MÜTHİŞ EDEBİYAT YAPMIŞ BUNU YAZAN ARKADAŞIN MATEMATİĞİ 0 SÖZELİ 10 ŞAÇMALAMIŞ MADEM ÖYLE NEDEN ALMANYA FRANSAYLA SAVAŞTI RUSYA AVRUPAYI İŞGAL ETTİ POLONYA GİBİ HRİSTİYANLIGIN VE MASONLUGUN BEŞİGİ RUSLARA BIRAKILDI BİRAZ DAHA SOHBET ETSELER ATATÜRK ÜDE GETİRDİKLERİNİ SÖYLERLER HİÇ BİR TÜRK DİGER TÜRK Ü SEVMEZ ZORDA KALMADIGI SÜRECE GERÇEKCİ OLUN
Murat gezmen, 4 ay önce yorumladı

Ticari dusunce merkezli dunya goruslerine gore buyuk patron olarak gordukleri yahova yani tanrinin bu hususta bir dusuncesi vardir. Bence ozllerinde olan pazarlik ruhunu bu hususta siki birsekilde ortaya koycklari kesin.
saçma, 4 ay önce yorumladı

ya bu düzmecelere kim inanır.tutarsız bisürü ifade. bu roman diziye uyarlanırsa kurtlar vadisini geçer.
osman ADA, 4 ay önce yorumladı

önce doğru ol sonra utanma.üç kuruşa boyun eyer gebekalırsan vatanının ve milletinin sonu hüsran olur bu cennet vatanın yer altı zenginliyi deyil türkiyeyi dünyayı doyurur türk milletide bu ABDköpeklerinin akıl verici yazılarını okumakla zamanını boşa harcamaz.
nd, 4 ay önce yorumladı

Yazan birinci agizdan duymus gibi anlatmista o insanlara nasil ulasmis
dadi, 4 ay önce yorumladı

yazılanların pek çoğu doğru şeyler lakin siz inanabiliyormusunuz ki en büyük iki yahudi aile böyle açıklama yapacak. bindiği dalı kesecek.
alay, 4 ay önce yorumladı

Uydurma bunlar bildiklerimiz baska bildirmrler anlat yemedi.
senol, 4 ay önce yorumladı

simdide 17 aralik bunlarin oyunudur uyu hala turkiye sen hep uyu kaltiginda ulke kalmayacak bidaha ataturk gelmez
MUSTAFA BABUZ, 4 ay önce yorumladı

BİZ BUNLARI BİLİYORUZ FAKAT BİLMEK İSTEMEYENLER ÜLKE GELECEĞİNE NASIL YÖN VERECEKLERİNİ DÜŞÜNMELİ DÜŞÜNMELİ DÜŞÜNMELİ........
kursad t, 4 ay önce yorumladı

En cok kizdigim konu bii bu hiyarlarin somurmesi musluman turkler somurse bu kadar aci duymam
kadir , 4 ay önce yorumladı

Turkum diyen herkes okumali
Muharrem Babaoglu, 4 ay önce yorumladı

Yazilanlarin cogu yazilmis onaylanmis ve yasanmis olaylar ,benim ekleyecegim benim tavsiye edecegim seyler var Büyük osmanli imparatorlugunu ne duzmece olaylarla ,kardes kardes i birbirine kirdirarak yiktilar ,kurtulzs savasinda bütün halk bir olup laz,cerkez ,kurt ,turk hepsi bir olup vatani düsmanlardan kurtardilar,sim di de ayni oyunu alevi,kürt, türk olaylariyla yine baska bisanaryo ile türkiye yi parcalamak istiyorlar,Biz musluman türk milleti olarak bu oyuna gelmemeli yiz,hangi kökenli olursak olalim vatan bizim vatanimiz aglayan bizim analarimiz ve parcalanmak istenen bizim yurdumuz herkes elini vicdanina ko
oysun oylece kararini versin.hepinize saygilar selamlar.
Metin Gençmazlumo, 4 ay önce yorumladı

Mükemmel tarihin gerçek bir özeti peki hala nasıl idda ediliyorki sadece yolsuzluk operasyonu olduğuna bu işlerin...
baris akinci, 4 ay önce yorumladı

bu ulkede oynanan oyunlari gormemek icin kor olmaya gerek yok
Ahmet svt, 4 ay önce yorumladı

Son hamleleri kafirlerin .
ali yavuz, 4 ay önce yorumladı

yazacak bir sey yok
bilinen sey amerika bunu devamli yapiyor allahin gazabin dan da kurtulamiyor katil dir.
Olgun D., 4 ay önce yorumladı

Yazılanların çoğu yaşanmış bu tarihi süreci anlar ve bilir. Orta yaşta olan az çok ekonomik ve siyasi süreci takip etmiş insanımız anlatılanların doğruluğunu onaylar. Bu planlar ülkemizde kalkınma proğramları olarak lanse edilerek uygulanmıştır.
mustafa gokcen, 4 ay önce yorumladı

cok bılıyolarda bı fılıstının hakından gelemedıler ıbneler
Ahmaya n, 4 ay önce yorumladı

Bize Allah yeter.gerisi hikaye.sıkıysa bundan sonraki enyakın olabilecek planını anlat.mademki bukadar uzun soluklusun.Amacın değnek göstermek.bir senaryonun gerçekleştiğini görelim,kokalım.efendi ölüm gerçek,ömürse kefen alıp dönecek kadar kısa.bunu yazanada okuyup kafası karışanada tavsiyem;asıl olan Peygamberin MIRACI .sevgiler,Allah Hidayet etsin.
Mustafa Çezik, 4 ay önce yorumladı

Aynı anlama gelebilecek benzer yazıları önceden de okuduğumu hatırlıyorum. Rockefeller’in ağzından aktarılan bir derleme de olabilir. Ancak, yazılanların tamamen gerçek olduğu dünyanın bu günkü durumundan ve gidişatından bellidir. Toplumlar uyanık olmalı ve büyük devletlere uşaklık yapanları yönetime getirmemelidir.
fatih sultan mehmethan, 4 ay önce yorumladı

ardaşlar havlayan köpeklerden korkmayın sessiz olan içimizdeki köpeklerden korkun ve birlik beraberliğinizi bozmayın TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ kimse bölemez ve yıkamaz ALLHIN İZNİYLE
yaşar gök, 4 ay önce yorumladı

siz kancık olduğunuzu kabul etmişsiniz bize sadece onurlu ve dik durmak yakışır cehennem odunları
Gurbet , 4 ay önce yorumladı

Güya bilinmeyen bir sey anlatiyorlar. Bir iki dogru tespiti kullanim kafa karistirmak amacli bi yazi. lütfen dikkatli olun. maksatlari menderesi özali övmek degil.
İsmail Akbaş, 4 ay önce yorumladı

Bu adamlar rahat rahat anlatabiliyor,çünkü adamlara karşı çıkacak hiç kimse yok.Adamlar dünyayı yönetiyor.Kim ne yapacak bu adamlara?
nusret ertürk, 4 ay önce yorumladı

Uydurma bir yazı gerçekler ve yalanlar bir arada harmanlanmış
ahmet, 4 ay önce yorumladı

Bu hitler iyi bi adam mış ya ama malesef misionunu bitirmeden olmüş o.c.bu yahudilere bi hitler daha şart bunlarin kkökünü kasımak lasim
RECEPŞENER, 4 ay önce yorumladı

yeterki biz inancımızı kaybetmeyelim allahın emirlerinden kuranın gösterdiği yoldan peygamber efendimiz slvsllim in sünnetinden çıkmayalım allah cc bizimledir zaman birlik beraberlik zamanıdır allahım bizleri doğru yolundan ayırmasın amin
hamza yılmaz, 4 ay önce yorumladı

bu anlatılanların dogruluk payı var ama bu adam bunları acaıklayamaz adamın dübürünü keserler
kemal bey, 4 ay önce yorumladı

bu kadar saçma sapan uydurma şeylerle tarihi bilmeyen insanların kafasını karıştırmaya hakkınız yok.
08ARTVİN, 4 ay önce yorumladı

Ülkemizin yarı,yeni,sömürge ülke zamanlarında Emperyalizmin askeri işkal dönemleri bitince Sermayesi ile Ülkemizdeki işbirlikçileri kanalı ile işkal,talan,abluka, sömürü, altına girme ,şimdiki gibi tam sömürge ülke haline gelmesi,Satranç oyununun taktiklerinin uygulanması Filleri oynatıp,piyonları ezdirip,çimleri diplere gömmekteler. Ne yaparsanız yapın ,Tohumlar düştü toprağa toprak yeşerecek ,Eşitliğin ,bağımsızlığın,Özgürlüğün,Adaletin yaratılarak Demokratik Türkiyenin doğumunu HİÇBİR GÜÇ ENGELLEYEMEYECEKTİR.
Ekrem Çolak, 4 ay önce yorumladı

Herkes okumalı.
murat sakin, 4 ay önce yorumladı

tamamiyle mantık hatalarıyla dolu yalan bir yazı...
berk , 4 ay önce yorumladı

menderesin ABD nin kararı üzerine idam edildiğine inanıyorum.çünkü enine boyununa düşündüşünde mantıklı geliyor
osmaanlı torunu, 4 ay önce yorumladı

osmanlı padısahları yabancı kadınlara cok duskun ıdıde o kadarı toprakları ordunun onunde o kadınlar mı fethettı.
ahmet eşkil, 4 ay önce yorumladı

Okumak urartu aydınlatıyor ama bu bir gerçek ki çok okuyan ökk araştıran bir toplum deyiliz ne yazıkki ama bu makaleyi okuyan herkes eminim kürsüde türküde arabada herkes doğruları anlayacak inşallah bu ülke bu devlette bu tür oyunlara alet olmayacak herkese hayırlı günler diliyorum.
STEFANO, 4 ay önce yorumladı

Bu yazıdan ne çıkardığına ne algıladığına bağlı
evet amaç bu kimileri üstün ırk olduguna inanıp avlıyor kimileri ise avcıya özenip daha çok katliam yapıyor.
1 milyar maaş alıp 2,5 milyarlık iphone 1,5 milyarlık ipad 15 liraya üretilip 250 liraya satılan parfümler vs tüketildiği sürece borçlanıp amaçlarına hizmet edilecek..
Biraz Sosyalizm Biraz Kapitalizm hepsinden biraz alıp Yüce Yaratıcının en büyük 3 hediyesi olan Vicdan Mantık ve Umudumuzu yitirmeden doğru şekilde çalışıp kimsenin üstüne basmadan kul hakkı yemeden öldürmeden mutsuz etmeden Zengileşip Zenginleştirmek lazım..
Çünkü Bu Hikayelerde adı geçmeyen en büyük Madurlardan 2side Doğa Ve Hayvanlar
Yerküre Hepimize ait Özellikle Biz insanlara verilen Büyük Sorumluluk Büyük te bir Güç Gerektiriyor Korumak Muhafaza etmek ve Yüceltmek adına EMANETLERİN..
Haklı Rekabetlerin el Emeğinin Çabanın Azmin İnançla kat edilen yolun dışında
Bir Diğer Yaratılanın Mutsuzluğuyla hatta Ölümüyle ulaşılan Başarı dan hiç bir İlahi Güç Sorumlu değildir Çünkü TANRI(ALLAH)BİZLERE TUHAF GELEBİLECEK BİR ŞEKİLDE Zamansız ve Mekansız bir SAbr Yönetiminin Lideri ve EN BÜYÜK VE EN KUDRETLİ HAKİMDİR ENERJİDİR...
Lakin Bunun örneklerini yine BEKLEMEDİĞİMİZ ANLARDA Görebiliyoruz ki bu "O" na olan Sonsuz Güvenimizin EN BÜYÜK İSPATIDIR..
celal şenel, 4 ay önce yorumladı

oku
repçi, 4 ay önce yorumladı

anlatılanlar gercek ama ne rockyfeller nede rotschiller böyle bir açıklama yapamaz
tc .vatandas, 4 ay önce yorumladı

pek inandirici degil, sadec kafa karistirmaya calismak, biz kendimizi bildikten sonra hicbir halt yapamazlar o kadar
yeditepeli, 4 ay önce yorumladı

kaynak: alt tarafım
bu uydurmazyon nerden geldiği belli olmayan itiraf inanan anca bir seçmen grubu olabilir. Zaten onlar inansın face de paylaşsın diye bir ergen tarafından yazılmış
Şahap, 4 ay önce yorumladı

Haçlı seferleri hala devam ediyor sadece versiyonu farklı!..
selim kızılelma, 4 ay önce yorumladı

dünyanız başınızı yesin hesap günü geldiğinde keşke toprak olsaydım diyeceksiniz ama iş işten geçmiş olacak
atilla kaya, 4 ay önce yorumladı

bunlar bilindik şeyler,,adamın agzındanmış gibi yazmışlar..
doğan tekçe , 4 ay önce yorumladı

bol keseden yalanla milleti korkutmaya çılışıyorsunuz benım bır bagım var sımaklı mevkıınde gelıp alsalarda bende inansam yada fıratı gelıp alsalarya nah alırlar hepsini fırata dökeriz siz bunlara beleş reklam yapıyorsunuz sahtekarlıgınız şuradan belli oluyor b adam bu kadar işleri yapacak kadar zekı ise durup dururken ifşa edecek kadar aptal degildir tabi okuyucularda şimdi bu yazının amacı ne ha bu rüpürtajın amacı ne asparagas haber
Yalnız vatandas, 4 ay önce yorumladı

Siz kartınız patlayan kadar yiyin için allahın gazabı başınıza iniyor ınecekte
dadda, 4 ay önce yorumladı

Allah aşkına hangi cahil inanır bu deli saçması ''itiraflara''? yani bir insan böyle işler çevirecek bir de üstüne işte biz şöyle fenayız, böyle iflah olmaz bir münafığız diye itiraflarda mı bulunacak? Gerçi inanan baya keko var yorumlara bakıldığında. OECD ülkeleri arasında eğitim kalitesi en kötü ülkeler arasında olmamız şaşırtmıyor zaten beni. Dağdaki çoban bile sizden evladır bilgelik konusunda. Adam işini yapıyor neticede. Siz böyle inanmaya hazır bindirilmiş kıtalar olmaya meylettikçe sizi kandıracak böyle art niyetli yayınlar çok olacaktır daha. Sonuç olarak diyorum ki hırsız vaaar!
sefkan kendal, 4 ay önce yorumladı

Senaryo süper valla,beyni devre dışı kalmış biri bile bu sacmaliga inanmaz. Faşist bir turk tarafından yazıldığı ilk cümleler de belli oluyor. Bu ülkede ne pislik olursa olsun ya dış mihraklar yada magduriyete yatilir.. Bu yazıya inananlar yarın sabah acilen hastaneye gidip bir tomografi çektirdiler))
Cako, 4 ay önce yorumladı

Sayın Rotherfeeld bu dünya sizin gözlerinizde sizin herkese hükmetmek gibi göriyorsunuz fakat bu dünya fanidir ebedi dünyada neyapacaksınız acep?
mehmet ataalp, 4 ay önce yorumladı

dünyanın gerçeği bu ,önemli olan görebilmek ve herkes konuuyu ciddi olarak tetkik edip incelemelidir.
celal arık, 4 ay önce yorumladı

at yalanını derler ya işte böylesine derler o sözü
Ibrahim tas, 4 ay önce yorumladı

Dunyayı sız yönetmiyormuş gıbı görünüyorsunuz ama sizin üstünüzde Allah var .Allah lanetledıgı bır toplumu muvakkak kılmaz.sızı bazan başarılı kılan akıllı olmanız degıl bızım Kur'an dan yzaklasmamızdır
İlhan BABA, 4 ay önce yorumladı

Bay Rockerfelld, yeryüzünde ve planlar ele gecirirsiniz ama türklere hayat'da köle edemezsiniz. Türkler ki okadar gurulu ki ancak bunun (planını) yapamazsınz cünkü Allah size okadar beyin vermemiş.
KAÇKARLİ KOVBOY , 4 ay önce yorumladı

ARAMIZA SINMIŞ SAHTEKARLAR TEMİZLEN MEDİKÇE BU BÖYLE DEVAM EDER BİZE ALLAHTAN BAŞKASINI TANIMAYAN BİR DIK KAFALI LİDER GEREK BU SİYONISTLERİN KÖKÜNÜ KAZIMAYA.
Ömer Faruk, 4 ay önce yorumladı

BU adam ve ailesi dünyanın en zengin insanları İNGİLTERE DEN AMERİKA YA KADAR HEPSİ ELLERİNDE, NE İSTERLERSE OLUR BU GÜN BÜTÜN ORTADOĞUYUDA PROJESİNİDE YÖNETEN İNSANLARDIR.İYİ ARAŞTIRIN ÇOK AÇIK GÖRÜNÜR.
serhat dovenci, 4 ay önce yorumladı

arkadaslar dunyada en tehlikeli sey yarisi dogru seyleri kullanarak insanlari yaniltmaktir yazi yum bi dediklerim gibi tamamen yonlendirme uzerine kurulu HERKESİN DİKKATİNE
omer, 4 ay önce yorumladı

Hahahaha
müslüm yakupoglu, 4 ay önce yorumladı

türk bir ölür bin dogar asla esaret olmaz hayinlere nazaran
mezopotamyalı, 4 ay önce yorumladı

sizler yalan dünyanızla yaşayın ahirette ise nasibiniz yok
mücahit karaman, 4 ay önce yorumladı

bahsettikleri olaylar gerçekte yaşanmış olaylar ama bu haber tamamen kurgudan oluşan bir haber bu eylemleri tek bir taraf gerçekleştirmesi olağan dışıdır neden en çok türklerden bahsediliyor akıl yıkamak bu haberin kaynağı burdaki asıl gaye bir platform oluşturmak bunlara kanmayın lütfen arkadaşlar gezi olaylarınıda böyle provake ettiler
mücahit karaman, 5 ay önce yorumladı

bahsettikleri olaylar gerçekte yaşanmış olaylar ama bu haber tamamen kurgudan oluşan bir haber bu eylemleri tek bir taraf gerçekleştirmesi olağan dışıdır neden en çok türklerden bahsediliyor akıl yıkamak bu haberin kaynağı burdaki asıl gaye bir platform oluşturmak bunlara kanmayın lütfen arkadaşlar gezi olaylarınıda böyle provake ettiler
levent topçu, 5 ay önce yorumladı

arife tarif ne gerek. Bu bilgiler ya yahudi düşmanlığını bilerek arttırmak amaçlı yada şeytanın yeryüzündeki temsilcilerinin marifetleri açıklananlar. eminim şeytanın bile yüzü kızarmıştır yazılananlardan.
OGİ, 5 ay önce yorumladı

maalesef büyük bir kısmı doğru. daha önce okuduğum masonluk hakkındaki kitaplarda bu kişilerin isimleri, yaptıkları ve yapmak istedikleri hep var. en büyük amaçları da tarihte babil kralı tarafından yıkılan, Türkiye'nin doğuanadolu ve güneydoğu anadolusunu da içine alan büyük israil devletini tekrar kurmak !
METİN Bakan, 5 ay önce yorumladı

vay anasını ya sayın seyirciler
REYİS, 5 ay önce yorumladı

BİZ APTAL MÜSLÜMANLAR OLDUKÇA BU YAHUDİ TOHUMLARI DÜNYADA ÇOK CİRİT ATARLAR NEDENİNE GELİNCE İLK AYET OKUDİYOR BİZLERNE YAPIYORUZ OKUMADAN YAZIYORUZ ANLADIYSANIZ OKUMAYAN CAHİL TOPLUMLARIN BAŞINA GELECEKLER BUNLAR BU YAHUDİ TOHUMLARI DÜNYADA BÖYLE KORKU TOHUMLARI SAÇARAK KENDİLERİNİ ÜSTÜN IRK GÖSTEREREK DÜNYAYA KORKU TOHUMU SALARAK BÖYLE GÖSTERİYORLAR BİZ APTAL MUSLÜMANLAR DA İNANIYORUZ NEDEN ÇÜNKİ OKUMUYORUZ MADEMKİ BU YAHUDİ TOHUMLARI BU KADAR GÜÇLÜ NEDEN 1000KM KARALİK İŞKAL ETTİKLERİ ALANDA YAŞIYORLAR ADAM GİBİ B İR ÜLKELERİ YOK
mustafa yüksel, 5 ay önce yorumladı

bunların hiç birini yapmadılar ve pşanlamadılar sadece insanların gözünü korkutmak ve gözlerini boyamak için dünyada bütün olaylara sahip çıkıyorlar
yarın çıkıp dünyayı zaten ben yaratmıştım der bu kendini beğenmiş sefiller
Sezayi, 5 ay önce yorumladı

Sacma bi Adam bu kadar acik olamaz
murat üçel, 5 ay önce yorumladı

arlı ar ettikçe arsız korkuttum zannneder yakında tokatın sesi çınlar semada rabbim her zaman doğrudan yanadır peygamber efendimizin övgüsünü almış üçkıtada nal izi olan bu millet mutlaka gereğini yapacaktır ezeli olmayanın ebedide karanlıktır
hüseyin aksoy, 5 ay önce yorumladı

vaybe biz haala birbirimizi yiyelim sağ sol diye
Mustafa Ercan, 5 ay önce yorumladı

Bu yazının kaynağı yok ve kesinlikle uydurmadır. Bilginin kaynağı nedir? Rockefeller bunları nerede hangi haberci yada kanala söylemiş? Söylemiş olsa bile burada çoğu şeylerin yazılı bir arşivden alınmış olması gerekiyor!. Böyle internet sitelerinin kaynak göstermeden uydurmaları ile olmaz.
talip kılavuz, 5 ay önce yorumladı

Birileri ilk defa doğruyu söylemiş batı hep gasp etmiştir her şeyi demek geçmişimizi bile yok etmek için uğraşmışlar ama allah konuşturuyor allah bile diyorki bu dünyada hiç türk olmassa yıkarım yok eferim demiş
oyun bozucu, 5 ay önce yorumladı

BEN BU OYUNU BOZARİM.!!!
Mahmut, 5 ay önce yorumladı

İste bunlar gibi yahudi sermayesi ve de faiz lobileri turkiyenin gelişmesine izin vermezler tabiki cunki turkiyenin gelişmesi ve ilerlemesi onların atlarini gereği gibi oynatamiyacaklardir.inşallah bu emellerine ulasamazlar
bedirhan korkmaz, 5 ay önce yorumladı

ayn ağacın içide çürük olmas hiç bir zaman yıkılmaz
BSG, 5 ay önce yorumladı

David Rockefeller hafife alınacak bi adam değil aileside dahil. ve burdan şunu anlıyoruz alpraslanlardan sonra bir Atatürk geçici durdura bilmiş bunları.. o.ç
ahmet , 5 ay önce yorumladı

Salla nasılsa herkes inaniyor. icinde bir dogru varsa 5 ide yalandır
ali yamandağ, 5 ay önce yorumladı

işte arkadaşlar bugün birlik günü bugün beraberlik günü ben vanlıyım bşbkn onun gibi adamlara boyun eğmediği için bu adamlar tek din tek devlet ve de tek bayrak yapmaya çalıştıkları oyunlar ondan dolayı türkiyenin kimsenin metresi olmaya izin wermemeliyiz özelliklede din onusunda islamı bitirmek amaçları bugün neden sadece müslüman ülkelerde savaş var bunu açıkça söylüyor artık adamlar bazı arkadaşlar dalga geçiyorlar bu konuyla ama yarın öbürgün Allah göstermesin filistin ,libya, mısır , yani ortadoğu gibi olursak ben bu adamları görürüm neden irana karışamıyorlar adamlar birik ve ben hazırlandım sizde hazırlanın savaş çok yakın!!!!!
murat ertas, 5 ay önce yorumladı

Biz turkuz biz muslumaniz cok yakinda allahin izniyle yapilanlari yapanlari turk adaletiyle cezalandiricaz biz osmanlinin torunlari cesur turkleriz yahudiler ermeniler ve bizi yikmaya ayirmaya calisanlar cezalarini cekecekler
Ersan, 5 ay önce yorumladı

Bu adam illuminatinin dünyadaki başlarından biridir.
Mine, 5 ay önce yorumladı

Bu kadar güzel senaryolar yazıyorsunuz madem dizi sektörüne girin derim.
sebahattinCAVUSLAR, 5 ay önce yorumladı

Yapilacak tek cozum geriye ve hazar denizinin derinliklerinde turklerin ve musevilerin ayni inandiklari dinde birlikte lduklari zamana bak
mak gerekir buyuk plan in icindemiyiz yoksa yeni 1453 lermi yazmamiz mi gerekiyor musevi lerin ispanyadan turkiyye ye geldigi tarihindeki osmanli arsivlere iyice baksinlar kanun koyucular ve TC bilirkisileri nin 1453 plani muhakkak var cunki gunluk yasayis tarzimiz hic degismedi sumerlerden beri rahatol
Rockefeller Çok Bilgili..(!), 5 ay önce yorumladı

Rockefeller ismini yazıyor bir vatandaş, sonra onun ağzından anlatıyor da anlatıyor. Amerikalıları da, yahudileri de sevmem. Ama hikayeyi yazan kesin bizden biri. Bir Türk. Fikirlerini ve yazmak istediklerini bir yahudi ismi kullanarak yazıya dökmüş yani. Açıkçası bu.
HUSEYİN BAGCİ, 5 ay önce yorumladı

MADEM ÖZAL NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ.EĞER GERÇEKTE ÖLDÜRÜLDÜ İSE
selim can, 5 ay önce yorumladı

Dışarıda iyiliğimizi istemeyen insanların olduğunu bilmeyen mi var !? Fakat olayı savunma mekanizmasıyla-gururunun esiri olurcasına bir yangını söndürmek yerine,"korumaya alıp büyümesini sağlamak" olgun bir kişinin tavrı değildir...Bir insan başkalarının inandığı çizgiye hakaret edip, ondan sonra birlikten bir olmaktan bahsederse, ülkedeki bir grup kesimi diğer grubun aleyhine tarik ederse, burada bir tezat var demektir.. Ergenakon davasında da, böyle yorumlar vardı ama deliller kendiliğinden ortaya çıktı :) İşi sıyırmaya çalışan komutanlar yargılandı ve hükümet belkide ; (darbe olmasa da) yıkılmaktan kurtuldu... Peki asker tu kaka mı oldu; HAYIR... Şu anda asker eskisi gibi baskıcı değil . Aynı şekilde yolsuzluktan şüpheli insanlar mı var, savcılar istediği kadar kasıtlı davransın mahkeme var... Ya aklanırlar ya da ayıklanırlar... Bin dereden su getirmenin anlamı yok... Yani her "şüpheli durumda" ; ne kadar bürokrat varsa,memur varsa görevden alıp panik havası mı estireceğiz...
emre meral, 5 ay önce yorumladı

Yapmaya calistlklari sey korku imparatorlugu kurmak kendileri icin kacinilmaz sonu yani cehennemi dunyayi bu hale getirerek buradada yasayacaklar
belin çalışkan, 5 ay önce yorumladı

bunlar bize komplo kuruyorlar diyenlerin kendileri aklamak için yaptıkları oyun bir nevi çırpınışş :)
Gönül hatipoğlu, 5 ay önce yorumladı

Türkiyem Türk milleti ve müslüman Türkler için bu korkunç oyunları oynayanlar uygulayanlar ya da daha uygulayacak olanlara Allah(tek)binlerce kat fazlasını versin.Kendi kuyularında yansınlar
kerim germe, 5 ay önce yorumladı

çok güzel
SALİH, 5 ay önce yorumladı

Çirkin planlarınız yine tutmayacak çünkü bumillet yine içinden bir vatan evladı çıkardı planı projesi imanıyla tüm küresel oyunları bozanprof.Dr HAYDAR BAŞ hocayı çıkardı unutmayın tarih tekerrürden ibarettir yine biz kazanacagız B.T.P
ege egeli, 5 ay önce yorumladı

Ya v arkadas bu kadar uyanik bir yahudi topkulugu var dunyaya hukmeden..ve bunlarin onde gelen isimlerinden bu catandasta itirafta bulunuyor.he he bizde yedik.bunu bu ortama tasiyan yavsaği bulup duduklemek lazim.kim ve kimler icin calisstigi belli.bu ve bunun gibi oruspu cocuklari yuzunden ulke bu hale geldi.artik tc vatandasi olan kimse kurdu..turku..alevisi ..sunnisi bu oyunlara gelmiyoe gelmezde..
y, 5 ay önce yorumladı

sacmali
necmiye hoca, 5 ay önce yorumladı

Yazan arkadaş küçük tarh bilgilerinden yola çkıp büyük hayaller kurmuş...sümerler türk oolabilirmiş şizofrenmisin kardeşim!!!! anadolu topraklarında yAŞayan herkesin türk olabileceği ütopik kafatası milliyetçiliğinizle saçma sapan hayaller kurup kendinizi avutmaya çalışmayın....
Mübarek, 5 ay önce yorumladı

Vay be ne muhabirmiş arkadaş adama herşeyi itiraf ettirmiş.
JUSUF JUSUFBEGOVIC, 5 ay önce yorumladı

UYAN UYAN UYAN
Mustafa ulukan, 5 ay önce yorumladı

Bunları bilen çok insan var ama senin başındakiler satılıksa elden ne gelir anayasa o ülkenin vatandaşının istediği gibi uygulansa bunları sizler yapamassınız
Ömer Koçyiğit, 5 ay önce yorumladı

Yuhartık yarıklarolsun bunlara taşaronluk yapanlara
ABDULLAH SARIKOCA, 5 ay önce yorumladı

SUPHESI PLAN VARSA YENI DUNYA DUZENI DIYE BELGESEL OLARAK HAZIRLANMIS KITABI OKUSUN DERIM
BURHAN TARLABAŞI, 5 ay önce yorumladı

KUR'ANDA ZALİMLER ..HAİNLER..MÜNAFIKLAR VE ZALİMLER HAKKINDA AÇIK HÜKÜMLER VARDIR...ALLAH'IN İZNİ OLMADAN HİÇ BİR KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ."ZİRA GÖKLERİ VE YERİ YARATAN O'DUR.O,HERŞEYE HAKİM VE MUKTEDİRDİR..
Fatih, 5 ay önce yorumladı

arkadaşlar bu röportaj belki bir tasarlama olabilir ama ben gerçek olduguna eminim hatta bu adamların bunları apaçık söyleyebileceklerinede inanıyorum neden mi çünkü yorumlardada gördüğünüz gibi çoğunluk inanmayacaktır zaten neden mi kibir olur mu ya kim bnim üstümden geçinebilir mantığı en basitinden bir örnek vereyim dünya piyasasında şu an en çok rağbet gören en çok satılan mallara bakın ya israil yada abd malı bu kadar basit ha peki bizler ne yapmalıyız nasıl bir mücadele yapabiliriz gelişrek tabi ama ilk önce kendimizi geliştirmeliyiz okumalıyız araştırmalıyız önce kendimize faydalı olmalıyız vatana millete faydalı olmak için bunuda şunun için söylüyorum kendisine faydası olmayanın kimseye faydası olmaz herşey ancak eğitim ve sağlam bir inanç ve bilinçle mümkündür unutmayalım
ÇAĞATAY KÖSE, 5 ay önce yorumladı

BU DUNYADA NE KADAR MAŞA MASON CANİ ADİ ŞEREFSİZ DİN IRK DİL AYIRTMADAN ACLIGI SEFALETI VE CAHILLIGI UNUTUPTA INSANLARI BIRBIRLERINE DUSURENLERIN BIR ADIM DAHA ATMASINA RABBIMM IZIN VERMESIN
Onur Arslan, 5 ay önce yorumladı

Olaylara partizanlık ve at gözlüğüyle bakanlar iyi okusun önemli olan TÜRKİYE birlik olup bu kaostan çıkmak lazım
m.o s, 5 ay önce yorumladı

oktay sinanoğlunun tespitleri aynen böyle okumanızı tvsiye ederim
fatih özçetin, 5 ay önce yorumladı

görüyomusunuz adamları dedeleri bi yerlerde portakal suyu iken bunlar Türklere neler yapmışlar.Kaç yaşında bunlar 1000 mi 80 darbesinden başladı hürrem sultana kadar gitti ne kadar ileri görüşlü insanlarmış.
türkan karaurgan, 5 ay önce yorumladı

İyi
MUSTAFA KILINÇ, 5 ay önce yorumladı

HİÇ BİRŞEY CEZASIZ KALMAZ BUNLARI YAPANLARINDA CEZASINI GÖRECEK ALLAHIN İZNİYLE
emrullah atif, 5 ay önce yorumladı

Bunlar arkadaslar safsata bir cogu mantikli dusunun gemisi ilerleyenbiri nasil ilerledigini soylermi ? Burda farkli gayeler dogrultusunda bir cok hayali derleme yapilmis. Arastirmaci olun. Bir cok ulkede savas olmasinin nedeni asagi yukari dogruda olsa sunu unutmayalim iktidarda kim olursa olsun su anda turkiye hizla yukseliste egitim yayildikca okuma ve arastirmaci kitle sayisi arttikca bu ulkede anca cahiller darbe yapmaya kalkar onuda eline yuzune bulastirir. Bole anlatilmis yazilara tema etmeyin arastirin
Alim Özkan, 5 ay önce yorumladı

Rotschild ailesi ve tarihini internetden okursaniz bu yazilanlarin gercek oldugunu görürsünüz
fakat bu millete bu kadar tarih cok cunkü bize okutulan tarih yanlis ve bize kim oldugumuz unutdurulmak icin yillarca beynimiz yikandi 80 yildir Turkiyenin neden kalkinamadigini gözler önüne seren bir gercektir bu onun icin uyanalim arkaslar. Biz Avrupalilar icin hala osmanlinin torunlari ve durdurulmasi gereken islamin halifesiyiz unutmayin.
t, 5 ay önce yorumladı

Çok dusundunmu bunlari yazarken.coni
mugla48, 5 ay önce yorumladı

Ben Anladim kurtlar vadisinin bir sonraki bölümu bu ayip ya hic heycan birakmadiniz yani:):):)
satilmis yazar, 5 ay önce yorumladı

Muhabir kim? bu senaryoya film çeksin tutar bak
Mehmet , 5 ay önce yorumladı

Inanmayan arkadslar inanın öyle bir inanki yazılan hersey doğru maalesef
Mücahit er, 5 ay önce yorumladı

Yahudiler lanetlemmiş aşağılık ırktır !!! Onların her söylemi yalandır şeytanidir !!! Ve Allahın izniyle inşaallah yok oluşları yüce Allahın şerefli kulları olan MÜSLÜMANLARDAN olacaktır inşaallah !!!
Rojava , 5 ay önce yorumladı

Cuuusss daha neler turkleri getirip ari irkina tabi ettiler yetmedi birde bir kactane avrupa ülkesini turk yaptilar o yüzden bu saydigi ulkeler cekik gozluler bu yaziyi yayinlayan Öküzude siliyorum sayfamdan.
savas, 5 ay önce yorumladı

yav adama bak be neredeyse aldığınız nefesi bile biz verdik diyecek...ulan sizin agababalarınızı ispanyol lar siktir etmiştide bizim dedelirimiz sizinkilere hayat verdi...bizler bu dünyaya 400 yıl reislik ettik adam ettik şimdi çıkmış orada son 100 yılıda olan herşeyi üstlenip akılları sıra dünya hakimliği taslayacaklar...tövbe tövbe,barış için kaos anladıkta abd üstünlüğü için rusyayı güçlendirmişler....şeytan ayrıntıda gizlidir iyi okuyun analiz edin arkadaşlar biz belki iyi yönetilmedik ama bu bizim gerçeği bilmediğimiz anlamına gelmez...
mustafa d, 5 ay önce yorumladı

NE YANI YAHUDILER KENDILERINI BULUNMAZ HINT KUMASIMI ZANDEDIYORLAR IKIZLERIN BOMBALAMA HABERINI DUYAR DUYMAZ KENDILERININ YAPTIGINI SOYLEMISTIM!YILLAR SONRA DEDIGIM CIKTI MERHAMETSIZLER
crazy06men, 5 ay önce yorumladı

anladılanlar gecmıs yasamda dogrudur ve dahada devam etmekdedır (örnek) mısır gıbı bır ulke surıye sırada ıranmı turkıyemı daha bu oyunlar devam edıyor kımse ınkar edemez onlar bu oyunları yapmak sorundalar CUNKU ACILARI VAR osmanlı gıbı dunyanın yarısına sahıp olmak sorundalar yoksa bu boynu mukuk acıyla gelecek nesıllere anlatacak bır TARIH bulamıyacaklar bızım yıne OSMANLIMIZ var karıylada yese onlara bır ACI bırakmıs :))
Özer YILDIRIM , 5 ay önce yorumladı

Ya geçenlerdede Atatürk üzerinden aynı komplo teorisi üreten arkadaşlar vardı. Düşünüyorumda ne kadar hayal gücü yüksek insan var ülkemizde. Herkes başarısızlıklarına kılıf bulmak için hikaye üretiyor. Türkiye nin demokratikleşme sürecinde Mustafa Kemal'ın rolünün olmadığı onunda bir mason olduğunu ve islamiyeti yok etmek için gönderildiğini söyleyenleri görünce bu okuduğum teori çok da komik geldi
mustafa ay, 5 ay önce yorumladı

rockefeller,rothshild ailesinin elemanıdır.dollar daki piramitin ucundaki göz rothshild ailesinin en akıllısı olan lord evelyn de rothshildir. ayrıca kraliçe elizabethin sağ koludur ve gizli yönetiicidir. 130 tane devleti yönetmektedir bunların içinde daha 5-6 sene öncesine kadar türkiyede dahildi ama kontrolü kaybetmeye başladıkları için tezgahlar başlamış durumdadır.bunlara karşı kazanmak çok zordur çünkü bu rothshild ailesinin serveti, dünya üzerinde var olan 1 katrilyon dolların yarısına takabil etmektedir. yani 500 trilyon dollar servete sahiptirler.bu hikayenin tamamı gerçektir çünkü ben 3 seneden beri araştırmasını yapıyorum ve almancası veya ingilizcesi olan arkadaşlar youtubedan araştırabilirler.amerikadaki federal reserve bankası,bank of england ın ve avrupadaki merkez bankalarının sahipleridir. amerikada para basma yetkisi olan tek ailedir.dünyadaki yahudilerin zengin olmasının önünü açan ailedir. şimdilik aklıma gelen bunlar,aklınızı karıştıran bişey varsa sorabilirsiniz.ailenin kökü almanyanın frankfurt şehrine dayanmaktadır.
mehmet, 5 ay önce yorumladı

Arkadaslar üzülerek söylüyorum ki yazılanlar doğru Türk tatihini iyi araştırın yaziyi bile Türkler bulmuştur.
ha na ABD, 5 ay önce yorumladı

Özet geç lan
ibrahim , 5 ay önce yorumladı

Durum ortada bütün darbelerden sonra kim kazançlı çıkmış araştırmak lazım
feyza gürsoy, 5 ay önce yorumladı

MERHABA,bu yazıyı yazan arkadaş ben size inanıyorum çünkü araştırdım.yorum yapanlarda araştırmadan yorum yapmışlar,Amerikanın merkez bank sı yok israillilerin bankası var GOOGLE GİRİN bu aileyi araştırın gerçek oldugunu anlarsınız.ademle iblisin beraberliğini kabul edıyorlar bunlar.tüm dünya üzerinde oyun oynuyorlar gerçek bu ltf arastırın yorumu öyle yapalım emegınıze saglık yazan arkadas..
çengiz han, 5 ay önce yorumladı

bunlar araştırılırsa doğrudur uyanmalıyız yoksa modern kölelige devam
yahya sırlı, 5 ay önce yorumladı

oturup bir yahudi yaptıklarını biz böyle yaptık şöyle yaptık diye anlatacak ve türkleride nasıl oyuna getirdiğini bir kaç övücü cümleyle anlatacak uyanın artık türk milleti önünüze konulan engel bu vay israil korkusu vay yahudi korkusu her olayın altında bunlar oturup biraz düşünün bizim neyimiz eksik diye madem bu kadar üstün bir ırkız ne eksik öyleyse
umut , 5 ay önce yorumladı

asla yeryuzunde kimseye bu güç verilmedi sadece bilinç altımıza oynuyorlar kendi medeniyetleri çöküyor şimdi durdursunlar ya yoksa avrupada islamın yayılma hızının artmasıda bunların kontrolunde mı :)
ak ç ları, 5 ay önce yorumladı

bunlar diyorki tanri yoktur biz variz
haydar, 5 ay önce yorumladı

rockefeller tam bir komplo teorisyeni gazeteci gibi yazmış itiraflarını kadar garip. yazıda da nerde nezaman olmuş bu itiraf bir kaynak bile gösterilmemiş bu da ayrıca manidar.
ersin bankoğlu , 5 ay önce yorumladı

her şey ok adar abd kontrolunda olamaz,ülkelerin ve toplumların iç dinamizmleri unutulmamalı.
Benjamin Martin, 5 ay önce yorumladı

Kısmen doğru fakat manipüle edilmiş bir yazı. rockefeller'in böyle bir açıklama yaptığını gözümle görsem önce düşünür sonra bu adam neden böyle bir konuşma yaptı derim. yukarıda yazılanların hepside azıcık araştırmacı olan herkes tarafından bilinen şeyler. okuyun gaza gelmeyin.
doğan, 5 ay önce yorumladı

bu tamamen asparagas bikere sevr antlaşması olmamıştır zaten
ali velioğlu, 5 ay önce yorumladı

salllıyor ihtiyar..
Mahmut Genç, 5 ay önce yorumladı

bu ayzıları hayal diye addenlernİLLİMUNATİ Taxe Marrs kitabınıda okusun. Evet burada iki doğru var 1-bu oluşum kendilerinin reklamını yaparak dünyadaki etkilerini olduğundan fazla göstererek kendilerini insanların beyninde Tanrlaştırmak istiyorlar. 2-Ama gerçek şu ki nerede bir kan ve göz yaşı veya kaos varsa proje bunlara ait.
mahir sinan, 5 ay önce yorumladı

her kelimesi doğru.gelişim diye bir belgeselde daha ayrıntılı olarak verilmiş...malsınız olum mallll
hasan alkaya, 5 ay önce yorumladı

inanmak bile buna eger gerceksen o zaman insanlar bosuna kendilerine yiyip bitiriyorlar ha gerci insanla akilli ve gercekci uretimci olurlarsan bunun yenilmiyecek bir sey de degil yeterki uretici ve gercekci olabilsinler eger boyle isen bu emperyalis guclerin guclerine yikmak umuduylan gelecek yarinlar icin !
Adım bende kalsın, 5 ay önce yorumladı

Çok yazık...
TaLip, 5 ay önce yorumladı

DÜnya'da 1 tane türk bile kalsa , devlet kurup intikamını alır ;)
erer, 5 ay önce yorumladı

İlluminati diye birşey var duymadınız mı ? Araştırın biraz be ot gibi yaşamayın uyanın artık gözünüz açık olsun öyle herşey sizin bildiğiniz gibi kolay değil artık bi grup insan yönetiyo bu koca dünyayı
Recep ivedik, 5 ay önce yorumladı

Hastırın lan şerefsiz masonlar kendinizi ALLAH'mı sanıyosunuz.herşeye gücünüz yetecek .
gül, 5 ay önce yorumladı

amerikanin kortuğu bir ülke varsa oda türkiyedir.
abdullah k., 5 ay önce yorumladı

peki kaynak verir misiniz?
osman bayram, 5 ay önce yorumladı

bütün bu kötülükleri yapan kim olursa olsun bir gün mutlaka allahın lanetine mahruz kalacaklar. ve kacacak delik bulamıyacaklar bundan allahın iznylen eminim ?
yok, 5 ay önce yorumladı

inanmayan geri zekalılar devam etsin . yada durun biraz okuyup araştırın . adam sizide özetlemiş zaten insanlara okumak zor gelir diye
serkan terzi, 5 ay önce yorumladı

bunlar doğru olabilir arkadaşlar ,,diyelimki doğru ,ak parti giderse yerine gelecek parti bunlarla başedebilecekmi ? 100 de yüz hayır ..bırakalım biz bu particilik hesaplarını veya kimin nedediğini en güzel hesabı allah cc yapar ..
Fatih avşar, 5 ay önce yorumladı

Avşaroğlu yorumu niye çıkmadı bi sorunum var hoşunuza gitmedimi
brs, 5 ay önce yorumladı

Bizim osmanli torunu atatürk cocugu oldugumuzu sakin ama sakin unutmasinlar
Troys23, 5 ay önce yorumladı

Allah TÜRK ü Korusun
Alperen1972, 5 ay önce yorumladı

Sizler Şeytanın görevini üstlenmişsiniz. Bizler Müslüman Türk Milleti olarak geleceğe yön verecek olan çocuklarımızı iki cihan için Adaletli yetiştiririz. Sizin amacınıza ulaşmanız için her şey mubahtır. Her türlü haysiyetsizliği yaparsınız. Argümanınız Demokrasidir. Her zaman planlar kurarsınız. Şunu asla unutmayın sizin planlarınız varsa Yüce RABBİMİN de gerçek bir planı var. CEHENNEM ... ve sizler cehennemin ebedi ikametcisisiniz. Dünyada her istediğini hesabı sorulmayacak gibi acı,kan ve vahşet yapacaksınız buda sizin yanınıza kalacak ha... Övünün çocuk katilleri seçilmiş toplum olarak övünün.
Arsalin, 5 ay önce yorumladı

Dan brown romani ak.
mustafa koldere, 5 ay önce yorumladı

Ookumasini öneriyorumkuma .yazmasi olan tüm vatandaslarin
Avşaroglu, 5 ay önce yorumladı

Lafı bırakalım zulme karşı adalet fitneye karşı birlikte mukavemet gösterip hak bildiğimiz yolda bölünmeden yürümeye devam edelim dünya ve kendini dev zannedenler bu yüce milletin HZ MUHAMMED ümmetinin önünde diz çökecektir inanıp iman edelim
bekir , 5 ay önce yorumladı

Ulan salak bu repörtaj gegil Rockfellerin doktirini. ayni zamanda yaptiklari degil yapmak istedukleri yaziyi okuyan zaten celiskiyi acikca görüyo
ihsan Gürpınar, 5 ay önce yorumladı

Abd ve israilin biz ne istersek o olur demek isteğine uygun bir senaryo ile psikolojik bir savaş yazısı olduğu belli umarım ülkemiz bu aldatmacaların ve kişisel çıkarların karşısında direnip islamın ve dayanışmanın gücüyle bu küresel oyuncuların oyununu bozarız.
Murat Uncu, 5 ay önce yorumladı

Anlatılan yorumda senelerce aramızda bu yorumları bizlerde yaptık, adam neden açıklıyor bu kadar gizli durumları, çünkü bu saatden sonra değişmez bir unsur olarak görüyor yaptıklarını, ve ölmeden önce tüm dünyaya yani milenyuma ailesinin ne kadar güçlü olduğunu ve değişmeyecek bir durum olduğunu anlatmaya çalışıyor, ve herkes tarafından bu durumların yorumlandığınıda biliyor, tabii ki bu açıklamalar ulusumuzun içine beynine fesatlık ve umutsuzluk aşılatmakta ama unuttuğunuz çok önemli bir faktör var adamın da dediği gibi çok asil bir ırkız çünkü neden ? TÜM GÜÇ BİZİM SOYUMUZUN DAMARLARINDAKİ KANDADIR. Ben bu yüzden kızılay ve hastanelere kan vermedim niye şerefsizler kanlarımızı çalıp kendilerine aktarıyorlardır. BÜYÜK TÜRK MİLLETİ SEN ÇOK YAŞA...
ky, 5 ay önce yorumladı

tamamen uydurma hayal ürün
RECEP KURTULUŞ , 5 ay önce yorumladı

ŞEREFSİZLER NİÇİN BU KADAR KÜDÜRDÜNÜZ İNSANLARIN ÖLDÜRDÜNÜZ ZENGİNLİKLERİNİ BİTİRİYORSUNUZ ALAH VE İŞSLAMLA SAVAŞIYORSUNUZ YÜCE ALLAHIM KAİNATIN VE SENİ SAHİBİNDİR O ZAMAN TÜRKLERİ VE İSLAMİYETİ NADEN BİTİREMİYORSUNUZ BÖLDÜNÜ PARÇALAMAYA SENİN DEĞİL DÜNYADAKİ TÜM HİRİSTİYANLIK GELSEDE BU İÇİMİZDEKİ AŞK KARDEŞLİK SEVGİ DİNİNİ BİTİREMEZSİNİZ TEKNOLOJİN VAR AMA İÇİMİZDEKİ İMANIN ÖYLE BİR ETKİSİ VARKI SENİN BUNU BİTİRMEYE GÜÇÜNÜZ YETMEZ BİZLER SEVERSEK CANDAN SEVERİN YAPMAÇIKTAN DEĞİL
berk18, 5 ay önce yorumladı

YA ARKADAŞLAR BU SÖYLEDİKLERİ DOGRUDA OLSA DİYELİM.BUNLARI OLMUŞ YADA OLUCAK ŞEYLER DİYELİM..BİR PLAN VAR İSE BUNU AÇIK ALENA KİMSE BELİRTMEZ.MAKSAT BU HÜKEMETİN EKSİKLİKLERİNİ KAPATMAK BAŞKA BİR ŞEY DEGİL. ŞUANKİ HÜKÜMETİ SAHİP ÇIKMAMIZ İÇİN YAZILAN BİR POLİTİKA BENCE
sdt, 5 ay önce yorumladı

Bende yedim. Sag gosrerip sol vuruyor.
ÖZKAN, 5 ay önce yorumladı

Bu adamın anlattıklarına göre guiza yı fenerin başına bunlar bela etmiş fenerdeki çöküşü şike davasını falan şimdi anlıyorum:):) ama güzel senaryo beğendim gişe yapar
salla gitsin, 5 ay önce yorumladı

yersen
Umut, 5 ay önce yorumladı

Böyle bir suc duyurusunu yapacak kadar aptallarmı sizce birisi kendi görüşünü aktarıyor yada psikolojik korku veriyorlar bakın tüm dünyanın elinde senaryo var biz yazarız siz oynarsınız. Korkmayın peder ne der kader ne der. Bu millet Allahın Kudret verdiği bir millettir, inanı ve inanmayanıyla.
harun hangül, 5 ay önce yorumladı

işin içinde yahudi kafir zındığı varsa korkun arkadaslar zira varda!
fatih, 5 ay önce yorumladı

iddialar doğru olabilir de rockefeller de aynı kahvehanede konuşur gibi konuşmuş, bi çok şey sallama, kaynaksız bir açıklama, amerikanın kredi yoluyla ülkeleri ele geçirdiği belli bişey komplolar üretmeye gerek yok..
hadi ordan, 5 ay önce yorumladı

Adam insafa gelmiş tüm gizli olayları anlatmış dimi. Bütün liderleri satın almış bi Atatürk kalmış. Bizde yedik. Bu yazı baştan aşağı palavra. Adam sana bunları anlatır mı teferruatına kadar?
tugrul tuna, 5 ay önce yorumladı

Yahu bu yazi yazanin tamamen hayal urunu kabul ama dogru olan tarafi da var baya. Ancakadama turk atasozu soyletmeyeydiniz iyiydi..
Nesren, 5 ay önce yorumladı

Yazılanların coğu doğru fakat bunun bir itiraf olduğunu düşünmüyorum sadece dikkat cekmek icin itiraf denilmiş. ayrıca burada yazılanlar ufak tefek bilgiler cok daha planlı ve mantığı zorlayacak faliyetler icinde olduklarını daha önceki araştırmalarımda okuyup öğrenmiş bulunmaktayım..
Ahmed yüksel, 5 ay önce yorumladı

hepsi tam dogru olmamakla beraber önemlı ggercekler.
orhan özbaş, 5 ay önce yorumladı

yahudilerin dünyayı nasıl yönettigini görüyoruz. hepimiz aklımızı başımıza almalıyız.
coskun, 5 ay önce yorumladı

Tarihteki olaylari kendine mal etme cabasindan baska bir sey degil bu yazilanlar. Madem dunyanin parasini somuruyorsunuz o hakde nicin Abd batma sinirina geldi. Hadi bunun da bir proje oldugunu soylesinler...
mutlu, 5 ay önce yorumladı

...
Resul Yok, 5 ay önce yorumladı

Bende bir türk olarak Cok korktum
Mehmet asım yazıcı, 5 ay önce yorumladı

Hala uyuyanlarada gunaydınnnnnnn
taha oz, 5 ay önce yorumladı

AMERIKALILAR HAK EDIYOR CUNKI DEMOKRASI OZGURLUK ONLARDA BUGUN YARIN SENDE DEMOKRAT OL YANI ZENCI BASBAKAN YAP SENDE ONLARIN SEVIYESINE CIKARSIN
Sedat, 5 ay önce yorumladı

Bizim insanımız devletimiz kültürümüz herşeyimiz o insanlara koyuyor arkadaş,adamların amacı oyunlar oynayarak elimizden bişeyleri almak.Ama bilmiyorlar ki biz oyuna başlamadan hilesini daha cabuk bulabiliriz.Çekirge 1 zıplar 2 zıplar 3 te affallar.Cin olmadan adam carpmayın! Yüce Rabb'im bizi korusun .
deniz donmez, 5 ay önce yorumladı

bu tür yazılar psikolojik savaş hareketidir.ne guclu aileymis.dunyayi yonetmis, ulkeleri ezip gecmis ama önderimizde takılmış.o da bize ayıp olmasın diye.yoksa onu da biz getirdik diyecek....Ateist degiliz bizler ve biliyoruz ki bu kaderi sen kimsinde bu kadar ayrintili ve planli yaziyorsun.hadi git isine...elbet birgun bu millet yiyicileri def edince tekrar tarih yazacak.imanıyla ve inancıyla bu azim asil kanimizda mevcut
uyuyan insan oglu, 5 ay önce yorumladı

buraya yorum yazan cogu arkadas gercektende gecmisteki tarihlerini cogu bilmiyor hayatindaki ilk defa dunya gercekleriyle okudugu yaziyi anliyamiyor bilim kurgu diye dusunuyor eger biraz tarihini okursan arkana 1 dakkaligina dai olsa bakarsan anlarsin bu yazilanlari tamam belki biraz abartici olunmus olabilir makale ama dunya gercektende boyle isliyor kardesim
husnu, 5 ay önce yorumladı

gecmiste tukleri satin alan avrupa iscidiye alip ilamiyeti yok etmek turkiyenin ekonomisi yok olsun turkiye tamamen yabanci ziniyetli olsun diye oynanmis oyumlar onun icin yazilanlarin cohu bemce dphru
Zeliha, 5 ay önce yorumladı

Bütün bunları yapmaya muktedir olduğunu söyleyen ülke ,ilk atom bombasını Japonya ya değilde Medeniyetlerin başlangıcı olarak dile getirdiği türklerin üzerine atmadılar.Ayrıca böyle bir yazı şimdi neden yazılıyor ,böyle beyinsizler ,kendilerini çok akıllı sanıp diğer herkesi aptal mı sanıyorlar. Bence her millet iş başına getirdiği hükümetlerin yönetim anlayışlarının sonuçlerını yaşıyorlar.
mehmet, 5 ay önce yorumladı

bu yazıdakileri gerçekten söylemiş olsaydı dünya savaşı çıkardı dostum.senaryona hayran kaldım.
keabbim yardımcımız olsunnan vidinli, 5 ay önce yorumladı

uyanık olmalıyız r
emine çicek, 5 ay önce yorumladı

Dünün hesabını bırakın bugüne bakın aklımızı başımıza alalım düzmece haberlere gelmeyin bir vatandaş olarak devlete ve başbakınımızın yanıdayım , yıkamayacaklar
a.r.b, 5 ay önce yorumladı

hepside doğru
mustafa, 5 ay önce yorumladı

Bence soran aynı kişi cevaplayanda ikiside belli değil David Rockefeller diye birinin ismini kulanıp bir de resmini koymuş cem yılmazın uçak aldı haberi gibi bişeybu
Yav he he, 5 ay önce yorumladı

Yav he he. Osmanlı'nın yıkılışına kadar geldim orda dedim "çüüüüşşş"
Çin Atasözü, 5 ay önce yorumladı

İki Yahudi bir araya gelse şirket kurar.
İki TÜRK bir araya gelse devlet kurar.
Mç, 5 ay önce yorumladı

Masonlarda bir gün hiç olur gider Osmanlı gibi
müslüman, 5 ay önce yorumladı

zalimin cezalandırılacağı gün mazluma zulmettiği günden daha şiddetli olacaktır
murat ozer, 5 ay önce yorumladı

hee adamda maldı bütün politikalarını açıkça anlatacak biz de ders alalım diye demi..hem bi tek yahudilerin mi kafası çalışıyorda almanları rusları bütün ülkelerim parmaklarında oynatıyorlar..yemeyin kardeşim 6 okların uydurması bunların çoğu..
adam gibi adam, 5 ay önce yorumladı

Kemalistler siz cok aptalsiniz, gun gelecek herkez size aciyacak
Kemal, 5 ay önce yorumladı

It's time for next regular care protected.
duy da inanma, 5 ay önce yorumladı

Arkadaslar zaten busaatten sonra cikip herseyi biz yaptik dese ne degisirki? Dunyanin yeni bir Ataturk'e ihtiyaci var
Kemalist, 5 ay önce yorumladı

Akpliler akraba evliligine karsi degil! Bu cok geri bir sey.akraba evliligindrn dogmus insanlar. Adam olmaz
adamın biri, 5 ay önce yorumladı

buyazıyı ülkücü biri yazdığı çok açık artık yalanlarla insanladın kafasını karışırma işleri bitti hadi başka kapıya
gerçekçi, 5 ay önce yorumladı

MAALESEF İNANMAYAN BİRÇOK İNSAN ÇOK CAHİLSİNİZ... BU AMERİKANIN BİR POLİTİKASI... İNSANLARA YAPTIKLARINI ANLATIYORLAR FİLMLERDE GÖSTERİYORLAR... MEDYAYA YNSITIYORLAR... İNSANLAR BUNU BİR HİKAYE GİBİ NORMAL KARŞILIYOR VE BASİT BULUYOR ALDIRMIYOR TEPKİ GÖSTERMİYOR...
BU ABD NİN 40 YILLIK BİR SİNDİRME POLİTİKASI TAKTİĞİ ... GEÇMİŞ OLSUN ŞİMDİDEN İSZ BİRLİK OLMADIKÇA ONLAR GALİP ÇIKACAK.. İSLAMA DÖNMEZSİNİZ ÇÜNKÜ DÜNYADAKİ GÜZELLİKLER SİZE YETER.. ALLAH'A İNANÇ SİZE CİHAT GÜCÜNÜ VERECEKDİR..
eht2, 5 ay önce yorumladı

Menemen en iyi nerede yenir onu da sorsalardi ya!!!
AMAÇ, 5 ay önce yorumladı

ARKADASLAR HABERİ KİMİN YAZDIGI ROPORTAJI KİMİN YAPTIGINI VE YAZILANLARIN DOGRULUYLA YANLISLIGIYLA İLGİLENMEYİN YORUMLARI OKUDUM DA HERKES KENDİ DÜŞÜNCELERİYLE BİRİSİNE TAS ATMIS YADA KORUMAYA CALISMIS KİMİSİ DE YALAN VE GERCEK DEMİŞ OKUDUGUNUZ YAZININ İLK ANDA SİZİN BEYNİNİZDE İLK NELER UYANDIRDIGINA VE NE DÜŞÜNMENİZE YOL ACTIGINA BAKIN HERKES FARKLI SEYLERE İNANSADA FARKLI DÜŞÜNCELERE SAHİP OLSADA EMİN OLUN AYNI SEYLERİ DÜŞÜNÜYOR YAZIYI OKUYUNCA YANİ BU YAZIYI YAZAN AMACINA Bİ NEVİ ULAŞIYOR AMAÇ BU ZATEN AKILLARA GELEN KİN VE NEFRET BUNUN SONUCUNDA İSE YİNE KAOS VE KARISIKLIK
MUSTAFA ÇAKIROĞLU, 5 ay önce yorumladı

YAZI DOĞRU OLMAMAKLA BERABER KORKUTUCU. UMUDUNUZU KAYBETMEYİN.. AMAÇ UMUTSULUĞA SÜRÜKLEMEK
M.AKİF KAYA, 5 ay önce yorumladı

Bunların %10 gerçek olduğunu var saysak bu dünyadan kaçmak gibi bir duygu oluşuyor. Dikkatli olmak gerekiyor.Türkiye ve osmanlıya yapılana bakıyorum,biraz abartılıda olsa biz bunları yaşadık.
İsmail UÇAK, 5 ay önce yorumladı

CANAN Hanımefendi;yinebelgelerile konuşmuş!
İsrailin korkusu, 5 ay önce yorumladı

İyili israil ve de onun kuklası amerika var haa... Küçük beyinlerde çözümsüzlüğün tek adresi bu zaten... Yapalım ,yıkalım, çalalım,çırpalım...şeytanımız israil ya ona suç atalım o yaptı o .... Şu fanatikçe yaşadığımız siyasi duygularımızı bi gerçekleri görerek yaşayabilmeyi öğrenebilsek....
Bahadır çetin, 5 ay önce yorumladı

Bunlar ıyı guzel herseyı hesaplamışlarda çanakkaleyi geli boluyu kurtuluş savasını ve diger zaferlerimizi unutur olmuşlar Allah bızım ledir. Son türk ölene dek bır karış dahı toparak alamaz kımse ne mutlu Türküm Diyene cCc
hakan varlı, 5 ay önce yorumladı

açı gerçekler bazılarının zoruna gidiyo... yada amerika uşaklarının... önümüzdeki seçimlerde % kaçla sandıktan çıkaçak görürsünüz....biz sandıkta adamı bozarız sayfalarda degil
sahte, 5 ay önce yorumladı

La bu millet salakmı bu yazılanlar hepsi yalan dolan
hasao, 5 ay önce yorumladı

Sonra uyandım, meeğer hepsi rüyaymış...
ismail, 5 ay önce yorumladı

en büyük hatası abdulhamid han ı anlatıken yapmış o hernekadar bir osmanlı padişahı olsada kendisi bir allah dostu evliyaydı. onun dediği gibi zevk sefa insanı değil di hepsi düzmece karalamalar bunlar.hintlerin elinden kaçarken köpek gibi yalvararak osmanlıdanyardım isteyen yahudiler mi yapmış bütün bunları.
Ergül , 5 ay önce yorumladı

İmansızlar önce senaryo yazar Sonra senaryoya inanır Senaryoyu kendine hakbilir uygulamaya koyar başaramasada enazından denedim der
cemil celep, 5 ay önce yorumladı

bunların komedi olduğunu söylüyorsunuz ama açın bakın bu bahsi gecen aileler dünyada hangi şirketlerin sahibi
orkam esas, 5 ay önce yorumladı

Doğruyu laik türkiye isimli yorumcu bulmuş. Bir cümlede de anlatmış ekleyecek birşey yok. kendisini tebrik ederim zekasından dolayı.
METİN ÇAKMAK, 5 ay önce yorumladı

Dikkat edin atatürkten bahsetmiyor hepsi düzmece bu millet artık herşeyi anlıyor dikkat edin rahmetli adnan menderesi ve özalı kötülüyor biri asılarak biri zehirnerek öldürüldü bölemiyceksiniz bu ülkeyi bu millet eski millet degil artık amacınızın ne oldugunu biliyoruz türkleri durduramayacaksınız
yener, 5 ay önce yorumladı

bunlar yahudı kıyametekadar yeryuzunde fesad çıkaracaklar
tuğcubaşı, 5 ay önce yorumladı

Talibandamı yalan, Elkaidemi de yalan, Suudlardamı yalan, Lawrenc de yalan Çanakkale savaşıda yalan tüm buralara yazı yazanlar herhalde internet dünyasında oyun oynuyorlar
laa, 5 ay önce yorumladı

La yürü git
gülerim, 5 ay önce yorumladı

bence tamamen yazan kişinin kendi tezi bu.dikkate alınması için böyel bir şeye dayatılmış...Ya akıl var mantık var adam kendi pisliğini kendi pazara çıkarır mı ya..Evet bu adam MASONLUĞun lideridir sizce o kadar salak mıdır? yazan kişi bunu düşünmemiş! tam bir mallık başka bişey değil...eee başka hikayen var mı ?
adige, 5 ay önce yorumladı

Hepiniz kara cahilsiniz bunların çoğunu zaten hepimiz biliyoruz diğer bilmediklerinizide burdan okuyup öğrenirsiniz. Bir gün memleket suriye mısır yada ırak gibi olursa o zaman görürsünüz...
bobo, 5 ay önce yorumladı

Seçilmiş írk olduğunuzu sóylediniz rab tarafından vatanından çıkarılan tek millet olduğunuzdan neden bahsetmiyorsunuz bire kafir
varsayalım senaryo, 5 ay önce yorumladı

Peki hangi bilgi yalan konuyu birde böyle değerlendirmek lazım
ALİ, 5 ay önce yorumladı

Aptalca bir asparagas.
ne olacak memleketin hali, 5 ay önce yorumladı

 

 


http://www.itusozluk.com/image/rothschild_438003.jpg bu linkten de yazıyı onaylayan açıklamalar var.
gölge adam, 5 ay önce yorumladı

Tamamen fatastik bir roman tadında kaleme almış tamamen hayal ürünü insanları etkilemek için zaman ve mekanları kullanarak ve be adam nekadar bilğliymiş diyesi geliyor ama bu adamın bu yazılanlardan haberi yok . Birleri bu adamın itirafları diye çapulcuları harekete geçirmeye çalışıyor.kolay gelsin diyelim.
osmanli torunu , 5 ay önce yorumladı

Birgun gelecek bu hukumdarlikta bitecek biz muslumanlar olgudugu surece bu eziyet bitecek allahin izliyle unutmayinki bu dunyayi muslumanlardan baskasi yonetemicek bu kurani kerimde bile yaziyor
ali yıldırm, 5 ay önce yorumladı

osman küçük befendi erbakanı övüyor ya övdüğün kişi neler götürmüş devlet içindeyilde cebine çalışmış doğru hırsızlık şimdi vatan için çalışmış oluyor liderler kendi çıkarını düşündüğü gibi ülkeyi dürüs yönetselerdi böyle olazdı bu ittalar doğru hekes amerikaya satılmiş adam daha oturmuş erbakanı övüyor bu ülke elbette çöker hertaraf hırsız dolu allah deyip götür
oktay, 5 ay önce yorumladı

Bak gör sadece Türkiye üzerinde oynanmiyor.Bütün dünyada oynuyorlar herifler.
hüseyin BAL, 5 ay önce yorumladı

BU YAZIYI ANCAK BİR ŞARLATAN YAZAR buda birşarlatandır onun yazdıkları gelişmemiş medeniyette beyaber olanbenona medeniyetegeçiş çağı diyorum yaşanmak zorunda olan olayları kendilereine maletmek istiyorlar aslında erbirey bundan ders çıkarmalıdır
Yorumcu, 5 ay önce yorumladı

Bu aileler ALLAH'ın hesabına dikkate almadan kendilerince hesaplar yapmaktadırlar hiç unutmasınlar birde YÜCE ALLAH'ın hesabı var
M.Erol ÖZYUVA, 5 ay önce yorumladı

Bunu çoğu milletimiz bilmiyor.Paylaşmak çok önemli.Tşk.ler.
Selçuk Aytimur, 5 ay önce yorumladı

Ancak bir beyinsiz bunu itiraf diye yayınlar
ilginç, 5 ay önce yorumladı

İlginç
can, 5 ay önce yorumladı

Insallah hersey Turkiye ve butun dunya icin iyi olur ilerideki zamanlar
Resul Yok, 5 ay önce yorumladı

Onlarin Rockefellers varsa bizimde Recep tayip Polat alemdar erdoganimiz var ve onun arkasinda türk Milleti var bir türk bin aleme yeter ne Mutlu Türküm diyene
ddd, 5 ay önce yorumladı

Jjhh
osman akcay, 5 ay önce yorumladı

aylar once ılk kurşun gazetesının yayınladıgı bır haberdır yanı yenı degıl bu roportaj yayınlandıgında gezı olayları bıle yoktu
hatice, 5 ay önce yorumladı

bu kadar saçmalanmaz..
osmanlıyı yıkmak kolay olmuş.. bizim yalan yanlış taih kkitaplarımzıda ne yazıyosa aynın geçirmişler..
sebo, 5 ay önce yorumladı

türk milletini kani bozuk hirsiz yöneticiler batirir baskasi degil osmanliya gelince hicbir Devlet yüz yillarca ayakta kalamiyor roma gibi türkler birlik olu´rsa kimse yikamaz
EfSaNe SiKeR, 5 ay önce yorumladı

Beyler bayanlar bunların hepsine uydurma dıyorsunuz salamasyon dıyorsunuz yız sız bır sey bılmıyorsunuzz ya tarıh harbıden yenıden yazılması lazım bunların%100 dogru adamlar bızı sıkıyor bunu hıc bır zaman unutmayın ataturk bunlara kole uymadı oyuzden az bagsedıyor dıger herkez bır kopektı ve geberdıler butun bu kıydıkları canlar ıcın hesap verecekler adamlar on numara oyun oynuyorlar ve oynamaya devam edıyorlar suanda ulkemız tam bahsetıklerı gıbı kucuk esnaflar zar zor ayakta zengınler paranın amk koydular
kasirqa, 5 ay önce yorumladı

Ataturk en buyuk masondu herkes savasi sinirda baslatir ataturk ulkenin ortasinda baslati ataturkte onlatin getirdigi biriydi neden igdam kaldirildi onlarda var bizde yok neden irana bakin turkiyeden daha karisik bir milet ama bas kaldiranin basi gidiyo ben bir kurt olarak muslumanim ne olursa olsun yapilan hersey bosa allah yolu cihat yolu kim islama karsiysa tum muslumanlar olarak birlik olalim allah yardimciniz olsun
David Rockefeller,, 5 ay önce yorumladı

Hi guys, benim Turk dostlar iletti. ben sizi diyemem bu site yazıları doğru veya değil. acaba biz ne yapıyor tam şimdi, siz bunları düşünüyorken?
TÜRKOĞLU TÜRK, 5 ay önce yorumladı

Halen OSMANLININ acısını unutaamıyorlar kolay değil 650 yıl boynu büküleri oynadılar Bizimkilerde belden aşağı oynadıkları için kanla aldıkları yerlerı zevk uğruna geri verdiler .SAVAŞLA ALAMADIKLARI YERLERİ TÜRKÜ TÜRKE KIRDIRARAK ALMAYA ÇALIŞMAYI ZANNEDENLER O HASTA ADAM DEDİKLERİ OSMANLIDAN ATATÜRKÜN KURDUĞU CUMHURIYET KURLDU .DÜNYA VAR OLDUKÇA BİZLER HERZAMAN KÜLLERİMİZDEN YENİ DEVLET KURMAYA ÖRENDİK YİNE KURARIZ ONLAR İSTEDİ KADAR AVUÇLARINI YALARLAR........
Yalçın taflan, 5 ay önce yorumladı

Herkese aittir ama gerçekleri değiştirmezsiniz
tahsin çoban, 5 ay önce yorumladı

vaybe dünyada neler oluyor kim dur diyecek bunları bunca masum insanın sucu ne
tahsin çoban, 5 ay önce yorumladı

vaybe dünyada neler oluyor kim dur diyecek bunları bunca masum insanın sucu ne
davut bozkurt, 5 ay önce yorumladı

Önce yapılan yorumları okudum kimisi düzmece diyor kimide doğru diyor heriki tarafta haklı dünyadaki besmilyar insanın yaşadığı sefalete bakılırsa eksik bile söylemişler .düzmece diyenlerede şunu ifade edeyimki.keşke düzmece olaydı bir mesaj gönderiyorlar size milli birliği saglattirmayacagiz evet doğru bunu vesikası olaylarında kimleri nasıl kullandıklarını gördük divan otelde arap şeyhlerinin petrol krallarinin eylemcilere nekadar para dağıttığını biliyorsunuzdur herhalde sıkı durun tamitamina 12.milyar dolar bu parayı aptal arap seyhleriyle şerefsiz petrol kralları dağıttı biz kadere bel bağlayıp uyumaya devam edelim derhal millibirligin sağlanması lüzum etmektedir buda önce dinibirligi sağlamakla olur
düşün !, 5 ay önce yorumladı

Bu yazılanların Feller'lara ait olacagını düşünmüyorum. Ama bu yazıyı yazan kişininde art niyetle yazdıgını düşünmüyorum. Bence bu bir uyanış yazısı. Insanlara bişeyler anlatılmak istenmiş ki yalanda değil anlatılanlar. Bunu hepimiz biliyoruz. ''söylenenlerin gerçeklik payı var mı?'' diye düşüneceğine ''uydurmaca, feller böyle bişi demez'' dicek kadar örümcek beyinli salak adamlar var aramızda hala..
Yorumlarını okurken bile güldügüm insanlar var . Biri yazmış ''feller böyle bişi itiraf etmez'' diye . Gerizekalısın !
KARADAYI, 5 ay önce yorumladı

bu müslüman ülkeleri birleşirse o zaman görürler analarininkini Allah hın izniyle bir yumruk olursak bu lavuklar bize bir sey yapamaz sair mehmet akif derki BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM HÜR YASARIM HANGİ CILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIS SASARI KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM BENDİMİ ÇİĞNER AŞARIM YIRTARIM DAĞLARI ENGİNLERE SIĞMAM TAŞARIM OYUNLARİ GÖRÜN ARKADAŞLAR GELİN BİRLİK OLALIM BU OYUNLARNA GELMEYELİM
mahmut, 5 ay önce yorumladı

yazıhakında yorumyapan arkadaşlarımızın turkıye hakkındakı düşüncelerini veya yazıhakındaki düncelerını yenıden gözden geçirmeleri lazım yada 1940lardan buyana bu ülke üzerinde oynananoyunlrı ıyıbırşekılde analiz yapmalarılazım.Komplo olabilir amaanaliz doğrudur.Hep böyleolmuşdur .cevremizdeki Müslüman dediğimizzındık devletlere bakın hepsinin sonu belli akıbetleri belli.Osmanlıhakınındaki yazdıklarına katılmıyorum çünki Osmanlı dünyanın ozamankigidişine ve topraklarının çok falazla olmasıfaktörü vardı
DAVUD YAPI>, 5 ay önce yorumladı

VE DAŞ DİLE GELİR BURDA YAHUDİ VAR DER!
feyzi yaman, 5 ay önce yorumladı

ok
Cemal hasar , 5 ay önce yorumladı

Ey Müslüman uyan artık
Müslüman bir delikten iki kere girmez uyan artı
Halen anlamadınız
Harun Atmaca , 5 ay önce yorumladı

Dünya üzerinde Yahudi ve siyonist gücün var olduğunu çok iyi biliyorduk ama bu derece olması korkunç Allahım sen bu alçak lara fırsat verme
Ayyildiz, 5 ay önce yorumladı

Bunlari bizler biliyoruzda inadina partizanlik yaparak isimize gelmeyene saldiriyoruz.Burada, bizler icin Türkiye ikinci planda.Herkez kendi liderini görmek istiyor ama calisan var yatan var!
yılmaz keskin, 5 ay önce yorumladı

tamam bunların hepsi yalan diyen olabilir senaryolar yüzde doksan yaşanmıştır veya bu şekilde cerayan etmiştir önce dikkat etmemiz gereken şey bu yazıyı yazanlar müthiş bir aman dikkat biz nefes almayın dersek alamassınız biz ol demeden olamazsınız yatmazsınız uyuyamazsınız hatta doğamazsınız vs gibi pis bir pisikoloji uygulatıp ülkenizdeki her insana güvenmeyin hatda kendinize güvenmeyin deyip bu ülkelerde yetişin siyasetci ilim bilim sanatçı vs insanların bile ha ilerde bir yerlere gelirseniz önce bizden icazet almalısın diyerk yarınların siyasetçisine iş adamlarına bilim adamlarına pisikolojik savaş açmışlar ve bütün ileriki yıllarımıza tedbir koyuyorlar gözümüzü korkutup arınlarımızı çalmaya çalışıyorlarevet amerika bu olayların içinde hep var elbet bedava jandarmalık yapacak değiller ama adamlar bu yazılarla önce ruhlarımızı çalıyorlar bizi biz eden değerlerimizi yok etmeye çalışlıyo bu yazıda gözü aç herkesi davet ediyorlar kendilerini satacak her kesi istiyorlar duyarlı olalım bunun yanındada bölücülük yapmayı ve topraklarımızın elimizden çıkması normal bir şey gibi kabullanin hissi yaşatmaya çalışılıyo bunların hepsi biliyorki etnik ayrımcılığın propogandası yapılıyor istersek ayırırız diyorlar ayıramazsak savaştırırız yani her iki tarafı kakalı değnek şunu unutmyalım bizim basiretsiz siyasetçimiz bürokratımız elbet çıkacak ama elbetde kalbindede şu yüce türk kürt laz arap çeçen çerkez azeri kırımlı arnavut makedon bosnalı kıbrıslı yani tüm müslüman alemini ve bu coğrafyanın insanlarını hatda ermenisini rumunu düşünen basiretli ve akıllı siyasetçilerimiz ve büroklarımız olacaktır bu yıkıcı pisikolojiye sonunua kadar nefretlerimizi esirgemeyelim
Cincon, 5 ay önce yorumladı

Ben londrada yasiyorum burda bir almanla tanistim bana anlattiklariyla inanin cok benzer yanlari var demekki hikaye degilmis bende o alman icin salliyo hayal urunu demistim ama bu ne benzerlik gercekten sok oldum
aydın fidan, 5 ay önce yorumladı

bu itiraflara inanmıyanlar bu aileyi bir zahmet araştırsın o zaman düşüncelerini yazsınlar
ahmet, 5 ay önce yorumladı

dünya bir başka döner .para deyince bunu bilmeyen . türk seçmeni şöyle yapıyor ,,,,,benim liderim beni anlaması ..çok önemli deyil .bana kısazamanda getisi olsuda ,,gerisi çok önemli deyil,,.,.
ÇETİN ÇİFTÇİ, 5 ay önce yorumladı

Emperyalizmin gerçek amaçları budr zaten .
turuk, 5 ay önce yorumladı

keser döndü sap döndü gün geldi hesap döndü.tamam.yabancı mallar ülkeye girdi ama turuk bu mallara
fransız kalmadı. kendide üretmeye başladı sen naaber. artık kozlar açık oynanıyor. sen naaber.
GG, 5 ay önce yorumladı

yazı balon yada gerçek,Ama gerçek olan şu ki bu ülke hala aydınlanma sürecine giremedi,Vatan,millet sevgimizi,hoşgörümüzü,baştainsan sevgimizi kaybediyoruz.Kişisel mnfaatler uğruna neler kaybetmiyoruz ki en başta çocuklarımızın geleceğini.Her kim ne yapıyorsa önce onuru namusu için yapsın.Hala okuma özürlü bir ülkeyiz.Önce bunu giderelim.Aklını onurunu satan,yada kiraya veren değil, namusmuzla,vicdanımızla,hoşgörümüzle insanımızı sevelim. Bu ülkeyi hiç kimsaye yedirmeyelim.Bu çabayı sarfedenlerin başına herşey gelebilir. Güçler içerden ya da dışarıdan olabilir. Biz ülkemiz için ne yapabiliriz. düşünelim.akıllı olalım. Allah herkese akıl dağıtırken bizi unutmadı. Biz kullanmayı bilelim.Ne olursa olsun Devletimize,kurumlarımıza sahip çıkalım.Hiçbirine zarar gelmemsi için dikkatle düşünüp ön yargılı olmayalım.Bu ülke insanı kendi iç meselesini çözer.Yeterki sağlıklı düşünüp dış güçlerin etkisine karşı tedbirli olalım.Küresel sermayenin ve siyasetin oyunlarına gelmeyelim.Ülke birliğimize,insan,vatan sevgimize sahip çıkalım.Sağlıklı akıllarla güzel yarınlar diliyorum.
ibrahim AYÇİÇEK , 5 ay önce yorumladı

ÇOK HAKLI HELAL OLSUN,ÜRETMEYEN ÜLKELERİN HALİ
wanted, 5 ay önce yorumladı

bu habere inanmayan salaklar tarihi okusunlar da bir karşılaştırma yapsınlar..ayrıca rostchıld ve rokefeller bunları neden kendi ağzından söylesinler diyenlere cevap: çünkü bazı aptalların inanmayacaklarını onlarda biliyorlar..adamlar hala içimizde ve bizide hala yönetiyorlar neden HEP OLAYLAR BİZ MÜSLÜMANLARDA.. avrupada amerikada olaylar olmuyorda hep orta doğu ve afrikada savaşlar var bi düşünün..bir nokta daha t.c merkez bankasının bile %15 i onların..kağıt paraların üzerinde neden TC CUMHURİYET Merkez Bankası yazıyorda TC CUMHURİYETİ YAZMIYOR..
yemezlerrrr, 5 ay önce yorumladı

Adam cikip planlarini anlatacak buna kim inanir kadir.
kel ata, 5 ay önce yorumladı

Goruldugu gibi gavur yalan soyluyor ama bunlar bizim dusmanimiz iyi bilin
erdem, 5 ay önce yorumladı

böyle planları var madem neden hepsini türkler okusun öğrensin diye makalemi yazdırmışlar hedef şaşırtma olmasın sakın
komedi, 5 ay önce yorumladı

Lan yaziya bak, rockfellerla cnn roportaj yapamio, sen nerden buldun da okudun. Lan artik nasik yalan sokicenizi sasirdiniz ya
Necat Kara, 5 ay önce yorumladı

Koca bir saçmalama...
nazmi cicek, 5 ay önce yorumladı

arkadaslar, size bir soru? en basit olan soru, kendinize bir zarar gelecek olan bir sucu kabullenirmisiniz, bu kadar salakmisiniz? ben ilkokul mezunuyum eger bu kadar kafam calisiyosa demekki okumus kardeslerim tamamen cahiller, bu yaziyi okumak icin tam bir saat zaman harcadim evt okudukca okuyasim geldi ve youmlarinizin cogunuda okudum ama bildigim kadariyla yazilan seylerin gercek olanlari var tmm lakin bunu yazan kisi yada kisilerden bir aciklama istiyorum bunu neden yazdilar amaclari nedir? valla bildigim bir sey var oda su, biz TÜRK milletini cok iyi taniyan birileri tarafindan yazilmis ve biliyolarki cok cabuk inanan evt yaaaaa dünyayi amerika yönetiyo diyebilcemizi düsünüyolar, yav bunu yazanlara sunu soruyorum? hangi asirda yasadigimizi unutuyosunuz galiba o kadar aptalmi saniyonuz bizi, bu yaziya inanacak kisi ancak cahildir ama gecti borun pazari sür essegini nigdeye, biz TÜRK milleti kendimizi yönetmesini sizden daha iyi biliriz merak etmeyin, az kaldi insallah dünyaya nsl hakim olunur hep birlikte görecegiz ALLAH izin verirse ve INSANLIGA yapilan onca yanlis ve kötülükleri yüce RABBIM sizden tek etk hesabini soracak, unutmayinki her yokusun birde inisi vardir elbet bir gün gelicekki o gün sizde bitip yok olacaksiniz her seyin bir sonu vardir, SEVGILI YURTTASLARIM VE DIN KARDESLERIM ALLAH,INIZI SEVIYOSANIZ BU YAHUDI VE ERMENILERE INANMAYIN, BURDAN BIR CIKARLARI OLMASA BÖYLESINE BIR YAZI YAZIPTA BÜTÜN SUCLARINI ITIRAF ETMEZLER NOLURSUNUZ KENDINIZE GELIN, DEVLETE VATANA ÜLKEMIZE TOPRAGIMIZA BAYRAGIMIZAEZANIMIZA KITABIMIZA AILEMIZE KISACASI BÜTÜN GÜZEL VARLIKLARIMIA IYI SAHIP CIKALIM, BAKIN BIR GÜN BUNLAR ELIMIZDEN GIDERSE YASAYACAK YER BULAMAYIZ BUNU HIC AMA HIC UNUTMAYALIM, YÜCE ALLAH BIZIMLE BERABERDIR... SAYGILARIMLA.......................
kara, 5 ay önce yorumladı

fason haber, adamın bir sağdan soldan komplo teorilerini toplayıp birleştirmiş. Bu adam bu kadar salak mı ki herşeyi anlatacak. En çok komik olan da "New York İkiz Kuleler" saldırısından bahsetmesi. Amerikan halkı hala El Kaide yaptı diye uyuyor. Amerikanın kendi kendine yaptığını ben de düşünüyorum ama bunu açık açık söyleyip halkı galeyana getirmek başka bir olay. Zaten adam gibi bir haber olsaydı röportajı yapan kişinin adı, röportaj yeri ve zamanı yazardı. Biz de salağız ya inanırız hemen...
bi siktir git , 5 ay önce yorumladı

ya bunu hangi beyinsiz hangi amacla yazdi belli degilmi? malmisiniz la bide bunlara inaniyonuz. bukadar pislik yapan biri yaptim dermi be gerizekali
sarsılmaz vatandaş, 5 ay önce yorumladı

Bu varsayım bence...
necati celep, 5 ay önce yorumladı

bunları birinin söylemesine yazmasına gerek yokki bunları köydeki çobana sorsan o bile anlatır şunuda unutmayın her gerçek türk kendi başına bir devlettir bundan dolayıdırki hiç bir devlet 75 milyon türk devletiyle baş edemez bunu onlarda biliyor ve bildikleri için bizi kendi değerlerimizle yıpratmaya çaışıyorlar dünya üzerinde tek bir türk bile kalsa zamanla çoğalıp öcünü alır
murat güren, 5 ay önce yorumladı

röpartaj dan ziyade yazıyı yazanın tespitleri bunlar...ama inanın yüzde 99 u doğru olan şeyler. ilerde dünyayı çok zor günler bekliyor. allah yardımcımız olsun.
Osman Küçük, 5 ay önce yorumladı

Yazı düzmece mi, evet kesinlikle düzmece ama emin olun rockefeller gibiler bu yazıların ağızlarından çıkmış gibi yayınlanmasından son derece memnun kalırlar. Çünkü Merhum Menderes'i öyle tanımamız işlerine gelen birşey. Merhum Adnan Menderes tıpkı Erdoğan gibi ülkede ki açlığı ve kıtlığı çok yüksek tavizler verilmeden sona erdiremeyeceğini, vatandaşların açlıktan kurtulamayacağını biliyordu. Yanlışa doğru demek Müslümana yakışmaz, Menderes zamanında yapılanlar vatandaşlarımızın karnını doyurdu ama ülkenin geleceğinden çok şey götürdü, bu gerçeği görmek istemeyenlerin üstünü örtmek iseyenlerin imanından şüphe etmek lazım. Hiçkimsenin, hiçbir parti ya da görüşün fanatiği taraftarı değilim, ancak bu konuyla ilgili Merhum Erbakan gerçekten de müthiş bir örnek. Doğru bildiğinden mümkün mertebe şaşmadı, sadece siyasette ya da devlet yönetiminde değil faaliyet gösterdiği her alanda başarıya ulaşmamış olsada bu memlekete gerçek katkı sağlayacak faaliyetlerde bulundu ve bu çizgiden mümkün mertebe şaşmadı. Başarıya ulaşamamasının en büyük nedeni kusura bakmayın ama biziz. Böyle bir milletle doğruları başarıya ulaştırabilmek imkansıza yakın birşeydir ve bu durum asla da dinimize ters değildir, Sünnetullah ın bir gereğidir. Ancak tabi ki her ne olursa olsun, başarıya ulaşmayacak olduğunu bilsekte, ilk şahlanmamızda tepemize bineceklerini bilsekte ısrarla memleketin gerçek menfaatine uygun işler yapmamız ve direnmemiz gerekir, açlık kıtlık ölüm pahasına da olsa. İşte rockefeller ve onun gibilerin esas gerçekleşmesinden korktukları şey budur, Türkiye'nin dışarıya çalışan, yerli üretimsiz zamanı gelince patlayacak olan içi hava dolu balon gibi büyüyen ekonomisi değil...
timurhan, 5 ay önce yorumladı

Yazılanların %80 i bilindik şeyler ancak illakide birinin ağzından yazılması gerekmezdi :)
gercek türk, 5 ay önce yorumladı

bir gün keser döner sap döner.
Gürkan Ünal , 5 ay önce yorumladı

Roma'yı da ben yaktırdım de bari de tam olsun , saçmalık ! bu yazıyı yazan da yazdıran da ne içiyor merak ediyorum hiç Allah' korkunuz yok mu
murart, 5 ay önce yorumladı

Arkadaşlar butun yorumları okuyadım ama bu adam gercekten dunyayı yoneten ailelerden biri ve tek amacları kendilerinden olmayanları köle yapmak fırat ve dicle nehirleri arasında kalan tüm toprakları ele geçirmek ve Mezopotamya yı kurmak zaten bayraklarindaki iki çizgi bunu temsil etmektedir. Peki diyeceksiniz bu köleliştirmeyi nasıl yapacaklar... bu onlar icin hic zor değil. Savaş ve terör korkusu yuzunden bunu biz isteyeceğiz farkında olmadan... bu adamların tek amacı tüm insanları fişlemek... şu anda tc kimlik numarası gibi. Daha sonra dahada gelisecek ve beynimize kimlik bilgilerimizin olduğu bir çip yerlestirmeye kadar gidecek bu durum... ve bu oldugunda savaş ve terör kaomayacak.... içimizden istemedikleri bir kisi sivrildiğinde çipini kapatacaklar... dünyayı tek elden yonetip. Herkezi kole yapacaklar... ne yazikki bunu biz kendi elimizle yapacagiz....
recep, 5 ay önce yorumladı

kaynak varmi? bu habeirn inglzice orjinali nerden bulunabilir?
Mubeccel mumcu, 5 ay önce yorumladı

Seneryo da olsa gerçekler ile örtüşüyor.
Kacak.Multeci, 5 ay önce yorumladı

Türkiye.. Bölünmez Bir Bütündür Bunu Hiç Devlet Bölemez.Siz Bu Tür Yazılar Yazarak Gelmis Geçmis. Tüm Halkın Fikrine Fesat Karıstırmakdan Baska işe Yaramaz Mahlukatlarsınız.. Ben Kürtüm.. Ama Benim Ülkemde Cirit Atıcak Abd Köpeklerine Yer Yokdur..Zamanlamanız Harika .Bu ülke Kardes İcinde Yasayan Türkler Ve Kürtlerin Cerkez Laz Vb İnsanlarımızın Yeridir..Yahudilerin DeğiL..
türk, 5 ay önce yorumladı

atatürkten cok az bahsetmiş neden acaba ataturk sıstemının yıkılmasındanmı korkuyor osmanlı padışahlarındanda bahsetmemiş mesela kanunı fransada dans yapılmaya baslanmıs kendınden sonrakı 4. adamını göndermıs fransaya demişki siz ne ayaksınız akıllı olunn we sonrasında fransada ıkı yuz yıl dans edılmemiş hiç bunlardan bahsetmemiş ama dogru yazdıklarıda war bu kişininnn
?, 5 ay önce yorumladı

ALLAHında bir hesabı var.
yalçın, 5 ay önce yorumladı

bunları burada yazıpta yeni yetişen gençleri İsrail ve Amerikaya ve hatta diğer gelişmiş batılı ülkelere karşı düşman hale getiriyorsunuz bence
ismet KARAÖMEROĞLU, 5 ay önce yorumladı

BİZ BUKADARMI CAHİL MİLLETİZ BUNLARI YUTTURMAYA KALKIŞAN SİYONİSTLER SİZİ BU YAZIYI YAZAN BANA ANLATSIN GÖREYİM
Araştırma yapın, 5 ay önce yorumladı

Arkadaşlar Rothschild ailesini araştırın emin olun aynı yazıları orada da okuyacaksınız ve unutmayın bunlar GERÇEK
ismail gerçek, 5 ay önce yorumladı

Tarih ve olayların neticeleri hepsi doğru.Ey eşsiz insanlarımız.Ülkemize sahip çıkalım.Fetullahta pkk da cemaatda hepsi israil ve amerika avrupa ya hizmet eden vatanı ve bizleri satan iğrenç mahluklardır.İnsan diyemiyorum.Dünyada en kötü insan bile bunların yaptığını yapmaz.
musa, 5 ay önce yorumladı

ülkenizi ve dünta tarihini okuyup inceleyin .. hiç bir şey tesadüflere bağlı değildir planlanmamış hiç bir proje hayata geçirilmemiştir en küçük bir bina yaparken dahi plan projeye ihtiyaç varken senaryolar önceden yazılır sonradan oyuncular ,figuranlar eklenir.. bu millet uyanık olmalı saygılar tüm türkiyeyi sevenlere
osman k., 5 ay önce yorumladı

kaynak isteyen kişiler erol toyun imparator kitabını okusun ve tapınak şovalyelerini araştırsın,masonlar,rotary kulüpler,lions kulüpleri araştırsın.
TC , 5 ay önce yorumladı

Rockefeller’in bu kadar gerçeği paylaşacağını sanmıyorum. Ama yaşananları özetler bir yazı olmuş.
Analaizci, 5 ay önce yorumladı

Bizlerde hala ABD sevdalısı olmaya devam ediyoruz.
fiko, 5 ay önce yorumladı

Bu yazının gerçekliğine inananlar deve kuşu gibi,başı kumda,kıçları açıkta...
yusuf uygun, 5 ay önce yorumladı

Umarım Türk milleti bu oyunların farkına varır uyanır ALLAH Tayyip erdoğanı başımızdan eksik etmesin bunlarla ancak başaçıkabilecek başka babayit yok memlekette
pozexs, 5 ay önce yorumladı

burada bu adamın yazdığı herşey doğru emin olabilirsiniz amerikayı dünyayı siyonizm yönetir
isimsiz..., 5 ay önce yorumladı

Buhabere ayran içen koyunlardan başka kimse inanmaz....
lgı, 5 ay önce yorumladı

oh
ramazan k, 5 ay önce yorumladı

Kaynak....???.
BABA SULTAN, 5 ay önce yorumladı

bazı ekabıre bu elma şekeri hoş geliyor yalama bitince kazık kendilerince yutulacak
laik Turkiye, 5 ay önce yorumladı

Cok net fasist bir akp sempatizani tarafindan yazilmis, bunu okuyanlar bunu anlamayacak kadar beyni yikanmissa vay memleketin haline... rip a. Nesin derim
ahmet ergün Ü N Y E.., 5 ay önce yorumladı

BUTÜR YAZILAR SÜREKLİ YAZILMALI KİİNSANLAR NEYİN NEOLDUĞUNU ANLAMALI DÜNYAYI PARMAĞI UCUNDA OYNATAN AMARİKAYA NEDERECE GÜVENİLECEĞİNİ ANLAMALI BÜYÜK ELÇİLERİ BİLE ADETA DEVLETİ KARIŞTIRMAYA YETİYOR GEREĞİNDE DİN KİSBESİ ALTINDA CEMAAT KURAN KİŞİLER İŞ ÇIKARÇATIŞMASINA GELİNCE DEVLETLERİNİ BİLE SATABİLİYORLAR MÜSLÜMANIN AĞZINA YAKIŞMAYAN SÖZLER BEDDUALAR EDEBİLİYOR MADEMAKİ OKADAR MÜSLÜMAN VATAN SEVER NEDEN YURDUNA DÖNMÜYOR SORGULAMAK LAZIM .KAFKASLARDA BULUNAN TÜM DERSANE VE OKULLARINDAKİ HOCALAR CİA VE MOCART AJANLARI ÇIKTI OKULLAE TEK TEK KAPATILIYOR BEKLEYELİM GÖRELİM BİZ BİZ OLALIM BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ BOZMAYALIM...MEMLEKETİN ZARARI HEPİMİZİN
8ekiz, 5 ay önce yorumladı

Ben de yorun yapmaj istiyorum
Okuyan Adam, 5 ay önce yorumladı

Yazılanların fazlası vardır eksiği yoktur. Dünya üzerindeki güçlü şirketlerin yapamayacakları hiçbir şey yok. Zannetmeyin ki abd yi obama Türkiyeyi Başbakan yönetiyor. Onlar sadece kukla asıl yöneticiler şirket sahipleri. Adamlar küçük küçük ülkeciklere sahip ben şuna inanıyorum ki bunlar kendi aralarında iddaya girip kim kazanır diye bile savaş çıkartan yaratıklar. Burda bazıları yalan yanlış falan yazmış Arkadaşım hiç mi bir şey okuyup izlemiyorsunuz siz. Kendinizi büyütmeyin bu kadar. Maaşla çalışan kölelersiniz. Yemeke saatin belli işi git gel yemek ye tv seyret seviş yat ... her gün aynı olay değil mi? hadi canın istedi diye gitme işe bir hafta ne oluyor? demekki köleymişsin önce bir bunun farkına varın. Komünist dediğiniz adamlar sizi bu sistemden kurtarmaya çalışan insanlar da sizde bunu anlayacak kafa yok maalesef. Bense kapitalistim. serbest piyasa ekonomisini rekabeti severim aklı olan kazanır ;) Ve ben çin de 30 dolara işçi bulmuşum Türkiyede neden 2 bin lira masraf edeyim bir işçi için çinde kurarım fabrikayı zaten çinde hükümetin desteği de var. benim ülkemdeki fakirden banane ki diye düşünürüm varın siz düşünün para hırsıyla gözleri dönmüş bu adamların neler yapabileceklerini. Gerçi adamlar artık para istemiyor parayla satın alınamayacak şeyleri istiyorlar.
nergis ilçi, 5 ay önce yorumladı

yazıkki bu yazıyı herkes göremiyor,,koyun gibi güdülen halka bunları anlatmak gerek...TÜRKÜN TÜRK TEN BALŞA DOSTU YOKTUR..BUNUDA HERKESİN BİLMESİ GEREK!!!
Efekan, 5 ay önce yorumladı

Hepsi kesinlikle doğru ve katılıyorum ama bir İlluminati mensubu hatta başkanı olan biri bu açıklamaları asla yapmaz, yapamaz. Belkide imana gelmitir kim bilir ? ...
fatih, 5 ay önce yorumladı

arkadaslar tamamını okudunuzmu bilmem ama bu olanlar gercekten gercek
..., 5 ay önce yorumladı

Haberin kaynağı nedir? Böylesine açık seçik açıklamalar yapılabilir mi? Rockefeller Türk dilinin etimolojisine nasıl böyle hakimdir? Haber orjinal dilden çeviri ise çevirmeni kimdir ve doğru çevirmiş midir? Millet böyle her okuduğuna inanmayı nerden öğrendi?
daddık, 5 ay önce yorumladı

yazıyı yazan ii dalga gecmis milletle.
Bilgin, 5 ay önce yorumladı

Ha ha, yapan insan detay vermez, kenfini desifre etmez bu tam bir palavra, bu yaziyi akp li biri yazmis kendilerine komplo yapildi diyerek milleti aldatmayi cok seviyorlar ;)
mustafa mehel, 5 ay önce yorumladı

ben yaptığım araştırmalarda bu tür şeyler gördüm masonluğun bir maddesinde ele geçirmek istediğiniz bir ülkede önce hayat pahalığı çıkarıp o ülkenin insanlarını başka bir şey düşünmesine fırsat vermemek ve böylece doğruyu düşünemeyen kişi ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için vatana ihanet bile yapan var
Ramiz dayi, 5 ay önce yorumladı

Gercekleri gor,ona gore ulkene sahip cik yegen!!!!!
Necmı, 5 ay önce yorumladı

Hepsı boş laf, kendılerını büyük göstermeye çalışıyorlar, adlında hepsı boş kafa, Abdulhamıd han tek basına o zayıf halıyle devketı yıllarca ayakta tuttu, akıl ve dırayetlı bur bas, herseyı yapabılır, bızdekı ahmakkar oldukça onlara ıhtıyac kalmaz korkulacak bısey yok. Buz kendımızı yerlı nal ıle bıtırecegız bu gıdısle.
şerafettin şirin, 5 ay önce yorumladı

dünyada en zor şey nedir:TÜRK OLMAK VE TÜRK GİBİ DAVRANIP YAŞAMAKTIR
Funk, 5 ay önce yorumladı

Kim kendi düşüncelerini David Rockefeller röportajda söylemiş gibi kapıda döktü ititraf etsin..Bunların bir çoğunu herkes kahvede konuşuyor zaten..Çok komik..
saçma, 5 ay önce yorumladı

Tamamen moral bozmak ve insanların direncini kırmak amacıyla yazılmış.
kenan akis , 5 ay önce yorumladı

guzelim ulkemiz uzerinde okadar oyunlar oynaniyorki bizler halen bunlarin farkinda deyiliz,bu oyunlar avrupanin her hangi bir ulkesinde oynansaydi bugun avrupa denen bir topluluk olmazdi sayin hocam
cem izmir, 5 ay önce yorumladı

inanmak çok zor geliyor değil mi? ama hepsi doğru bu adamlar artık hiçbirşeyi saklamayacak kadar megalomanyak bir duruma geldiler. güç sarhoşluğu içindeler ve hiçbir şeyi saklamaya gerek duymuyorlar artık. aslında düşmanın en zayıf olduğu an kendini yenilmez sandığı andır...
bunların alayı fake!!, 5 ay önce yorumladı

arkadaş bu kadar da ucuz yazılmaz. ilk paragrafdan sonra belli kimin yazdığı. bu adam "zavallı türk halkı" diye bir tabir mi kullanır. milleti koyun yerine koymayın bari
Uyumaya devam, 5 ay önce yorumladı

Komplo teorisi diye zırvalamış olan zat anlatılanların zaten yaşanmış ve yaşanmakta olduğunu göremeyecek kadar kör.
Ayşe Beysel, 5 ay önce yorumladı

A.B.D yaptı diil de Biz yaptık diyor.1-Niye suçlarını detaylı itiraf etmiş 2-Kime demiş3-Nerde çıkmış Ben de yarın Obama, Merkel, Putin'in itiraflarını yazacağım.
M. Naim İyiol, 5 ay önce yorumladı

Yaşananlar anlatılanlarla örtüşüyor; ancak bu yazının bu adamın dilinden çıktığı konusundan emin olmalıyım.
Kerem Taş, 5 ay önce yorumladı

BU YAZIDA ONLARIN OYUNU.HAVLAYAN K..PEK ISIRMAZ.
ceyhun , 5 ay önce yorumladı

Yazi Rockefellere ait degil. ispatida yok. Varsa bulan yada bilen ingilizce orjinal metni yazsin yada kaynak gostersin. Koskoca google da yok.
aytekin gülbenk , 5 ay önce yorumladı

bunlar zaten çoğu kesimde malum gerçekleri yezmış.rockefaller.
rokkefaller
FAHRİ SAKAL, 5 ay önce yorumladı

BAZİM ECHEL TAKIMINDAN BİRİ YAZMIŞ. BÖYLE BİR BİLGİ YAYINLIYORSAN KAYNAK GÖSTERECEKSİN.
reality, 5 ay önce yorumladı

yaşanmışlıklardan okunan gerçekler yazılmış. hepsinin teker teker yapıldığına , yapılacağına da inanıyorum AMA bu yazıyı yazan KİM?? bu kadar çok tarih bilgimiz olmasada az çok bunları bizde görebiliyoruz...
Tekin Cengiz, 5 ay önce yorumladı

Bu yazı nereden alınmış bilemedim ama sakın bunlarada tam olarak inanamayalım. ÇünküBunların her sözü uzun bir inceleme gerektirir..Yine de dikkatli olmak lazım.
Svsrol, 5 ay önce yorumladı

Ben tüm bu yazılanların propaganda olduğunu düşünüyorum. Verilmek istenen mesaj şu: Siz ne yaparsanız yapın biz çok daha güçlüyüz dur. Amaç umutsuzluğa ve karamsarlığa düşürerek kendilerine tabii kalınmasını sağlamaktır. Bu kapitalist bir propagandadır itibar etmeyin.
xxx, 5 ay önce yorumladı

bunları herkes biliyor zaten senaryo falan değil herkes bildiği için açıklamaktan çekinmiyorlar
Bora, 5 ay önce yorumladı

Aklı ol
ağam gelin birlilte olalım olacağız zatenn az kaldı ku r anı kerimde ne diyor dünyayı osmalı çıkıp birdaha alacak 1 seferimiz geçmişş ama daha 2 ci seferimiz war unutmayın saygılar osmanlı torunları :), 5 ay önce yorumladı

ağam gelin birlilte olalım olacağız zatenn az kaldı ku r anı kerimde ne diyor dünyayı osmalı çıkıp birdaha alacak 1 seferimiz geçmişş ama daha 2 ci seferimiz war unutmayın saygılar osmanlı torunları :
hüseyin koca, 5 ay önce yorumladı

aşağıdaki yorumları okudum.herkes bilgileri doğrultusunda yazmışlar.kültürlü,yansız 60 yaşın üstündekiler yani bunları kısmen yaşayanlar iyi anlarlar.amerikayı yahudiler yönetiyor.dünyayıda amerika....
vatan, 5 ay önce yorumladı

arkadaşlar neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu bu şahıs ve bu açıklamayı insanların bilmesikimi yokeder bi düşünün .
her saniyesi oyun dolu bu dünyada bunun oyunun bir parçası olmadığı ne malum???
İYİ DÜŞÜNÜN
M.E.Avcı, 5 ay önce yorumladı

Ülkelerin "Adalet Mekanizması"nı
Siyonistler ele geçirmişse: Toprakların sahibi olurlar,Halkı köleleri gibi yaparlar..
Unutmayın...mea...
mir, 5 ay önce yorumladı

Ahh ahh ne olacak senin bu halin rokfeller seytani.kazikmi cakican dunyaya yuzyillarca yasada fakirlik sefalet icinde aciyla olesin insallah..Allah gazabini en iyi bilir
sanane, 5 ay önce yorumladı

adamlar kendini o kadar ululaştırmışlar ki sanırsın dünyayı da onlar yaratmış.(tövbe haşa)
Şeref DEĞER, 5 ay önce yorumladı

Türklük ve Türkçülük inanan son Türk de ölmeden silinecek bir kavram değildir. Dünyaya başkaldıran ve ölerek yaşayan kutlu bir millettir. Bize empoze edilen emperyal korku yüzünden halkın her kesimi birbiri ile düsman olmuştur. Herkes bu korkudan arınmalı ve esas benliğine tekrar kavuşmalıdır. Bizleri yok olmaktan yalnızca inanç ve değerlerimize dönmek, bu inanç ve değerlerimize sahip çocuklar yetiştirmek kurtarabilir. Bu yazıyı okuyan ve okumayan herkesi uyanmaya ve günübirlik çıkar/kârlar yerine değerlerimiz için yaşamaya davet ediyorum.
Avşar, 5 ay önce yorumladı

Senaryo güzel yazılmışAnlatılanların %30 u doğru olabilir ama bu yazının kesinlikle bir siyonistin elinden çıktığını düşünüyorum.Kullanıldığımız doğrudur ama gerçekler kasıtlı olarak saptırılmış.Bundada amaç Türk milletine siz ne yaparsanınz yapın sizleri yöneten biziz mesajı vermektir.Yakında tekrardan doğuşumuzu izleyecek ve kudderitimiz karşısında eriyeceksiniz.Allahın izniyle zafer yakındır.
murat çelik, 5 ay önce yorumladı

Bu bir tespit mi,yoksa yorum mu.herkez bildiği kadar anlayacak.Bunda şaşılacak ne var.canbaza bakacagimiza cuzdanlari kontrol edelim.
örümcek kafalılar, 5 ay önce yorumladı

arkadaşalar yazıyı anlamak için okumadığınızı anlıyorum peki size soruyorum bu adam gelecekten değil yapılmış olan bazı eylemlerden bas ediyor osmanlı iparotorluğundan tutunda şimdiki yönetime gelinceye kadar neler yapılmış yapacak hayel bile edemediğiniz bir sürü planları var mesela masonlar bugün iliiminatü diye çok büyük bir örgüt var amacı tek devlet tek millet olarak devlet kurmak insanları köleleştirmek bazı tv poragmaları ve sinemalarda onların logolarını görürsünüz onlar beyin fırtınasını çok iyi bilirler bu nedenle amarikanın ve masonların mavi ışık porejesi vardı hurda uydu araçlarıyla bunu gerçekleştirecekler herdin için ayrı ayrı dini göstriler yapılarak dünya halkları esir edilecekti fakat bu tutmadı bu çalışmayı insanlar öğrendi
yahidilerin dünya devletlerin de çok güçlü bir şekilde örgütlemeleri ülke yönetimine istediği kişileri getirmeleiri onların isteği dışında yapılamıyor anlattıkları ve yaşanan tüm olaylar gerçektir lütfen biraz kitap okuyunuz yani adam şunu söylemektedir biz sizleri bu güzelim bir vatandan kovup yerine türklerin geldiği asya topraklarına süreceğiz diyorlar başbakınımızın deyimyle ya taraf olursun yada beteraf lütfen bunların hepsi yaşanıdı biraz akıllı olalım bu güzel ülkemizi ve birliğimizi bozmayalım saygılarımla
Goncagul, 5 ay önce yorumladı

BUNLARI NIYE ANLATOYOBKI OKADAR INSAN OLDU KENDILERINI AKLAMAYA GUNAH CIKARMAYA MI CALISIYO..ANLAMSIZ BIR CALUSMA .ILUMINATI HISLERI VAR .SIZI DZIKLER
köle insan, 5 ay önce yorumladı

niye oy veriyoruz
rhc-izmir, 5 ay önce yorumladı

artık yemez
Barın , 5 ay önce yorumladı

Arkadaşlar hepiniz kendi düşüncelerinizden bahs ederek yorum yapmışssınız saygı duyuyuyorum ve kutluyorum yani buralara birşeyler yazmak bile bir sorumluluktur.Ben bu yazıyı okuduktan sonra aklıma rahmetli necmettin erbakan hoca geldi bu adam yıllardır bu ülke milletine halkına seslendi siyonizm !! diye birşey var kendileri dışındaki bütün ülkeler üzerinde emelleri ve oyunları var kapitalizmde bunlara bir örnektir çok güzel açıklık getirmişti bunlara fakat kusura bakmayın o yıllarda bizim milletiniz gerçekten çok cahilmiş kime inanacagını bilmiyor ve hiç bir bilgi sahibi değil ! evet bizim üzerimizede oynanan oyunlar ve senaryolar var nitekim yukarıda ki metindede belirtilmiş anlatılmış hatta yorumların bir tanesinde bir kürşat arkadaşımız dünyayı 5 adam yönetiyor demiş,tamam bu adamların biz ve bizim gibi müslüman ülkeler üzerlerinde oynadıkları oyunlar senaryolar var fakat unutulmamalıdır ki türkler 2000 bin yıldır tarih sahnesinde ve bu güne kadar varlıklarını en iyi şekilde sürdürmüşlerdir tarihte türkler sadece isim ve strateji değiştirmişlerdir devlet ve düşünce değişmemiştir 2000 bin yıldır bu ülkeyi ve türk ırkını yöneten heyetimiz vardır bundan emin olabilrisniz aynı devletçilik ve düşünce ile yönetilip korunmaktatır ,onlarn bizim üzerimizde oynadıkları oyunlar varsa uutmayın emini bizimde kat be kat fazla oynanan ve çizilmiş ve çizilecek senaryolarımız ve planlarımız var emin olun ve ırkınız ile gurur duyun saygılarımla....
metin bostan, 5 ay önce yorumladı

Bu yaziyi bu zavallidan ziyade Irkci bir turkun yazdigina inaniyorum.
world, 5 ay önce yorumladı

gercekler sadece türk halkının nkar edicegi gercekler 1950 yılındada demişlerdi 2023 anadolu devleti
hasan karabulut, 5 ay önce yorumladı

Bununda bir senaryo olmadigi ne malum.Yazanin tarihten anladigi malum,Yazar oldugunuda tahmin ediyorum,Ama sap,ile samanida karistirmis,
ferdun ertürk, 5 ay önce yorumladı

bu yeni bir şey değil arkadaşlar. sanayi devrimini yapmadan önce rakkefeler televizyonun icad edilmesini sağlamıştır dikkatlerinize.
KOMPLO TEORİSİ, 5 ay önce yorumladı

ulan salak mısınız be durup dururken nereden çıktı bu saçmalıklar.Uyanın lan salaklar. Bu adam hadi bunları yaptı diyelim bu kadar ayrıntı verimi??? Hem bu kadar ayrıntı nedenleri ve sonuçlarıyla verilmez beyinsizler. Yukarıda yazılanların yüzde sekseni yalan ve düzmece adamalar bu tür yalanlarla kendilerini sizlerin gözünde büyütüyorlar. Ayrıca hükumetin düşmüş olduğu zor durumu düşünürsek akıllının birisi bunu hazırlamış olabilir. Zaten ne zaman seçim yaklaşsa tayip bey "bakın ülke elden gidiyor bunu İsrail ve ABD yapıyor" diye ver yansın yapıyor. Halbuki kardeşi obama ve İsrailne aralarında su sızmıyor beee..
Yazıyı okuyup da hükumete destek çağrısı yapanlar Allah sizi uyandırsın uyuşuk beyinliler.
ahmet bodur, 5 ay önce yorumladı

neden bu tür yazılar yayınlayarak insanları butip saçmalıkları okuyupta yahudileri üstün bir millet miş ğibi gösteriyorsunuz sizdemi onlara hizmet ediyorsunuz anlamadım
ayyıldız, 5 ay önce yorumladı

bu kadar kirli operasyonlar yapan birileri çıkıpta bunları biz yaptık dermi bunu okuyup inanan insan evladı ne olur kendine gel
adam, 5 ay önce yorumladı

ültimatom kitabın adı biladerim oku yine bunlara ait masonic kitaplar var adamın korktugu bişey yok ki o para bende olsa bende söylerim adam diyor açık açık ben nerde istersem savaş çıkartırım diye okuyun michael sikkofield kitabı piyon ve yeni çag oku gör adam pç allh khrtsin bunları
ugur, 5 ay önce yorumladı

adamın kitabı var biraderim adamın çekindigi hiç bir şey yok adam masonlara ait bir kitabda hereşyi söylüyor...
kemal tekçe , 5 ay önce yorumladı

birlik olmektan başkaçeremız yoktur gelın birlik olalım birliktan kuvet doğar din kardeşlerım yucah allah yardım c.mız olsun gormiyormusunuz misıri suryayi irakı sudanı afkanistani filistini hap onlerın işi dir bitun dunya biliyor siz nedan uyan miyorsınız bu nerayakader suracak
yalan amk, 5 ay önce yorumladı

Bu haber duzmece
HİLAL, 5 ay önce yorumladı

BU YAZIYI OKUDUKTAN SONRA EN ÇOK ŞUNU MERAK ETTİM. BU RÖPORTAJI YAPAN KİM? ADAM PLANLARINI BU KADAR APTAL MI Kİ AÇIKLASIN. AÇIK VE NET BİR SORU: BU RÖPORTAJI YAPAN KİM?
anlaşılamayan, 5 ay önce yorumladı

Archibald su yazıyı okuyupta halen daha bu cümleyi yazabilen insanların sayesinde bu ülke bu durumda. Halen daha kürtlere diyorsunuz. Bu ülkeyi kürtler bölemez ancak sizin gibi düsünen insanlar tarafından bölünür....
Murat 22, 5 ay önce yorumladı

kesın ıp var
Kürşat Şahib, 5 ay önce yorumladı

Burdaki her söze inanırım ama bu adamın bunları itiraf ettiğine asla inanmam.Her ülke başkanı Amerikaya gittiğinde ilk once newyork'da bunların binasında toplarnırlar.Araştırınca bulursunuz.Dış mihraklar bu adamlar dır ama bu adamlar göndermek istediği zaman ne akp kalır ne mhp ne chp.bunu anlamak lazım.dünyayı 5 adam yönetiyor unutmayın
Abdulkadir Birinci, 5 ay önce yorumladı

dünyanın kanını emen bu canilerle mücadele etmek her müslümanın en birinci görevidir gerekirse cihat yapılmalıdır
Nurcan aldemir, 5 ay önce yorumladı

Ilginc
aaaa, 5 ay önce yorumladı

Kaynak var mı?
erkan hasıl, 5 ay önce yorumladı

Neden türkiyenin tayyip erdoğan kısmını anlatmamış bu yahudi üstün hizmet madalyasını mesela neye karşılık vermişler erdoğana
nurettin ayvaz, 5 ay önce yorumladı

türk insanı da karşı fikirler ve stradejiler geliştirmelidir,cuhuriyet kurulduğundan bu yana kısır çekişmelerle,özentilerle zaman harcamışız.
ismail demirag, 5 ay önce yorumladı

Benim yorumumu neden yayinlamiyorsunuz
0 IQ, 5 ay önce yorumladı

bu yazıyı hazırlayan arkadaş her kimse gerizekalılık sınırını zorlamaya kalkmış ama pek başaramamış sanırım, öncelikle bahsene konu ailenin dünya hegamonyası üstündeki etkisini herkes biliyor ama bütün bunları dönüp dolaşıp türklük konusuna bağlamayı denemsi akla mantığa sığmıyor,lan açın biraz kitap okuyun, gökten taş yağsa amerikadan israilden bilecek kıvama geldik ülke olarak.. her gördüğüne inana, bilgiyi kaynağından öğrenmeyen insan ancak böyle kim tarafından yazıldığı belli olmayan yazılara bakar inanır geçer..geri kafalılık ta hep bakii kalır
Uyuz, 5 ay önce yorumladı

Neden kendilerini bu kadar guclu gösteriyolar korkalım diye .Allah var gerisi teferruat!
Ayşenur çebi, 5 ay önce yorumladı

bence çakallar uyduruyo bilgisiz cahiller uyguluyo bilgisizlik çok kötü birşey herşeyini vatanını bile kaybedebilir insan cehalet yüzünden başka kandırılacak ülke bulamuyomu bu şerefsizler gözleri ülkemizde oyun oynayıp bizi bize düşürmeye çalışıyolar şerefsizler biz uyanmışız çoooktaaan hadi bakalım görelim neler oluyo bence kazanan türkiye olur bilek ve yürek gücü çok güçlü çünkü beyin gücüde öyle
Ayşenur çebi, 5 ay önce yorumladı

bence çakallar uyduruyo bilgisiz cahiller uyguluyo bilgisizlik çok kötü birşey herşeyini vatanını bile kaybedebilir insan cehalet yüzünden başka kandırılacak ülke bulamuyomu bu şerefsizler gözleri ülkemizde oyun oynayıp bizi bize düşürmeye çalışıyolar şerefsizler biz uyanmışız çoooktaaan hadi bakalım görelim neler oluyo bence kazanan türkiye olur bilek ve yürek gücü çok güçlü çünkü beyin gücüde öyle
mehmet bağbars, 5 ay önce yorumladı

Eyer. Doğruysa. Allah. Birgun belanızı. Verecek.
atila, 5 ay önce yorumladı

Bu ropoetaj veya hikaye Rothschild ve rockfeller tarafindan yazilmamistir bu bir uyarlama hikaye kismen dogru ama bu sahislar bu bilgileri paylasmazlar bu yazi biraz insanlari galeyana getirmek icin yazilmis ama dedeigim gibi kismen bilgiler dogru
Bir kac kitaptan alinti yapilarak derlenmistir
Hüsamettin Koktaş, 5 ay önce yorumladı

Önce çok etkilendim,okudukca saçma geldi.Kurtlar Vadisi gibi
sami, 5 ay önce yorumladı

hemen dolduruşa geliyoruz ,koyun gibi milletiz,istedikleri gibi oynuyorlar müslüman devletlerle.artık uyanmalıyız niye hep müslüman devletler birbirleriyle hep savaşta?dolduşlara gelmemeliyiz artık arkadaşlar.
Mustafa özdemir, 5 ay önce yorumladı

Yaşamak için başkalarını öldürmek zorunda kalmanın gerçek olduğu bir dünyada yaşamakta olduğumuzu anlamak ğüç değil.
POLISSSS, 5 ay önce yorumladı

ARKADAS HEP GECMISI YAZMIS NEDEN GELECEGI YAZMIYOR BENDE YAZARIM BUNU VE DAHA FAZLASINI YAZSIN BAKALIM IRANIN ISRAILI TARIHE GOMECEGINI SONRADA TURKIYEYLE CARPISACAGININ IRANIN BUDA AMERIKANIN OYUNU :)
x-rcal , 5 ay önce yorumladı

Bunları bu adam itiraf edebilir mi bilmem ama hepsi de doğru. Tabi ki benim görüşüme göre...
MEHMET BAYKAL, 5 ay önce yorumladı

TRT DE BELGESEL VAR MENDERES İÇİN 1955 HÜKÜMETİ NASIL ALACAGIYLA İLGİLİ İMEFEDEN PARAYI ALIP ÜLKE KIRİZDEYKEN 1958 ŞECİMİ ALABİLMEK İÇİN PARAYI NASIL HARCADIGI ANLATIYOR BELGELERLE
metin, 5 ay önce yorumladı

Allah bir gün sizinde cezanızı verecektir ABD
sezen, 5 ay önce yorumladı

Hiç rahatsız olmaya gerek yok.. onlar bizden daha iyi biliyorlar ki bu mevcudatın bir sahibi var, bu sahibin onlara neler yapacağını ve kendilerini nasıl bir akibetin beklediğini. göz kapatmayla gece olmaz. hüküm veren hükmedici kün emri vermedikçe hiçbir şey deiişmez.
Abdullah çatlı, 5 ay önce yorumladı

Şeytanın pezzevekleri
Baris OSMANOGLU, 5 ay önce yorumladı

Bu yazi tamamen bir algi operasyonudur.. Bu bahsettiginiz sistem ulkemize Menders zamaninda degil daha osmanli zamaninda el atmistir. bu bahsettiginiz sistem Osmanliyi cokertmistir. Bu yazida oyle gizli bir algi yaratiliyorki sanki bu sistemi bu hainlari iceriye menderes sokmus gibi.. Bu tamamen yalan ve bilincli yapilan bir yazidir..
.., 5 ay önce yorumladı

yalancınınn
sello, 5 ay önce yorumladı

Yahudi lobisi bu günler için de f guleni elinde koz olarak tutmaktadır biz müslümanlar olarak birlik ve beraberliğimizi saglamadigimiz sürece bu lobi hep olacaktır yüce allah biz müslümanlara cem olmamizi nasip etsin uyanik olmak lazım
Eyüp Oral, 5 ay önce yorumladı

Tamamen İlluminati
selvet erdal, 5 ay önce yorumladı

karunda rokofeller gibiydi ama oda tarih oldu.ama uyanmamız için illa başımıza taşmı düşmesi gerekiyor
ilbay gümeli, 5 ay önce yorumladı

bu aktarımda sayın Süleyman demirelden bahsedilmemesi enteresan veya maksatlıdır sanırım...
Ramazan Karakuş, 5 ay önce yorumladı

Herşey güzel herşey çok iyi anlatılmışta... Peki Neden yapılmış.. Güç mü sebep birde bu adamın söyledigi bir saçma söz var yani yahudileri yine yahudiler mi öldürmüş... Saçma bir tezatlık... Kendi halkını öldüren bir gerizekalı toplum o zaman bu topluluk o zaman dünyada israil imparatorlugunu kimle kuracaksın... Bu Kürtlerin kürdistanı kurmak için kürtleri öldürmesi gibi bir şey... Hehehehehehe...
malkoçoğlu, 5 ay önce yorumladı

bu lanetli yahudilere hizmet edenleri teşhir edin
malkoçoğlu, 5 ay önce yorumladı

biz üstün ırkız diyorya aslında lanetli bir ırkız demek istemiş
remzi, 5 ay önce yorumladı

yıllardır duyduğumuz sözlerin toparlanmış hali hepsi bir avuç cıvata,daN İBARET bir ve diri olmalı türk halkı
Turan suludere, 5 ay önce yorumladı

Bunların sonunu tahmin edebiliyorum.
mustafa üstün, 5 ay önce yorumladı

şimdiki türkiye zorlarına gidiyor oyüzden saldırıyorlar ama bizim vatan da şımız halen at gözlüklerini takıp hiç birşey görmüyorlar neden acaba müslümanların zengin olması yahudilerin zoruna gidiyor sanırım yazıklar olsun allah büyükdür
Osman Elmalı, 5 ay önce yorumladı

Neden Kuba'dan bahsetmıyorsun
sıdo, 5 ay önce yorumladı

biran inanasım geldi sümerlerin türklüğüne gelince geleneksel poh ha ha ha ha


osmanelmalı, 5 ay önce yorumladı

neden kubadan bahs etmıyursun
arapoğlu, 5 ay önce yorumladı

yaw he he dünyanın merkezinde siz varsız herkes sizin peinizde.
kadınhanlı, 5 ay önce yorumladı

içlerinde yara var hala çıkaramıyorla
yalan söyleyen tarih, 5 ay önce yorumladı

ya arkadaşlar bu kadarda olmaz başkasının yaptığı şeyi kendilerine mal etmişler ama şu bir gerçek adamlarında payı vardır yalana gerek yokyani
saygılar
mehmet Sofuoğlu, 5 ay önce yorumladı

Haber asılsız da olsa dünyada israil oğlu laneti var. 5 veya 6 milyar insan salak tüm kaynaklarını 500 milyon israil pici ne yatırım yapıyor. Israil evladı olabilmeniz için ananiz yahudi olmali.
ramocu ramazan bakır, 5 ay önce yorumladı

bunlar saçmalamış bende üşenmeden okudum ama bukadar saçmalık yok yaniii olamaz bence itibar edecek hiç bir kelimesi yok rokefeler miş kim lan bu dallama iyiki parası var ama kafası yok dallamanın
antitayyip, 5 ay önce yorumladı

kaynak ne kaynak ?
yorumcu, 5 ay önce yorumladı

bu konular az çok bilinen gerçekler. ancak adam bunları niye açıklasın ki. birileri kendi fikrini yazmış. destekli yazmış doğruluğunada %70 oranında inanıyorum.
Baha Tuncer, 5 ay önce yorumladı

Biraz fazla senaryo olmus sanki.. Bu gunlerde alisigiz.. :)
fatihin sultanları, 5 ay önce yorumladı

rochfeller basite alınacak bir adam değil yahudi sermayesinin başını çekenlerden bir tanesidir
Barış Turan, 5 ay önce yorumladı

Bu yazının benim ihtisas alanıma giren bölümlerini düzeltmem gerek. 1- Türkiye su zengini değil, su fakiri bir ülkedir. Önümüzdeki yüz yıl içerisinde çok büyük kuraklıkların yaşanacağı aşıkar. Bu yüzden ülke olarak su kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. Özellikle çiftçiler eğitilmeli, klasik salma sulama yerine çağın gerektirdiği modern sulama teknikleri tüm ülkece uygulanmalıdır. 2- Türkiye jeolojik olarak çok genç bir karadır, dolayısıyle halkın düşündüğü kadar petrol ve doğal gaz yoktur. 3- Bor minerali günümüzde cam sanayii ve elyaf üretimi, makine endüstrisi, çimento üretimi, paslanmaz çelik üretimi gibi yerlerde hali hazırda kullanımaktadır.Ancak yakıt olarak kullanılması zordur. Çok pahalı teknolojiler gerektirmektedir.Dolayısı ile borun yakıt olarak kullanılması birazda teknolojik ilerlemelere bağlıdır. İhtisas alanım olmasa bile soruyorum Türklerin Sümerlerle ne ilgisi var Allah aşkına. Türkler orta Asya kökenlidirler. Ayrıca Türkler olarak medeniyeti malesef Çin'den, İran'dan ve islamiyeti kabul etmemizle birlikte Araplardan öğrendik.İslamiyetin Altın Çağını yaşadığı ilk yıllanırında islam bilginlerinin ilimle,fenle, matematikle, astronomi ile uğraştıklarını unutmayalım.Bu ilim ve fen düşmanı yobazlık İslam dünyasına sonradan çökmüştür. Şüphe iyidir, ancak yukarıda yazılanlar kadarı paranoyaya girer. Kendimizi dev aynasında görüp abartmayalım.
Barış Turan, 5 ay önce yorumladı

Bu yazının benim ihtisas alanıma giren bölümlerini düzeltmem gerek. 1- Türkiye su zengini değil, su fakiri bir ülkedir. Önümüzdeki yüz yıl içerisinde çok büyük kuraklıkların yaşanacağı aşıkar. Bu yüzden ülke olarak su kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. Özellikle çiftçiler eğitilmeli, klasik salma sulama yerine çağın gerektirdiği modern sulama teknikleri tüm ülkece uygulanmalıdır. 2- Türkiye jeolojik olarak çok genç bir karadır, dolayısıyle halkın düşündüğü kadar petrol ve doğal gaz yoktur. 3- Bor minerali günümüzde cam sanayii ve elyaf üretimi, makine endüstrisi, çimento üretimi, paslanmaz çelik üretimi gibi yerlerde hali hazırda kullanımaktadır.Ancak yakıt olarak kullanılması zordur. Çok pahalı teknolojiler gerektirmektedir.Dolayısı ile borun yakıt olarak kullanılması birazda teknolojik ilerlemelere bağlıdır. İhtisas alanım olmasa bile soruyorum Türklerin Sümerlerle ne ilgisi var Allah aşkına. Türkler orta Asya kökenlidirler. Ayrıca Türkler olarak medeniyeti malesef Çin'den, İran'dan ve islamiyeti kabul etmemizle birlikte Araplardan öğrendik.İslamiyetin Altın Çağını yaşadığı ilk yıllanırında islam bilginlerinin ilimle,fenle, matematikle, astronomi ile uğraştıklarını unutmayalım.Bu ilim ve fen düşmanı yobazlık İslam dünyasına sonradan çökmüştür. Şüphe iyidir, ancak yukarıda yazılanlar kadarı paranoyaya girer. Kendimizi dev aynasında görüp abartmayalım.
hulusi akın, 5 ay önce yorumladı

Şu oluduklarımın 3 te birii doğru bile olsa biz Osmanlı torunlarının uyanma zamanı gelmiş demektir bizki bu dünyanın 3te2 sine hükmetmiş bir milletiz
necati aloglu, 5 ay önce yorumladı

Yirumsuz
derya Önder, 5 ay önce yorumladı

Allah belasını versın bizi bu duruma getirenlerin yatcak yerleri olmasın inleye inleye gebersinler
Koray, 5 ay önce yorumladı

Bunları yaparak Iyi bok yediniz amk cocukları..
Tayyip, 5 ay önce yorumladı

Yarisina kadar okudum, arkadaslar her saçmaliga itibar etmeyin, inanmayin lütfen. Bu memleketin basina ne geldiyse satilmis ve ahlaksiz yöneticilerinden gelmistir, dis oyun diyerek suçu baskasina atmak yanlis. Bu Osmanlidan bu yana degismedi maalesef
okuder kitabim, 5 ay önce yorumladı

yahu arkadaslare saydiklari isimin biri susuyor diyegri basliyorkomplo teorilerini anlatmaya... sizde yiyorsunuz!Yahu deli sacmasindan baska bisey deil bu yazi..sirf insanlara korku yasatmak amac ,kafa karistirmak.. kime güvenip güvenmememiz arasinda iklem yasatmak..
ismail canca, 5 ay önce yorumladı

çagdaş guclu bır turkıye olmadıgımız taktırde bu ıtler bızı kemırmeye devam edecektır.bızler yok o basını actı yok o kıcını açtı dedıkce mıllet aya gıdıp geldı.bızım kafa yordugumuz seylere bakın.kım neye ınanıyor sa ınansın.ısterse maymuna tapsın.saygı duymadıgımız surece egıtımı yukselmedıgımız surece bu ıtler pesımızı bırakmayacaklardır.
halil Ç, 5 ay önce yorumladı

arkadaşlar sizler geyik peşindesiniz ama burda cok acı ve bır o kadar gercekler yazıyor uyanma vaktı gelmedımı artık !!!!
ERGÜN ÖLÇENOĞLU, 5 ay önce yorumladı

BU YAZI ANCA KIŞKIRTMACADIR YERSEN DİYE ATILMIŞ ÇEREZ OLARAK YORUMLUYORUM
huseyin çetiner, 5 ay önce yorumladı

bütün oyunları tamam bunları akliselim hertürk insanı biliyor hoşuma giden ntürk ırkının üstün bir ırk oldugunu kabul etmeleri birde bizimkiler fark etse tamam
isimsiz mektup, 5 ay önce yorumladı

kızı josephine okul arkadaşımdı.burada yazılanlar pek doğru gibi gelmiyor bana.türkiyede olduğu gibi dünyada da paran varsa bu tip iftiralara maruz kalırsın.ya yahudi derler,ya tapınak şovalyesi ya da diğer pek çok giydirme.bunlar aslında bulunduğunuz toplumu aşağılamadır.ne yani türkler içinden bilimadamı,siyasetçi,iş adamı,yazar,yönetmen çıkaramayacak kadar gerizekalı bir toplum mu da bütün önde gelenleri mason vb. yapılaşmaların adamı.abd'de de işler böyle yürür.bazı paranoyaklar hep bazı aileleri bu tip töhmet altında bırakırlar.bir diğer bilinmesi gerekende rockfeller ailesi o kadar büyük ve zengindir ki kendilerini böyle gizli bir topluluk veya birliğe bağlayıp kısıtlama yoluna falan gitmezler.saldırırlar ve alırlar
aykut gelen, 5 ay önce yorumladı

archibald Sen ve senin gibiler yüzünden bu ülke bu durumda ben bir Vanlıyım Bir kürt olarak konusayım sana kürtleri bu ülkeye alanların kemikleri cayır cayır yansın demissin sen bir Türksün belki ama unutmaki ben kürdüm evet aslımı inkar etmiyorum ama Bizlerde Osmanlıdan beri beraberiz Allah sen ve senin gibilerini Hidayete Erdirsin İnsallah .
Muzaffer kazan, 5 ay önce yorumladı

Atatürk ün yolundan gitmekten başka şansımız yok. Sayın hükümete iyice anlatması lazım.Bu yazıyı ilgililere bizzat iletiniz.
ahmet mert, 5 ay önce yorumladı

utanmasan ben yaratıcıyım diyecek p.
yakup aktar, 5 ay önce yorumladı

Ama unutulmamaliki bütün insanlığın inandığı o büyük yaraticininda bir adalet terazisi var herkes bir gün o kefeye girecek ve adalet yerini bulacak bakalım o zaman ickilerini yudumlayıp ahkam kesebileceklermi
Gary Allen, 5 ay önce yorumladı

Burda yazılanların çoğu doğru.ancak çoğu bilgi Garry Alen'nın GİZLİ DÜNYA DEVLETİNDEN alınmış.Erbakan bunları 40 yıl anlatmıştı.
kenan ateş, 5 ay önce yorumladı

archibald bu ülke babanın ülkesimide kürtleri bu ülkeye alanların kemikleri sızlar diyrosun senin zihniyetin zaten bu ülkeyi bu hale getirdi seni aklın az belki 10 kişi olmayan ailen bu ülkede yer etmişşte kürtlermi etmemiş zavallı insan
ahmet topuz, 5 ay önce yorumladı

hee bende kibrisi yönetiyom rocefellerin izniylr
m. kmc., 5 ay önce yorumladı

Korku psikolojisi yaymak için yapılan ABD ve yahudilerin insanlara korku salmak için söylenen komple teorilerinden biri.Dünyada hiç kimse bizim haberimiz olmadan osuramaza kadar gider bu.Madem atom bombasısı almamyaya atılamazdı da ne diye almanlar 6 milyon yahudiyi katletti.bu 1.
2. avrupada savaş 7 mayıs 1945 te bitti ama ilk atom bombası ancak temmuz ayında patlatılabildi ve 6 ağustosta japonyaya atıldı.Komplo uyduracaksanız bari biraz daha gerçekçi olsun be.
Kuti, 5 ay önce yorumladı

Utanmasa kafamı bozmayın AJDAR i başbakan yaparım basınıza diyecek omurgasız ...
Hdajou, 5 ay önce yorumladı

Eninde sonunda o mikrop amerika nında sonu gelecek seller afetler kısacası analarının amına Mart karı yağacak göreceksiniz
asena, 5 ay önce yorumladı

gerçeklerde var yazılanda ama adam bunları söylemeiştir.
Mustafa Akdolek, 5 ay önce yorumladı

insanlarımız bunu iyi bilmeli.
Kahraman, 5 ay önce yorumladı

Eğer namuslu ve ahlaklı bir yorum yazsaydın seninle tartışmaya girerdim ama namus ve ahlaktan yoksun biriyle tartışma veya muhabbet edilmez. Bu ülkeye kürtleri kim getirmiş? Senin atalarının kitaplara salladığı yazılara değil de gerçke tarihe bir bak hele kürtler ne zamandan beri bu topraklarda? Senin gibileri oldukça bu ülke her zaman kaybetmeye mahkum oluyor, ama senin gibiler bu ülkede temizleniyor yavaş yavaş. Bu söylediklerim ülkede yaşayan bütün ırklar için geçerlidir, senin gibi düşünen kürtlere de aynı sözleri söylüyorum.
Ez nizanim, 5 ay önce yorumladı

Oha çüş yani,bu katar atmasyon,adam resmen Transa geçmiş,ya buna inanan zir cahillere ne demeli.
kemal, 5 ay önce yorumladı

düşünüorumda bu kadar zeki dünyayı yöneten bir insan bunları neden açıklar. acaba bunları okuyan insanların kendini bir hiç gibi hissedip, zaten olan olmuş mantığıyla amaçlarından saptırmak olabilirmi.
ahmet yanik, 5 ay önce yorumladı

Yazik
evren olanbay, 5 ay önce yorumladı

Madem bu kadar kilit konularda önemli itirafları bulundu bu adam,niye gizli bilgileri itiraf etti diye düşünmek lazım.
Adil Y., 5 ay önce yorumladı

Burda anlatıların bir kısmı abartılmış bir kısmı palavra bir kısmıda sığca bakış açısı ile yazılmıs, bi adamında böyle bir itirafı olcağını sanmıyorum.
NECİP TALAŞLI, 5 ay önce yorumladı

70 YILLIK ÖMRÜ AHİRETE SATTINIZZ ÖBÜR TARAFTA KİMİ SÖMÜRECEKSİNİZZ BAKALIM David Rockefeller İBRET AL ARİEL SARONU BELKİ İMANA GELİRSİNİZZ
etki, 5 ay önce yorumladı

canbaza bak, cambaza bak masalıyla cambaza baktırmaya çalışırlarken, bu aradada istedikleri şeyleri götürüyorlar.ilk önce dikkatli olup,kendimiz edip kendimiz bulmayalım.
ctv tv, 5 ay önce yorumladı

kim yazdı bu senaryoyu saçma sapan
batuhan , 5 ay önce yorumladı

şu adam nereye demiş bunları orijinal link verinde bakalım. kaynak bile yok.haberciyiz diye piyasadasınız. anca kolpaa
okiii, 5 ay önce yorumladı

inanmayanlar tam bir gerizekalı çünkü adam resmen gerçekleri tam yazmasada neyin nasıl olduğunu anlatmış neyim hikayesiymiş bu az tarih okuyunda görün doğru Amerika a.sıçtı yalanmı
sonay Arık , 5 ay önce yorumladı

Teşekkür ederim bu yazının herkez tarafindan okunmasını diliyorum
kara kuru, 5 ay önce yorumladı

bunları okuyupta hala aptal olan siyasetcilere şapka çıkarılmalı.?!
taner urcan, 5 ay önce yorumladı

Polat Alemdar hepinizi temizlicek
HU, 5 ay önce yorumladı

Konu bildik bir konu yalnız gerçekçiliği tartışılır çünkü bütün başkanları bunlar seçtilerse niçin hala varız ???
Koca bir yalan
müslüman islam, 5 ay önce yorumladı

birgün gelecek ansızın geceruyalarınızda yakalayacam sizim sizi onlar biz degiliz diyeceksiniz ama bizler allah cc emirlerine uyacagız ya siz ler kime uyacaksınız putlaramı ha ha ha ha ha hz isaya mı bir peygamberi yaktınız siz dünyayı da ateşe verenler siz siniz bekleyin az kaldı sadece bekleyinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ali keser, 5 ay önce yorumladı

Ya nasıl insankar var bide buna inaniyorlar sonra yahudiler kotu diye dalanıyonuz ortada
Krm.Çnky, 5 ay önce yorumladı

Dünyada bir yönetim biçimi olduğu herkes tarafından bilinir vebuna hükmeden birde sermaye gurubunun varlığı hep söylenir bu yazıyı kaleme alan arkadaş bir çok şeyi çok güzel analiz edrek kaleme almış yazının içinde birçok doğru tesbitler var bunların en can alıcısı bana göre insanların kendi tarihini bilmemesi 600 yıl dünyaya hükmeden bir imparotorluk ve bizler geçmiş tarihimizi okuyamıyoruz çünkü dilimiz değişmiş şimdi o tarihi okuyup roman olarak çıkartıkları kitaplardan tarihimizi öğrenmeye çalışıyoruz çünkü nerdeyse müfredatımızda bile bize yıllarca öğretmek istediklerini öğrenmişiz benim temennim ve ümidim inşallah yeni yetişen neslin doğru olan tarihimizi öğrenerek ona göre saflarını belirlemesi ve ülke menfaatine göre siyaseti belirlemeleri inşallah biz de bir gün müfradatımızla gerçek tarihimizi gelecek neslimize öğretiriz ve geçmiş nerde hata yapmışız neleri yapmamamız gerektiğini öğreniriz inşallah ALLAHIN İPİNE SIKI SIKI SARILMAYI NASİP EDER BİLERE İNŞALLAH.
Siklu minati, 5 ay önce yorumladı

Bu adamlar ruh hastası şeytani cinler ile irtibata geçen gerçek satanistlerdir zaten bu bilgilerin bir çoğunu zaten biliyoruz Luciferian inanışı ile dünyayı pagan ve secularism yani humanizm gibi felsefelere sürüklemek ve kendi egolarını tatmin etmekten başka bi niyetleri olduğunu düşünmüyorum sanmayınki Marlyn Mason, veya herhangi heawy metal grubu aslında satanizmin vitrinidir gerçek satanizmmi yaşayan Rolhchild ve rockefeller aileridir yani satanizmi kamufle yöntemi bu İnsanlar dünyada sınanması için Lucifere Muhtaçmış ve haşa Allah bile insanları sınamak için Lucifere muhtaçmış sapıkça düşünce ve saçma felsefelerle beyinleri sulanmış ruh hastaları ALLAH`lık oynayan şerefsizler diyeyim kısaca ama unuttukları bişey var cehennemin adı hâlâ cehennem..
tarf, 5 ay önce yorumladı

Saçma bir yazı. Taraflı bir bakışla kaleme alınmış ve inandırıcığılığını kaybetmiş. Hiç adam " Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdı" der mi? Ya da "Tğrkler birleşse karşılarında hiç bir güç duramaz" Saçmalık. KAndırmaca!!
Emir Çayan, 5 ay önce yorumladı

1972 de idam edilen gençler bağımsız Türkiye diye diye idam edildiler.hem de çoğunluğu kürt kökenlidir.ya şimdi türkiye yi bölme görevi AKP ye ve erdoğan devrede.ne haber büyük milliyetçiler ses verin bakalım.
birgünmutlaka olacak, 5 ay önce yorumladı

Cuma günleri dolup taşan camilerimiz sabah namazlrındada dolup taştığında,bizde onlrın o zavallı halini göreceğiz.ROTSCHİLD hükümdarlığı mutlaka birgün yerle bir olacaktır.YAŞASIN İSLAMİYET
ahsaf, 5 ay önce yorumladı

Yemediğiniz bok kalmadı zaten.Ama hesabını nasıl ödeyeceğinizi hesaplamadığınız da belli. Tarihte sizin gibi firavunlar çok geldi geçti. Onlar da sizin gibi hesap yapmadan gittiler. Bu hesap kapitalist sömürü,emperyalist teknoloji hesaplarına benzemez . Daha ince eleyip sık dokuma ister. Yaşasın zalimler için cehennem.
Kadir çetin, 5 ay önce yorumladı

Arkadaşlar artık aklımızı çalıştırmalıyız bu batılılar dan kurtulmak için birlik beraberlik içinde olmamız lazım bizleri birbirimize düşürüyorlar Bizi güçlü olacaklar diye bizdem korkuyorlar ama 17 aralık daki planları tut madı allah yar ve yardımcımız olsun hoşca kalın
dilesem, 5 ay önce yorumladı

okuduklarına saçma diyenler...inanmak çok zor değil mi?Ama malesef gerçek,tarihin karanlık sayfalarını iyice incelemek gerek...600 yıllık osmanlı padişahlar eğlenceye düştü diyemi yıkıldı yani...hürrem sultanlar mahvetmiş işte açık ve net...osmanlı mahveden gerçekten dönmeyen dönmeler olmuş islamı ve osmanlıyı yıkmak adına.Adamların imanı var başarıyorlar bizim imanımız nerde?başörtüsünü yasaklıyoruz din dersi kaldırılsın kuran kursları kapatılsın diye uğraşıyoruz...eee biz müslüman değiliz o zaman...biz neyiz sorarım size?Abdulhamitin dediği gibi islamı yaşamadığımız müddetçe düzelmemiz ve eski kudretimize yükselmemiz mümkün değildir.Kurtuluş islamdadır.
dilesem, 5 ay önce yorumladı

okuduklarına saçma diyenler...inanmak çok zor değil mi?Ama malesef gerçek,tarihin karanlık sayfalarını iyice incelemek gerek...600 yıllık osmanlı padişahlar eğlenceye düştü diyemi yıkıldı yani...hürrem sultanlar mahvetmiş işte açık ve net...osmanlı mahveden gerçekten dönmeyen dönmeler olmuş islamı ve osmanlıyı yıkmak adına.Adamların imanı var başarıyorlar bizim imanımız nerde?başörtüsünü yasaklıyoruz din dersi kaldırılsın kuran kursları kapatılsın diye uğraşıyoruz...eee biz müslüman değiliz o zaman...biz neyiz sorarım size?Abdulhamitin dediği gibi islamı yaşamadığımız müddetçe düzelmemiz ve eski kudretimize yükselmemiz mümkün değildir.Kurtuluş islamdadır.
Zeynel yılmaz, 5 ay önce yorumladı

okumanı rica ederim.
tayfun unsal, 5 ay önce yorumladı

Iyibir film senaryosu olur. Gise rekorlari kirar
CELAL, 5 ay önce yorumladı

HİÇ KİMSE BİNDİĞİ DALI KESMEZ...BUNUN MEMŞEİ BELLİ DEĞİL...İYİ BİR KURGU VE BİRAZ DA HAYAL GÜCÜYLE YAZILMIŞ.
ali korkmaz, 5 ay önce yorumladı

Bu kışı ülkesini seviyor. Ülkelerini sevmeyen,Ülkelerine ihanet eden şerefsizler ibret alsın utansın.
toygar, 5 ay önce yorumladı

Wikipedia adamın ismini yazın gorursunuz kimmiş.google hocaniza sorun yada
s. özçelik, 5 ay önce yorumladı

birlik olursak birbirimize kenetlenirsek bu kafirleri yerin dibine gömeriz. inşaallah
bekir, 5 ay önce yorumladı

yalan haber o adamlar böyle bi açıklama yapmaz.. haber başlığında rockefeller diyo sonunda rotschil'da dönüyor... arada bide türkleri övmüş.. hiç inanasım gelmedi bide terör olaylarını biz yönetiyoruz bombalamaları fln demiş :)) yazılanlar kısmi doğru ama böyle röportaj gibi yapıp yalan haber hoş olmamış
emir elmas, 5 ay önce yorumladı

tamamen israili çok güçlü göstermek için yazılmış bir yazı.. bu tür yazıları okuyanlar waaaaaaw israile bak bütün dünyayı ele almış desinler, israilin büyüklüğünü kabul etsinler diye hazırlanmış bir dizi palavra.. inanmayın böyle şeylere..
vedat , 5 ay önce yorumladı

Banu avar ın röportajı google dan bulabilirsiniz
" HAK YOL ", 5 ay önce yorumladı

YÜCE ALLAH BUYURUYOR; YAHUDİ DEN HIRİSTİYAN DAN DOST EDİNMEYİN, KİM ONLARDAN DOST EDİNİRSE O DA ONLARDANDIR. PEYGAMBERİMİZ DE BUYURUYOR; SİZ KİME UYARSANIZ KİMİN ARKASINDAN GİDERSENİZ SİZ DE AHİRET TE ONUNLA BERABER SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ. ATALARIMIZ DA DOMUZ DERİSİNDEN POST GAVURDAN DA DOST OLMAZ.

AMAN ALLÂHIM NE HALLERE DÜŞTÜK;

MÜSLÜMAN ELİNDEN DİLİNDEN ADALETİNDEN EMİN OLUNAN GÜVEN DUYULAN KİŞİ DEMEKTİR.
YÜCE ALLAH (CELLE CELELÜHÜ) BUYURUYOR; BANA KARŞI OLAN KUSURLARINIZI AFFEDEBİLİRİM AMMA KUL HAKKINI KESİNLİKLE AFFETMEM.
PEGAMBERİMİZ (S.A.V) YİYECEK BULAMADIĞINDAN ÜÇ GÜN ORUÇ TUTMUŞ, AÇLIKTAN KARNINA TAŞ BAĞLAMIŞTIR.
ÖMER (R.A) DOLABINDA İKİ MUM BULUNDURURMUŞ DEVLET İŞİ OLDUĞUNDA DEVLETE AİT MUMU, ÖZEL İŞİ OLDUĞUNDA İSE KENDİ PARASI İLE ALDIĞI MUMU KULLANIRMIŞ.
BİRDE ŞİMDİKİ MÜSLÜMANLARA BİR BAKALIM; SÖZDE MÜSLÜMANLIĞI SAVUNAN İKİ KESİM DÜNYA MENFAATİ İÇİN (BİRBİRLERİNİ YİYİYORLAR) KAVGA EDİYORLAR, BUNLAR NASIL YÜCE ALLAHIN KULLARI, HZ. MUHAMMEDİN ÜMMETLERİ, ÖMER (R.A) İN TORUNLARI AMAN YARABBİ.
MÜSLÜMANLARA SESLENİYORUM YUMRUĞUMUZU MASAYA VURUP BU KARDEŞ KAVGASINA BİR SON VERELİM BİZİ YÖNETECEK MANEVİYATLI DÜRÜST KİŞİLER BULALIM, HEM DEVLETİMİZ KALKINSIN HEMİ DE MÜSLÜMANLIK VE İSLÂM ŞAHLANSIN İNŞAALLAH. (HAK YOL)
Nazım yıldız, 5 ay önce yorumladı

Günümüzde ne israil devletine ne amerika devletine ihtiyaç var bir ülkede kriz çıkartmak için, CHP ve Kürtler yeter.Çünkü; onlar bizlere düşmanlarımızdan fazla zarar veriyor.
archibald, 5 ay önce yorumladı

illuminati olabilir zaten efsanedir gerçi bu kürtleri bu ülkeye alanların kemikleri cayır cayır cehennemde yansın
attila, 5 ay önce yorumladı

bugrahan
İŞMAİL DEMİRAĞ, 5 ay önce yorumladı

neden savaşlar ücüncü dünya ülkelerinde oluyor okumadığumız için bize yakın kim nederse ona inanıyoruz.arkadaşlar okuyalım ve dolduruşlara gelmiyelim bizler dünyada en demokrat karısındaki şahsa en saygılı ve en sevgi dolu OSMANLI TORUNLARIYIZ ARTIK KENDİMİZİ BULALIM VE ONA GORE DAVRANIP KENDİ KENDİMİZLE SAVAŞMAYA İZİN VERMİYELİM
Tanrı-İmparator, 5 ay önce yorumladı

Sİzin bu şizofren kafanıza ne deyim .Siyonist başbakan einstein ha. Poh.
abdulkadir celik, 5 ay önce yorumladı

Bakiyorumda yahudi ve hiristiyanlari cozemeyen insalarimiz var serefsizler kend itiraf ediyor ama biz ise hala uyuyoruz vay neymis ayagini kaydirirmislar deli kanli olan erkek olan yapsinda gorelim adami kabak cicegi acarlar
Hayrünnisa Albayrak, 5 ay önce yorumladı

Bu adam 1500 yaşında artık etahlamış bir çok haberini okudum .YÜZSÜZ ve VİCDANSIZ .Kendini tanrı zanneden zavallı aslında . Çünkü parayı tanrılaştırmış bir masonik manyak yani formül şu çok paralı ve güçlüyüm ülkeleri alabilirim sınırsız servet sahibiyim o halde ben allahmıyım ne (tövbe )ciddiye alınacak biri değil Allahım böylelerini emsal diye gönderdi .İşte para, güç insanı şaşırtır böyle.İnancı olmayanın korkusuda olmaz . Şu anda ülkemizde de benzer türler var . Allahı ve hesap gününü unuttular .Artık para verip cenneti satın alırlar????
MİLLETİN ADAMLARI, 5 ay önce yorumladı

EY GAFİLL ARTIK BU MİLLET UYANDI SİZİN BU SACMA SAPAN LAFLARINIZA INANACAK DEGILLER. ARKADASLAR BU YAZILANLARIN HEPSİ BI OYUNDUR KATİ SURETLE BIR UYDURMADIR ZİNHAR INANMAYINIZ
funser, 5 ay önce yorumladı

Saçma ama hepimiz okumuşuz üşenmeden neden acaba
SrpL, 5 ay önce yorumladı

Yaww He He Kaınatıda Sız Var Ettınız A.q
A.Bayram, 5 ay önce yorumladı

ÇOk boş ifadeler.Ego tatmini
erdinç yaşrin, 5 ay önce yorumladı

Komplo teorileri tam hız devam ediyor.
kurt , 5 ay önce yorumladı

Simdi biz bunlari cogunu zaten bilyordukta kafama takilan bisey var turkler medeniyetin baslangic irklari diyor yaziya gore ve benim icinde oyle ama gecenlerde turk diye bir irk yok diyen g.t okumusmudur bunu
fatma erdoğan, 5 ay önce yorumladı

tarih tekerrürden ibarettir bizler elhamdülillah müslümanız ve atatürkün kanları çocuklarıyız onların tarihte olduğu gibi tebeşerine vurup oturturuz ancak konuşurlar yazıkk
resul kalyon , 5 ay önce yorumladı

Senın gıbı yakıp yıkanları asıp kesenleri bu millet çok gomdu
ramili, 5 ay önce yorumladı

her cuma günü gıttıgımız dolup taşırdıgımız camilerimizi hersabah aynı şekle getırdıgımız gun bu köpeklerın işleri bitmiştir
hidayet aytekin, 5 ay önce yorumladı

bonu bilmiyecek o kadar çok genbimiz varki genede oyuna deliyoruz birlik olalim
XYZ, 5 ay önce yorumladı

bunun için bu yapılanlar için YAŞASIN CEHENNEM
Alime , 5 ay önce yorumladı

butun turk lideler kotulenmis Ataturk haric manidar!!!bu yaziyi yazanlar belli.gecen kiyazdim yayinlanmadi bunu yayinlarsiniz insallah......
e.dgn, 5 ay önce yorumladı

onlarıda ben yaptım bunlarıda ben yaptım ya arkadaş siz daha kıçınızı yıkamayı bile bilmiyorsunuz kıçınızdaki donda bir tomar bok var önce onu temizleyin ha var etkiniz karışıklık ta çıkarıyorsunuz tamam ama o kadarda uzun boylu değil cnm....şimdi bunu neden yayınlıyorlar istemedikleri adam başta şuanda ülkenin söyledikleri gibi anlattıkları gibi bir yere borcuda yok kalkınma desen cabası artık bağımlılık yok askeri yönden bile kendi savunma sistemlerimizi üretir hale geldik biraz uyanık olmak gerek arkadaşlar....
Ben, 5 ay önce yorumladı

Saçma
m.kürşad, 5 ay önce yorumladı

roma'yı ben yaktım istanbul'u ben fethettim. çanakkale savaşı'nda kaybolan 2 tabur asker var yaa onları da ben kaçırdım. japonya ya atılan atom bombasını bizzat ben kendim attım vietnam da bi rambo bi ben vardım. soğuk savaşı da ben başlattım. ırak ta tek başıma savaştım ama önce afganistan'ı karıştırdım biraz tabi ordan ırak lübnan suriye mısır libya pakistan felan dolaştım da dolaştım adım attığım yeri yerle bir ettim. israil'in hiç bi etkinliği kalmadı artık amerika ipleri eline aldı istediği gibi at koşturuyor. eskiden israil'İn mali desteklerine lobilerine ihtiyaçları vardı ama artık o devir de bitti. bu ezilmiş köpekler kendilerini bi bok zannediyolar (ki zaten boktan başka bişey değiller) meydanı boş buldular medya zaten bunların atıp tutuyolar işte.. az kaldı az şu millet gözünü kapatmasa da kürt'dür türk'tür çerkez'dir laz'dır çeçen'dir diye değil de müslümandır değildir diye düşünüp o eski osmanlı ruhunu kavrayıp hareket etse (başbakanımız gibi)kimin koluna giriceğimizi dost gibi kimin kalbine saplanıcağımızı hançer gibi bilsek hiç bişey olmaz bize.
mlbey, 5 ay önce yorumladı

Palavraci insanlar. Facebook icabiniza bakar!
Ahmet Göven, 5 ay önce yorumladı

Ne kaynak ne röpörtajla ilgili bigi fln hiç bişii yok tamamen uydurma olmadığını düşünmemize ne sebep olabilir???
volkan çelebi, 5 ay önce yorumladı

rabbin gücü herşeye yeter, dünyaya öyle bir lider gelicek ki, şeytanın ve askerlerinin tüm kötülüklerini başlarına geçirecek onun adı mesih aleyhisselam dır
brky , 5 ay önce yorumladı

bogle bir gucun varligi uzun zamandir konusulan bir efsanedir dunyada gercek olduguna inanan milyonlarca insan var ayrica dunya bankasi imf gibi kuruluslari dikkatle incelerseniz gercekligine hak vericeksiniz bu banklara borcu olmayan devlet nerdeyse yok
nevzat akcin, 5 ay önce yorumladı

bu itiraflar neden simdi cikti ortaya???
Agah Ulushan, 5 ay önce yorumladı

Kaynak belirtir misiniz? Bu röportajı nerede vermiş?
emre kaymaz, 5 ay önce yorumladı

abartılar var
fahrettin aktaş, 5 ay önce yorumladı

:)
Mehmet aykurt, 5 ay önce yorumladı

Ben bu yaziya hastir derim anca, , reklam filmi olmus resmen
Hamit, 5 ay önce yorumladı

ülkemizde oynanan oyunların arkasında yahudı lobisi olduğunu unutmayın
ersin, 5 ay önce yorumladı

Bu yazilanlarin bahsi gecen kisilerin soyledigine inanmak akil isi degil. Neden yapsin ki boyle bir seyi? acikladigi gun kaydirirlar onun ayagini aninda. Bu tur bilgileri bulmak ve adi gecen kisilere mal etmek cok mu zor sanki.
serdar akdere, 5 ay önce yorumladı

bu yazı safsata beyler...bu kadar saf olmayın...görevden alınan emniyet müdürü ne dedi hatırlayın...halkın gördüğü yolsuzluklar buz dağının görünen yüzüdür.daha ne gördünüzki dedi.ikinci operasyonu neden yaptırmadılar savcıya sanıyorsunuz.akp boğazına kadar pisliğe bulaşmış...ALLAH tan korkun...kraldan çok kralcı olmayın...
Murat , 5 ay önce yorumladı

Bu haber de bi burda var. Bildiğimiz herşeyi itiraf etmiş. Fazla zorlama. O zaman bu herifi 4 milyon yahudinin katili diye sallandırsınlar
Ersin Dorak, 5 ay önce yorumladı

Allah'tanda büyük Değiller Ya Birgün Onlarında Sonu Gelir Merak etmesinler,Fazla havaya girmişler Sanki herşeyi onlar yaratmış gibi davranıyorlar,Dikkat edin bu gibi benlikle konuşan insanların sonu yaklaşmıştır, takip edin anlarsınız.Türkleri hala hazmedememişler.Soda içerseler hazımları kolay olur.
FAHRETTİN KELEŞ HAN, 5 ay önce yorumladı

BU KİŞİ ANLATTIKLARINDAN KORKMUŞ OLMALIKİ BİZİMDE KORKACAGIMIZI SANIYOR MÜMİN MUSLİMAN BIRTEK Herşeyin sahibi ALLAHTAN KORKAR
Murat , 5 ay önce yorumladı

Bu haber de bi burda var. Bildiğimiz herşeyi itiraf etmiş. Fazla zorlama. O zaman bu herifi 4 milyon yahudinin katili diye sallandırsınlar
Ranger, 5 ay önce yorumladı

Allah onların evlerini ateşler salsın
Orhan yeniay, 5 ay önce yorumladı

Sonuna kadar okudum 10-15 dakikami aldı gerçekli payı var şu anda ülkemizde oynanan oyunların arkasında yahudı lobisi olduğunu unutmayın
isa ünal alptegin, 5 ay önce yorumladı

bunu yazan arkadaşın yazdıklarına gerçekten inandığı belli fakat bana pek inandırıcı gelmedi öyle bir güç analiz etmişki tüm insalığı bu güç karşısında aciz bir durma düşürmüş resmen direnmeyin teslim olun demiş bir kısım insanı evrenin bütün düzenini sağladiğin idda ederek yaratıcının sanki hiçbir yetkisi ve hükmü olmadığını ilan etmiş. benim acizane tesbitim şudurki arkadaşın kesinlile ileri düzeyde bir rahatsızlığı mevcuttur;
mustafa çoban, 5 ay önce yorumladı

kaynak ve varsa video lütfen sonuçta teknoloji çağındayız...
volkan karatas, 5 ay önce yorumladı

arkadaşlar böyle olmasaydı irak bu halde olmazdi suriye bu halde olmazdi adamlar ıraktannn orta doguyuuuuu kontrol ediyorlar biz dahil merak etmeyin biz türkiyenin enbbüyük asiretiydikk aslen urfa surucluyuzzz kurtuluş savasinda büyük rol oynadigimiz için bizim asiret kollarimiziiii türkiyenin erzurum başta siirt bitlis diyarbakir agri muş bingöl şehirlerine sürgün edilmisizzz bunu dedelerimiz halen anlatıyor ve anlayın dahanneler yapmislardir
volkan kum, 5 ay önce yorumladı

Bunu basit bilgiyi yazan rockefeller DEĞİL bildiğimiZ türk vatandaşıdır. !!!!!!
kamil, 5 ay önce yorumladı

Yetmez ama uzaylılara da inanın.
cemal holoğlu, 5 ay önce yorumladı

bu yazı gerçek olarak kabul edilmesede,şu anki türkiye üzerinde oynan oyunları anlatıyor gibi.bir çoğuna yüzde yüz katılıyorum.şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım hırıstiyan aleminden dost olmaz.
muharrem, 5 ay önce yorumladı

KAYNAK = TOLSTOY HİKAYELERİ :)
Ali BOZKURT, 5 ay önce yorumladı

Bu anlatılanlara inansak ta inanmasak ta aslında gerçekler bunlar.Dünyayı kapitalizm yönetiyor, İnsanlar özgür olduklarını düşünselerde şu anda herkes köle kapitalist düzenin kölesi haline gelmiş herkes... Çok çalışıyoruz ancak halen fakiriz. Yetmiyor (çoğunluğu) kadınlarımızda eve destek olmak için çalışıyor ama yinede zar zor bir ev sahibi oluyoruz hatta zar zor karnımızı doyurup ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bir çok avrupa ülkesi çok daha refah yaşıyor. Ne hikmetse bizler sürekli çalışıyoruz, sonu gelmeyen vergiler veya borçlar altında eziliyoruz.Şahsi görüşüm, eskiden zenci köleler ve efendileri varmış, şimdi ise desteği olmayan herkes köle, paranın efendileri ve kapitalist düzenin içinde boğulmuş ihtiyaç sahipleri var. İşimiz zor, Allah yardımcımız olsun.

Sürçülisan etti isem affola....
Saygılarımla
Ali BOZKURT
zati aslan, 5 ay önce yorumladı

dogruluk payı yüksk mantıklı açıklamalar var geçmiş dönem yaşananları düşünürsek mantıklı
1453 TORUNLARI, 5 ay önce yorumladı

O.ÇOCUKLARININ AKİBETİ OK KÖTÜ OLACAK ONLAR DA BUNU BİLİYOR O.ÇOCUKLARIN ABİTETİNİ 1453 TORUNLARI HAZIRLAYACAK

bulent kırkhan , 5 ay önce yorumladı

şimdi anlaşıldımı tayyibin isyan edişi
ömer koç, 5 ay önce yorumladı

Gercekleri okumak lazım teşekkürler alicim
bgraisk, 5 ay önce yorumladı

Bu adam ekindeki parayla gucu elinde tuttugunu biliyor ama unutmasin allah biyerden verir biryerden alir
Göksel, 5 ay önce yorumladı

Artık bu yarattıkları senaryolar ve ortadoğuda yarattıkları kan gölüde sona erecek.Kullandıkları öğeler olan para,sex ve güçe tapmaya yeni nesil gençler itibar etmeyecek...Ayrıca en büyük hataları kendilerini kusursuz görmeleri.Allahın kaderine kimse karşı koyamaz.Bunların taptıkları şey sadece şeytan, belki bir kısım ortodoks yahudi haricinde.Ama bunları dünyanın kaderiyle oynamaya devam ederlerse dünyada bir tek yahudi kalmayana kadar da bir mücadele başlayacak.Her şeyin etkisi ve birde tepkisi vardır.Elyssium filmindeki gibi kendilerine sahte cennetler yaratıp dursunlar.O filmi gibi mutluda bitmeyecek sonları.Elindekilerin hepsini alacak mazlumlar...Amerika çöküyor zaten yarattıkları ve kurguladıkları 11 eylül bunları bir süre ayakta tuttu ama sonlarıda yaklaştı.Kafalarına göre kıyameti getiremezler.Onlar tüm insanları adi görüyor kendilerini üstün ırk.Buna bir tarafımla gülerim.Kendileride biliyor ki üstün ırk diyorsak bu türklerdir.Dünyanın işte buradaki kaderinide yine türkler değiştirecek.Onlar bunu iyi biliyor.Aslında onlara nacizane tavsiyem 271 trilyon dolarlarını paylaşsınlar dünyanın dirliği ve güzelliği için.Biliyorum yönettikleri amerika ile uzayı araştırıyorlar ama yok başka bir gezegen dünyadaki gibi.Olanlar da çok uzakta.Çok akıllı sanmaları en büyük hataları olacak demiştim.1970den sonra doğan herkesin akli ve fikri bunların yarattıkları kölelik sistemini ezip geçecek.Bu yüzden dandik dunduk amerikan fimleriyle millete psikolojik harp tekniği yapmayı bıraksınlar.Ucuz ve bayatladı bunların numaraları.Diyeceksin ki bu kadar şeyi niye bana yazdım, Bir TÜRK atasözü der ki, Gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla...Umarım anlarlar.Son not; 70-90 kadar atom bombasıyla ülkeleride korkutmasınlar birini bile kullanamaz kullansın kendine büyük düşmanlar ve nefret kazanırlar.Koskocaman imparatorlukları ve üstün ırklarının karizmasını yerle yeksan ettim...Hesap yaparsın ama yukarıdaki hesabın büyüğünü yapar sana
Göksel, 5 ay önce yorumladı

Evet bu saydıklarının bir kısmını becerdiler.Özellikle hitleri kullanarak oradaki yahudileri şuanki israile kaçmalarına sebep olmalarını.Hollywood filmlerinde hitlerle ilgili kendilerini sürekli katliama ve kıyıma uğratmış gösterdiler.Ama biliyoruz ki bu koskoca bir yalan.Bu rockefeller birşeyi unutmuş şuanki vatikan papalığındada güçleri var.Neyse asıl konuma geleyim, artık bunların asıl amaçlarını iyi biliyoruz ve biliyorlar.KARA PROPAGANDA da sayılır nedenine gelince, artık dünyaya kimse hakim olamayacak.Çünkü arap baharı, bop ters tepti.Giremediler suriyeye çünkü orada aleviler ve şiiler vardı.Türkiyedede tezgah üstüne tezgah yapsınlar ister kendileri isterse yerli işbirlikçileri hepsinin ne yaptığını biliyoruz ve takip edilmeye başlandı.Sana şöyle bir şey diyim...Burada çıkacak bir savaşı artık kendi topraklarına taşınacak.ÖYLE HOLLYWOOD SENARYOSUNDAKİ SAVAŞLARA BENZEMEZ, GERÇEĞİ GÖRÜNCE ORANIN HALKI ÖYLE VATAN MİLLETTE BLMEZLER AMERİKALI YANKEELER KAÇACAK DELİK ARAYACAKLARINA ADIM GİBİ EMİNİM.Yahudiler bu dünyanın en nankör ve hain toplumudur.Hz.musa kızıldenizden geçiriyor bunları karşı tarafa sonra hani bizim topraklarımız, hani şuyumuz buyumuz diyorlar.Düşün bir peygamber mucize gösteriyor bunlar canlarını kurtardığı için şükredeceğine birde üstüne üstlük nankörlük yapıyorlar....
soner D., 5 ay önce yorumladı

Bunlari 2007 senesinden beri , yani 6 yildir bir fiil arastiriyorum. Bunlar Satanist Allahlar. Ciddi diyorum, bunlar yer yüzünün Allahlari !

Son 300 yilda bir tane savas bilmem ki, bunlar organize etmis olmasin ve bunlarin istedigi gibi sonuclanmasin.

Insanlar uyuduklari sürece ve Allahta elini kolunu baglayip sadece izledigi sürece , bu düzen asla degismeyecek.

Bu yüzden hepinizin görevi, bu yazi metnini, ulasabildiginiz kadar kisiye ulastirmak, ve onlarinda yaymalarini rica etmektir.
yasemin, 5 ay önce yorumladı

arkadaşlar biraz bilinçli olmak lazım bu dünyada yahudiler gibi kendilerini tanrılaştıran diğer insanları kölesi gibi gören ırkçı hiç bir din yok tabi bu inanç gercek yahudi inançı değil değiştirilmiş yahudi inacının düşünce yapısıdır dünyadaki her din sevgi ve hoşgörüyü emreder insanı hayvanı canlıyı sevmeyi emreder onun için bu dünyadaki zalimliklerin baş aktörü elbette yahudilerdir binlerce insanı gözlerini kırpmadan öldürmek için onlar gibi kendilerini üstün bir ırk olarak görmek gerekir cünkü onun için bu yazıya ne bir kaynak ne de ispat gerekir fakat burda adı gecen yahudiler itiraf etmez bunu tabiki sadece yazının dikkat cekmesi için bu isimler kullanılmış halkımızı bilinclendirmek için yazılmış bir yazı olarak düşünün bence
kağan, 5 ay önce yorumladı

olsun kanuni fatih gibi yöneticiler bunların hepsine ferman okutur türk milleti
msbnr, 5 ay önce yorumladı

Bir çoğu bilinmeyen konular değil, her şeyi biz yaptık kafası biraz ironi olmuş. Ama en azından ABD ve yandaşı ülkelerin dünyayı insanlar için nasıl bir hale getirdiklerini görmek gerekiyor.
Polat ozturk, 5 ay önce yorumladı

Yav he he. O dediğinizden.
bilinmezler..., 5 ay önce yorumladı

haklı yönleri var...
Halil, 5 ay önce yorumladı

hikayesiniz ..
halley, 5 ay önce yorumladı

Amerika 2008 de bitmistir ilerde amerikanın nasil bölünecegini izleyeceksiniz
ya bırak, 5 ay önce yorumladı

Bir çok komplo teorisinin sentezi olmuş,adamın biri oturmuş dünyada olup bitenlerle alakalı kendince birşeyler yazmış işte.Yoksa adam son nefesinde herşeyi itiraf edermiş gibi niye dökülsün. Çoğu bence abartı. Küçük de olsa gerçeklik payı olan yerler vardır tabii mutlaka
hasan bella, 5 ay önce yorumladı

Yahudilerin agzindan yazilmis bir roman,kendilerini guclu göstermek için yapmislar
ahmet öksüzali, 5 ay önce yorumladı

gercekler acıdır bu yazılanlar yalan olsa bile eskiden yaşana lar gercek kardeşim
toygar toygar, 5 ay önce yorumladı

inandınız mı ? :))))
Süleyman ARABACIOĞLU, 5 ay önce yorumladı

Sizin gibi Kanı bozukların sonu ne olacak biliyormusunuz İleride hepiniz birer Türk Torun sahibi olacaksınız. Hadi bakalım Oyun içinde oyun kardeşim bütün bunları şimdi söyleyesiniz mi geldi. Yeni Patronun
Temellerinimi sağlamlaştırıyorsunuz? Yada Varolanın Sahte ve Boyunu aşan cümleler adi millet sizi
A, 5 ay önce yorumladı

Orjinal metin ne zaman, nerede yayımlanmış?
Hangi gazete ya da dergide çıkmış, görmek isterim.
Armen İpekçi, 5 ay önce yorumladı

Çoğu palavra. Sen neymişsin be abi.
erol, 5 ay önce yorumladı

yazdıkları yalan ınanmayan sakın
FUAT CEBE, 5 ay önce yorumladı

BU ZİHİNLERİMİZE İNOKULE EDİLMEYE ÇALIŞILAN BİR ABARTI... tüm dünyada yahudi sayısı 50 milyonu geçmez... ekonomik güçlerini kapitalizmi... iyi kullanarak yaratıp koruyorlar kapitalizmin çöküşü ve ahlakın yeniden yükselişi(din orjinli yada değil...) onlarında sonu olacak manevi ve maddi anlamda... büyük bir önerme size ''..yalan ne kadar büyükse,inananı o kadar çok olur... kanmayın onlara,onlar bir hiçler bunu onlar biliyor,ama dünya henüz farketmedi...
ahmet can, 5 ay önce yorumladı

akumayı bir türlü sevmedik...
mustafa usta, 5 ay önce yorumladı

Okudugum birşeyi mantığıma havalederim sonra tekrar havaleyi okurum maalesef bir şey çıkmadı
Nurettin cumur , 5 ay önce yorumladı

Yorumum neden paylaşılmadı??
Nurettin cumur , 5 ay önce yorumladı

Bütün imparatorlukların sonunun geldiği gibi birgün yahudilerin kökü de kuruyacak. Sefasını daha fazla süremeyecekler:)Çok değil yakın gelecekte yahudi ırkı sonsuzluğa gömülecek...:)
orhan tan, 5 ay önce yorumladı

çoğu gerçeğin ta kedndisidir.emin olabilirsiniz.ancak bu bankacılar herşeyi bilirmiş gibi konuşamaz be abi.
Erden Aziz, 5 ay önce yorumladı

Bu yazı tamamen uydurma olabilir. Gerçek olsa bile bu komploların gerçekleşmesi tamamen bizim hatamızdır. Tabii ki yabancılar kendi menfaatları için çalışıp ülkemizi karıştırmaya çalışacaklardır. Bizim ise bu oyunlara karşı uyanık olup onları boşa çıkarmaktır.Bunu yapamamışsak bu herşeyden önce bizim hatamızdır.
atilla uğur , 5 ay önce yorumladı

rothsehild ve rockefeller.iki yahudi aile 1700 lerin sonundan butarafa savaş kaos kriz nevarsa arkasında bu yahudi aile var bunların sembolu pramıt cunku fravun bunların ataları köleleştirmişti fravun erkek çocukları kesiyor kızları sağ bırakıyordu bu zulmü yapanlar fravun haman ve karun ve bunların karşısına ALLAH CC musa alse mı çıkardı ve asasıyla yıkılmaz denen fravun imparatorluğunu kızildenize ğömdü bu iki ailenin birplanı varsa ALLAH cc nın da bir planı vardır
Volkan Efe, 5 ay önce yorumladı

Yaşanmış olaylar anlatılmış, Rockefeller' in sözleri değil gibi duruyo.
Onur Usta, 5 ay önce yorumladı

Hadislerin sahihliği konusunda bu kadar kafa yoran müslüman aydınlarımız, neden her okuduğu haberin gerçekliğini sorgulamıyor ?
gerçekler, 5 ay önce yorumladı

Tamamı harfiyyen gerçek..Akliselim olan herkesin çok rahat algılayabileceği kadar açık..Evet Yahudi açıklamamıştır bunu..Neden mi..Siz kaç tane yahudiyi kendi pisliğini itiraf ederken gördünüz..Etmezler..Çünkü onlar biz Türkler gibi kendi kardeşlerini satmazlar..Ancak satmayı öğretirler.Kendileri gibi düşünen insan sayısının artmasını Dünyayı yönetmeyi severler..Evet temennim tabiki de Artık Türkiyey sözlerinin geçmemesi..Ama bunun için önce kendi kardeşimizi satmamayı öğrenmemiz lazım.Bu olmadan hiçbiri olmaz.inanın...Saygılarımla..
Onder Unaler, 5 ay önce yorumladı

Eminim okuyan herkes ne kadar gercek ne kadar hayal olduguna kendince karar verecek. Ama su goturmez salt gercek sudur ki; tum bunlar, SEN gucluysen birilerinin asla gerceklestiremeyecegi hayalleri, eger SEN zayifsan, surekli yasayacagin SENIN gerceklerin olur
Behsat Ç., 5 ay önce yorumladı

Gaza gelmeyiniz, haber asılsızdır. Rockefeller'ın mason olduğunu dünya alem bilsede hiçbir üyesi, bu güne kadar hiçbir açıklama yapmamıştır.
murat akçar, 5 ay önce yorumladı

birisi bu aptalca yazıyı üreterek gerçeği saklamış olabilir asıl gerçek mutlaka başka olmalı birileri bu kadar gizli dedikler yazıyla güya bizi bilgilendirp gerçeği saklıyor olabilr bana deli saçması geldi gerçek ne..
salll, 5 ay önce yorumladı

atatürk de onların maşası ulan hepiniz kör cahill şuna inanıp duruyorsunuz.. Mason oldugu ap açık ortada..
Samir SULTAN, 5 ay önce yorumladı

kendisinin anlatmasina inanmiyorum ama yazilanlar gercek, onlarin zenginlesmesi diger ulkelerin kendilerinden kucuk duruma dusmesi icin her tur pisliye el atmislar
kutlay erdoğan , 5 ay önce yorumladı

bu adam saten deccalin sag kolu bu ne derse dogrudur
TEN TEN, 5 ay önce yorumladı

BUNLAR KENDİNİ DÜNYANIN SAHİBİ SANIYORLAR...TAM OSCARLIK SENARYO...SEÇİLMİŞMİŞ PEHHH...
Ömür AYKANAT, 5 ay önce yorumladı

HEPSİ DOĞRU TABİİ AMA, KENDİ SESİNDEN DİNLEMEK İSTERDİM BU VAMPİRDEN.
er-ka, 5 ay önce yorumladı

Hadde bee:))
hazım, 5 ay önce yorumladı

Bu hainliği,canavarlığı nutlaka okuyun!
Çeçhen borz , 5 ay önce yorumladı

Oysa bu para baronunun bilmediği birşey var canlarının ne kadar kıymetli olduğu ve allahın yeryüzüne indirdiği allahın fedaileri var haksızlıklara dur diyen
bilge kagan akca, 5 ay önce yorumladı

Burada harici eklemler ve kraldan daha fazla kralcilik var bana kalirsa hepsi birinci agizdan degil ekleme yapilmis sanki ve madem en guclu devlettiniz ekonominizi dunyanin dort bir yanindaki gelismekte olan ulkeler kalkindiriyor neden iflasin esigine geldiniz neden ekonominiz kan kaybediyor kusura bakmayin bu bizim gibi turkiye gibi ulkelerin size ortak cikmasini onlemek icin uydurulmus senaryolar ( hepsi degil ) halkin beynine kodlanmak istiyor bazi dogrultmalar diretmeler ve madem tek gucsunuz neden irana karisamiyorsunuz neden rusya elinizin altinda degil bu bir gercek amerikanin en onemli silahi medya ve kullanimi o kadar iyi kullaniliyor ki bazi beyinleri yikiyabiliyor lutfen boyle doldurmalara gelmeyin klasik bir soz ama bilincli bir sekilde medyayi takip edin bunlar karamsarliga iteklenmekten baska bir sey degildir
ainesi istir kisinin, 5 ay önce yorumladı

Bu link sacma sapan antisemit bir linktir. Kaynağı belirtilmeden bunu yayınlamak kocaman bir gazeteye ise hic yakışmıyor. Rockefeller Yahudi degil, Prostestandir, vaftiz edilmistir. Bkz-http://en.m.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller

Güzelim memleketim, Türkiye'nin içinden geçmis olduğu her kriz sürecini Yahudilere yada dış etkenlere bağlamaya çalışmak düşmanlık tohumları ekmekten başka bir işe yaramıyor. Buna karşılık, rüşvetten bağımsız çalışmayı ve ahlaki değerleri yükseltici mesajlar vermeyi denersek belki bir nebze tarihin tekkerrür etmesini engelleyebiliriz. Türk öğün, çalış, güven demiş M.K.Atatürk. Rüşvet al dememiş. Gerisi boş laf.
hasip altunoz, 5 ay önce yorumladı

tam bağımsız türkiye kahrolsun emperyalizim
TURAN SALTUKOĞLU, 5 ay önce yorumladı

SİZ İSTEMEZ MİSİNİZ DÜNYA ONLARIN AHİRET BİZİM OLSUN..AHİRETTE MİLYARLARCA MÜSLÜMANLAR CENNETTE BAKİ BİR HAYAT SÜRERKEN MASONLAR VE ALLAH İNANNMAYAN İNSANLAR CEHENNEMDE BAKİ OLARAK YANACAKLARDIRRRRR.. VESSELAM
ihsan tura, 5 ay önce yorumladı

Bu yazin ile toplumun bilinç altina güç reklamlarini yaparak , güçlerini kabul ettirmek,düzenin sadece kendi temellerinde olduğunu yerleştirmek var.genel olarak doru konular.ama okurken bilinçli okumakta fayda var..lakin bilinen su ki,allah zalim galip cikarmaz..kazandiklarini zannedenler yanilmaktadir.
AHMET KORKMAZ, 5 ay önce yorumladı

SENARYO KISMEN DOĞRUDA,ROCKEFELLER BUNU O KADAR AÇIK YAZACAK BİR APTAL DEĞİL.HER HALDE DÜNYANIN SONUDA DEĞİL.HER SÖYLENENEDE İNANMAMAK LAZIM.BİZİM YAPACAĞIMIZ TEK ŞEY İSLAMI ÇOK İYİ YAŞAMAK SURETİ İLE SAĞLAMA ALMAK.
aaaaaaa, 5 ay önce yorumladı

bu yazıların tamamı şeref mercanın illuminati adlı kitabından alınmadır. isteyen bakabilir.
esener yesilmen, 5 ay önce yorumladı

ulan ateş olsan cürmünüz kadar yer yakarsınız. şerefizler. siz zavallı kenan diyarının sefilleri ve korkakları... korkudan arkasına saklanacağınız gargat ağaçlarına iyi bakın
mert m, 5 ay önce yorumladı

yokya bunları inana varmı utanmaza kurtuluş savaşını ben başlattım diyecek
barış yetişkin, 5 ay önce yorumladı

O kadar uydurmaki genel kabul teorilerle senaryo yazılmış. inanan kerizdir.
Şükrü Aytemiz, 5 ay önce yorumladı

Arkadaşlar, bu yazı Rotschild tarafından yazımamıştır. Kısmi gerçekler de olsa suni bir yazıdır ve neye hizmet ettiği belli değildir. Uyanık olmak lazım, vay anasını deyip altındaki maksadı görmezlikten gelmeyin. Maymun gözünü açtı artık.
Osman gok , 5 ay önce yorumladı

Biz Türkler herşeyden önce emir almayı aevmeyız helekı sisin gibi şerefsiz yahudılerden türkıye prasız olabılır ama bı gun mutlaka hak ettıgınızı sıze verıcektır çünlü bızler türküz ve bu olusun evlatları sıze hak ettıgınızı verecek güce sahıptır ben emınım Türkiye olmadan sizler bır hıçsiziniz onum için Türk bayrağı nı aon nefesıme kadar taşıyacağım ve benden sonralılerde aynını yapacaklardır bızler Osmanlı ımğaratorlugunnun torunlarıyız sızın buya yazdıklarınız palavradan ibarettır Türk asla ve asla bilçf yapmaz nederse ooo sızın gıbı kıvırtmaz yazılanlar doğru ola bılir ama Türk declerını yıka bılcek bır devlet tanımıyorum yazılanlar senaryodan ıbarettır
Yalancı Haber, 5 ay önce yorumladı

Haber tamamen yalan. İlk yalan başlıkta başlıyor Rockefeller ailesi yahudi değil. Aile çok koyu hristiyan. Kaynak göstermeyen bu yazıya inanlar için çok üzülüyorum.
ekrem tezok, 5 ay önce yorumladı

Bu açıklamaların orjinali nerede yayınlandı. Merak ediyorum.
dufa, 5 ay önce yorumladı

üçüncü köprü evet ne güğzel üçüncü köprü diyoruz ama aynı kişi belediye başkamıyken daha abd ile sıkı fıkı değılken israillilere sınıst derken ve daha üstün hizmet madalyasını almamışken üçüncü köprüye karşıydı ve bir cinayet olacağını bas bas bağırıyordu sayın başvekil o günden bu güne ne değüştıde karar değiştı
" HAK YOL ", 5 ay önce yorumladı

YÜCE ALLAH BUYURUYOR; YAHUDİ DEN HIRİSTİYAN DAN DOST EDİNMEYİN, KİM ONLARDAN DOST EDİNİRSE O DA ONLARDANDIR. PEYGAMBERİMİZ DE BUYURUYOR; SİZ KİME UYARSANIZ KİMİN ARKASINDAN GİDERSENİZ SİZ DE AHİRET TE ONUNLA BERABER SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ. ATALARIMIZ DA DOMUZ DERİSİNDEN POST GAVURDAN DA DOST OLMAZ.
badibey, 5 ay önce yorumladı

bu metni yazan kimse bence vakit kaybetmeden senaryo yazmaya başlasın oskar alır yeminlen
korkmaz, 5 ay önce yorumladı

amerika ve yahudi alt edemeyeceği kişilerin yanında yer alarak kendilerindenmiş gibi hareket ederek yine yapacağını yapmaya çalışır .bu ahmakta özalı kullandığını sanan ahmaklardan olsa gerek
kaan abc, 5 ay önce yorumladı

tamamen yahudi hayali , madem dünyayı yönetiyosun niye 2 karış toprağın var. hem atom bombası hikayesi de saçma , atom bonbasının atıldığı tarih almanyada ki tüm yahudiler öldürülmüştü.yani atılabilirdi. ancak avrupada ki topraklar değerli olduğu için atılmadı.
yahudileri ticaret ve parada diğer ırklar dan üstün oldukları bir gerçek ancak bunun en büyük sebebi ; aile ,spor , cinsellik , arkadaşlık ,hak-hukuk vb gibi.. insanların kafa ve zaman harcadığı değerlere kafa yormadan sadece para kazanmaya yönelmeleridir.
Şah+MAT, 5 ay önce yorumladı

Uyan Türkiyem oyun büyük 28 şubatı kim yaptırdıysa menderesi kim astırdıysa bu gün başımıza gelende onlardandır bu yazıya inanmayanlar geçmiş tarihi az araştırsınlar orada gerçekleri görecekler
alp zeki çevik, 5 ay önce yorumladı

illuminati diye bir kitap var bu anlatılanların hepsi daha açık anlatılıyor.Ayrıca Banu Avar okunmalı.
Erol Sahin, 5 ay önce yorumladı

İşte David Rockefeller’in söyledikleri: Hayret dogrusu ne olmusta Davit Rockefeller bu itiraflari yapmaq gereyi duymus birden bire sihirli cubukla vicdanimi devreye girmiste biz habersíz saf zavalli halka bunlari anlatma gereyi duymus Türkiye Milletini uyutup topu yahudilerin Amerikanin üstüne atma gayreti bizi asil soyan hirsizlik yolsuzluk yapanlar Milletin icindedir hepsinin Türk nufus cüzdanlari vardir hepsi A parti B parti C partininin adamlaridir Amerikada Avrupada dünyanin her yerinde isbirlikcileri vardir Ülkeyi Vatani halki soyarlar ama Topu disaridaki isbirlikcilerinin üstüne atarlar bizde aptalizya hemen inaniriz ?? neymis Rockefeller vicdana gelmiste Türkiye üzerindeki oynadiklari oyunlari aciklamis Hahaha cok Komik bizde inandik bu Medya isbirlikcilerine cok Komik!!!!
Kutay Kerim, 5 ay önce yorumladı

Uğrunda çaba harcadıklarınızı yaratan Allah'ı hesaba katmamışsınız..
nahlacide, 5 ay önce yorumladı

Dünyayı da siz yarattınız zaten Allah da sizsinizdir Allah bilir:)
murat karadag, 5 ay önce yorumladı

Sunu soylemek isterimki her hesabin icinde bir hesap vardir ohesabin icinde AZIZ VE CELIL OLAN ALLAHIN HESABI VARDIR..
ömer bayındır, 5 ay önce yorumladı

bu ülke kimsenin deyil eluzatanların eli kırılsın allah belalarını versin inşallah
Fahrettin DİLBER, 5 ay önce yorumladı

Arkadaşlar bu saçma ermeni soykırım masalı Türkiyenin ekonomisi güclenince Türklere yüklenecek ve böylece bize cok ciddi tazminat ödeterek Türk ekonomisine büyük bir darbe olacaktır
mehmet kumral, 5 ay önce yorumladı

çan eğrisin de zirveye gelindi (ise) düşüş cizgii başlamış demektir......(!)
bayram durmaz, 5 ay önce yorumladı

bütün bunları hemen hemen bilmeyen yok fakatçabucak kanıyorlar neden mi tabiki para karşılığı kendilerini satıyorlar kişiliksiz insanlar olduğu müddetce bunlar yani dış mihraklar devam ederler yazık çok yazık bu vatan hepimizin dış mihraklara kanmayalım bedeli ne olursa olsun ey türk ülkene sahip çık vatanından vaz geçme muhtaç olduğun güç damarlarındaki asil kanda mevcutt
fatma ada , 5 ay önce yorumladı

allah belalarını verecek,bunların oyununa gelmedık ınsanlarda bulunur mesela ATATURK GIBI
Bahar Yıldız, 5 ay önce yorumladı

Bazı yerleri alenen uydurma olduğu belli olsada(bu aileler o kadarda eski değil)en azindan osmanlının en başına gidecek kadar,sanırım çoğu doğru ve çok ünlü yabancı bir gazetecinin öyle kalmış aklımda röportajı bu iyicesini Allah bilir tabi...Ama pazılı birleştirince çoğu doğru bence.
ÜMİT YILMAN, 5 ay önce yorumladı

TARİHİ SADECE EZBERLEMEK İÇİN OKUDUĞUMUZ NE KADAR DOĞRU HİÇ DERS ALMIYORUZ, TÜRKİYE YAVAŞ YAVAŞ BÖLÜNÜYOR YANİ BÜYÜK KÜRDİSTAN VE ERMENİSTAN DEVLETLERİ GELİYOR, SİZ HALA UYUYUN, ERDOĞAN AMERİKANIN VE İSRAİLİN MAŞASI SİZ HALEN DAHA ONU DİNDAR GÖRMEYE DEVAM EDİN VE BAŞ ÖRTÜSÜ DÜNYAYI KURTARAKMIŞ GİBİ ONUNLA OYALANMAYA DEVAM EDİN, İYİ UYKULAR TÜRKİYE
ömer lütfi öztürk, 5 ay önce yorumladı

bütün gercekleri her ne kadar gezlesenizde cenabı allah ortaya cıkması için bir şeyleri birbirine sebep eder neden gercek olmasınkı hani yarya 1 yıl buday 10 yıl agaç ve 100 isnan yetiştirme 100 yıl bizde kendimizi kücük görürüz böyle yetiştirildik ve inadık biz ne büyük milletmişiz
ihsan ömeroğlu., 5 ay önce yorumladı

CHP ve Atatürkü katmamışlar.Her halde zamanı değil dediler.BirAmerikalı,ozaman o gerekitordu demişti.Hızlarını arttırmak için,kahraman kalması için,demıokrasiye geçişle sömürmenin artması için,önce kullandıkları atatürkü,sonra mim kemal vb.kontrolünde zehirlemişler.Chp,yi her zaman kaos için,zulm için kullanmışlar.Bütün anarşit ve,terör guruplarını,hainleri,onlardan hazırlamışlar...
sadi, 5 ay önce yorumladı

Yaa arkadaşlar asıl şimdi bu yazıyla beyin yıkıyorlar. Baştan sona hep çelişkili ifadeler var. Bunu kim yazdıysa sizin böyle bilmenizi isteyerek asıl gerçekleri görmenizi engelliyor . Doğru olan yerler %40 geri kalan %60 uydurma yapmayın
OSMAN, 5 ay önce yorumladı

NE KADAR SENARYO VE BİR YALAN OLARAK DÜŞÜNÜLSEDE GERÇEKLİK TARAFLARIDA VAR.
Saim Öz, 5 ay önce yorumladı

Burda yazılanlar tümde bir anlam ifade ediyor. Sizce bu yazılanlar Rockefeller'in ağzından çıkmışmıdır? Sizce bütün bunları yapan kişilerden biri olarak itiraf eder mi? Bunu bir düşünün. Bunu yazan kişi acaba bizi bir yöne doğru manipüle etmek istemiş olabilir mi?
Mutlu, 5 ay önce yorumladı

Bu belki doğrudur ama adamın böyle bir itirafda bulunduğuna inanmak saflık olur:)
Sumru Ak, 5 ay önce yorumladı

Gerçek olduğunu sanmam. Yazının kaynağı verilmemiş.
süleyman ünlü, 5 ay önce yorumladı

Bu yazının rockefeller le yakından uzaktan alakası yok.Sallayan güzel sallamış..Yalnız hitlerin aslında katliam yapmadığı sadece küçük bir katliam yaptığı hayalgücü kısmına bayıldım.inglorious bastard baya ! haha
K.B., 5 ay önce yorumladı

Adam balatayı mı sıyırmış ki bunları anlatıyor..
yalan haber, 5 ay önce yorumladı

Rockefellerin tarzina uymayan cok fazla cumle var..
Ali çr, 5 ay önce yorumladı

Batmamak icin yeni soru isaretleri yeni oyunlarin hazirligi bunlar. Musluman! Gorusu ne olursa olsun musluman kardesinin kolundan cikma ihtiyacin olan guc omuzlarimizda
zafer kurt, 5 ay önce yorumladı

Yahudi diasporalarını Allahın izni ile yıkmaya geldim
Eyüp ÇATAL, 5 ay önce yorumladı

Bazı gerçeklikler var ancak çok fazla da sallamaca var. Bu kadar şeyi düşünen sadece kendileriymiş gibi düşünüyorlar. Eskiden istedikleri şeyleri yaptırabiliyorlardı ama artık o sıkar. Gördük 3.Köprü ihalesinde. 3.Havaalanı ihalelerinde neden onları da iptal ettiremediniz biz izin vermeden hiç bir şey yapılamaz diyordunuz. Götünüzü yırttınız aman 3.Havaalanı yapılmasın, 3. Köprünün ihalesini biz alalım boğazdan çıkanlar bizim olsun, aman Nükler Enerji Santrali yapılmasın bizim ülkeye sağladığımız enerji kaynakları zarar eder diye. Arkadaşlar burda yazılan herşeye inanmayın. Resmen kendilerini bu dünyanın liderleri gibi göstermeye çalışmışlar.
asri06, 5 ay önce yorumladı

Hala inanmayanlar....burnumuzun dibinde kurdistani kurup ilan ettiler inanmayin.....devleti soydrup sogan ettirdiler inanmayin.....iyi uykular turkiye uyumaya devam et....
Genç Bakış..., 5 ay önce yorumladı

Yazılanları okudum...bazı kısmen bilinen bir gerçek...ancak bu yazıyı tümden baktığımda sanki adamlar dünyanın tek hakimi bunlarsız bir şey olmaz tek egemen güçmüş gibi bir hava verilmişki bu yazı ile toplum bilinçaltında baskı olurşturmak bir vei kendi reklamlarının yapılması anlamına geldiğinden bende pek itibar görmedi...
Burhan VARDAR, 5 ay önce yorumladı

GEÇMİŞTEN DERS ALAMAYANLARIN YARINI OLMAZMIŞ TÜM İNANA GÖNULLERE SELAM VE DUA İLE
Neil, 5 ay önce yorumladı

Haver yazari Kim
Kaynak ne Kadar nereden alumnus?gefcek payi
yildirim Ceprail, 5 ay önce yorumladı

Gerceklik payi var
caner göksel., 5 ay önce yorumladı

Çok abartılı.coğu uydurma.yahudiler kendini deşifre etmez.
Adil, 5 ay önce yorumladı

Aslında bi çoğumuz bu durumu biliyoruz ama......
Hür General, 5 ay önce yorumladı

Adam sanki yakalanmış işkence sonrası savcıya ifade veriyor. Birde gerçek diye inanan sazanlar var. :)
ibrahim akça, 5 ay önce yorumladı

Ben solcuyum tıkocuyum sağcıyım diyeler boşa ölen milyon geçler oyananan oynanan oyunu gördünüzmü
KADİR KARACEVİRGEN., 5 ay önce yorumladı

ıı Eylül saldırısından sonra Amerika yanımdamısınız karşımdamısınız bu mesacı bütün dünyaya verdi ve İrak'işgal ettikten sonra Türkiye petrol benim yıkık inşatlarda senin inşaat şirketlerin demişti.Tabi İstanbula yapılan saldırıda 11 Eylülün devamı idi ve terör ticareti sır oldu şimdi görüyoruz ki sizlerde bu yolsuzluğu yapan hukukun dışına çıkanların ekiplerisiniz bu bir gerçek olduğunu gösterdiniz.Yahudü yukarıda tazmış bizim dediklerimizin dışına hickimse çıkamaz.ve hic birinizde cikamazsınız yahudülerde bundan emin olmalılar.ve bu haberi butun basın medyaya yazacağıma söz veriyorum.
Metin Aydogan, 5 ay önce yorumladı

Arkadaslar Yaziyi okudum. Yorumlari da .Fazla deyil bir iki misal Otuz bes yildir Almanyada kalmaktayim isim icabi bir cok ülkeye seyhatim oldu .1.ci sorum Alman devleti bu gün Alman yasalarina Göre yahudiler hkinda iki kisi Aleyhinde konusmasi yasaktir. 2 Bizler ne kadar bu tür haberlerin Doruluguna inanmasakta .Küfür tek milettir.Sünki bu dünyada bir miletin basina bir kötülük geldiginde Hakin yana hak.Batilin Yana batil kosar.Arkadaslar Yazinin Yüzde seksenine Aynen katiliyorum .Kayna olmasa bile Bunlarin bir cogunun böyle oldugunu birazcik mürekep yalayan insanlar bilir.Atatürkcü Arkadaslar .Bu Olaylar bu gün bile böyledir.Tarih boyunca asa yukari bu budur.Kabulenmiye bilirsin Tercih senin.Saygi duyariz.Sünki bu Ülkede ne yaziki kedimize Ayit .Tarih okutulmadi SAYGILAR
ases, 5 ay önce yorumladı

ne yaptıkları nede yapacakları bizi korkutamaz.varsın bu dünyada sefa sürsünler ebedi cefa öbür tarafta onlarda bunu bilmiyor.allah kerimdir,mutlaka ayaklarıona dolaşıcaktır.buda iki iki daha dörttür....
kadir karacevirgen., 5 ay önce yorumladı

Yahdü bankacının TC'ne verdiği mesacına karşılık verdiğim cevabı yazım ilgililer tarafıdan kabul edilmedi. dolaptaki bilgler hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza sunulmak üzere Edirne valsine mektubu verdikten sonra Edirne valiliğiözel kalem müdürü ve kapıdaki polislerlede ters düşmüştüm nedense.yani yahudüler heryere el atmışlar belli.dolpta ki pislikleri dışarı vermek sucmu yasakmı.ben özgürüm ben yazarım TC'namusu ile şerefi ile Okunu üzerinde görevini yapmadı ben madur oldum ve madurum ben yazarım.
YILDIZ, 5 ay önce yorumladı

bu söylenenleri on yaşındaki çocuk da biliyor.fakat halkımızınbazıları

 

 

 

 

bunları bilmezlikden gelenler.hala kullanılmayı seviyorlar.
kazım, 5 ay önce yorumladı

adamlar..yaptışş.bızede.başarılarının.devamını..diğlemek..düşer.tebrikler..adamsınız..varya :)
AYHAN, 5 ay önce yorumladı

KARDEŞİM DEDİKLERİN ÇOK DOĞRUDA. KENDİ DÜŞÜNCELERİNİ ROCKEFELLER VE ROTHSCHILDT ADIYLA YAYINLAMAN YANLIŞ OLMUŞ. İNANDIRICILIĞI KALMAMIŞ. BU ŞEREFSİZLER YEDİKLERİ BOKU BÖYLE ANLATMAZLAR.
Kadir karacevirgen, 5 ay önce yorumladı

New york İkiz kulelerine yapılan saldırının devamı İstanbula da yapıldı.Niye buna cevap verebilecek TC'i istihbarat varmı soruma bak ABD.Li yahudü bankacı cevap verdi.Sayın David Rockefeller.New york İkizler kulelerine yapılan saldırının sebebi nedendi?TCZiraat bankası dışmuameleler Tünel şübesi İstanbul Adresli bankayı EL KADE Terör örgütü aracılığı ile ele almak istemiştiniz tabi bende sizin oyununuzun gizli dolabında gizlenen bir vatandaş idim oynadığınız gizli oyunu gizlice CİA Ladin depenize indi.Aslında ben terör yasalarına göre sınırı aşmadım Edirne Balkan şehitliğinde bir şehidin anısını yazarsam cok ayıp olur.
S.Ali Yildirim, 5 ay önce yorumladı

Bunu bütün beyni calisanlar biliyor.Keske ufak cikarlar icin kendimizi kaybetmeyelim...Atatürkün beni türk doktorlara teslim edin demesi,cok sey anlatiyor.Bizde türkiyeyi seven insanlara teslim etmemiz lazim...Böyle soygunculara degil...
Kazım nas, 5 ay önce yorumladı

Biz türkler çok büyük bir ırkız, ama yahudiler bizleri solladı! Şimdilik.
Cem yıimaz, 5 ay önce yorumladı

Full of bullshit
Adem Köksal, 5 ay önce yorumladı

Bu adamlar bunları açıkça dile getirecek kadar aptal değil. Bu hikâyeleri siz çocuklara masal niyetine anlatın. Ki onlar bile kulak asıp dinlemeyeceklerdir. Hürmetler..
aziz albayrak, 5 ay önce yorumladı

Onlar oyle zannetsinler üstadimizin dedigi gibi Allah onlari dunyada darmadaginikken bir yerde toplayip topluca yok edecek.
falanda filan, 5 ay önce yorumladı

böyle uydurma masalları dede korkut bile yazamazdı helal tam bizlik uydurmasyonlar inanan paylaşan konuşan konuşana :) son söz olarakta wc de yazdığınız bu hikayeyi biraz daraltın ve film yapın demekten başka bişi kalmıyor... saygılar
gönder, 5 ay önce yorumladı

özalı istedikleri gibi kullandıklarını söylüyor . bu bir vatan hainliğidir. görünürde onların menfaatlerine gibi gözükebilir. sonuca bakmak lazım.özal gibi bir siyasetçinin neleri planladığı onların aklının ucundan bile geçmez.atatürk onların planlarını bozmuşşş ....dünyada bundan dahabüyük yalan varmı...? dik durmak diri durmak varya işte öyle durmassa bu millet çok daha yapıp bozarlar.fitneci ve fesatçı ruhlarıyla insanlığı sömürmeye devam ederler.MÜSLÜMANIM diyenler artık birbirini sömürmekten vazgeçsin. Bu gerçek düşmanları artık tanıyalım.daha ne kadar musibet göreceğizHER hamlelerinin altında bir çıkar yatan bu sömürgecilere karşı bir taraf olmayacakmıyız hala....
Adnan ozgul, 5 ay önce yorumladı

Cem tesekkur eline saglik
Adnan ozgul, 5 ay önce yorumladı

Cem tesekkur eline saglik
erko, 5 ay önce yorumladı

uzaylılar gelmiş!?...
Devrim, 5 ay önce yorumladı

3.Dünya Savaşını bu sebeplerle sonuca bağlamak çok mümkün.
Simyacı, 5 ay önce yorumladı

Soylenıldıgı gıbı. Dunyayı yoneten bı el var ama bu yazı onun yada sozcusunun dııl sadece ilk paragrafı olacak gucte bı tazı .. Yınede elıne saglık her kımsen ;))
talip akpınar, 5 ay önce yorumladı

böyle basit propagandalara ne çabuk inanıp niye buna alet oluruz.
arda sahin, 5 ay önce yorumladı

Iyi sallamasyon yapmissin
ibo, 5 ay önce yorumladı

bunların hepsı birilerinin bi tarafından uydurdugu senaryolar dır...
Öztürk, 5 ay önce yorumladı

Bu yukarıda yazılanların hepsi gerçektir bunu anlamamak için beyinsiz olmak lazım dünyayı yahudiler yönetiyor
hasan karatana, 5 ay önce yorumladı

Nerede Kardeşliğimiz?
Asya B., 5 ay önce yorumladı

Bu ne abi biraz daha baska bi dille yazsaymissiniz keske masallardaki kotu kralicelerin agzindan yazilmis gibi hahahaha dogru olsa bile komik geliyo okudukca.
hasan c, 5 ay önce yorumladı

yazıda mantıksızlık yok geçmişi düşününce olmayacak şeyler değil
MUSTAFA ADEMOGLU, 5 ay önce yorumladı

BUNLARI BİLİYORDUK,İNANMAYANLAR,SANARYO DİYENLER EE AÇIN GÖZÜNÜZÜ DA
celal, 5 ay önce yorumladı

güzel uyusturucu kullaniyosunuz belli
Necmi, 5 ay önce yorumladı

Gerçek payları olmasına rağmen bir çoğu hayal ürünü ve yahudilerin üstün güç olduğunu göstermeye yönelik bir psikolojik travma yaratmaya yöelik herzeler.
Yavuz Alp Eren KAYIPAK, 5 ay önce yorumladı

Ah Osmanlı ah.... nerdesin...
ismail, 5 ay önce yorumladı

Ecelinle olme emi
YAŞAR KURADA, 5 ay önce yorumladı

O KADAR GÜZEL ANLATMIŞKİ SÖMÜREREK İDARE ETMEYİ ANCAK BU KADAR OLUR BU İŞ AMA NE YAZIKKİ RAKİFELLER DENİLEN BU KİŞİ DE HAZAR TÜRKLERİNE DAYANAN BİR SO AĞACINA MENSUPTUR
milliyetçi, 5 ay önce yorumladı

Bu aile uzun süreli pilan kurmaz. Bit ülkenin başına Bela olur ve o ülkede kıyamet kopmuş demektir. Allah by aileyi müslümanlar üzerinden uzak etsin.
ilker ....., 5 ay önce yorumladı

Sallama değil Illuminati denilen dünyaya yön veren kisiler ramsfeld Rockefeller Rothschild ler
ALİ YILMAZ , 5 ay önce yorumladı

UYU TÜRKİYE YAZIK BİZLERE
BARBAROS, 5 ay önce yorumladı

bor madeni mavalını görünce bir gülme geliyor artık. türkler ari ırktanmış!! çüş derler adama çüşş.
hasan tanju ozguven, 5 ay önce yorumladı

Iste bu yuzden TURK milliyetcisi olarak AKP diyorum.
Mehmet B., 5 ay önce yorumladı

Yakın Dünya Tarihini özetleyen mükemmel bir yazı olmuş yalnız bu diyaloğun David Rockefeller'e ve Rotchshild'lere yakıştırılması gerçekçiliğini azaltmış.
ŞABAN BOZKAN, 5 ay önce yorumladı

BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAAF KEMAL ATATÜRK VE KURTULUŞ MÜCADELİSİNİ VEREN MİLLETİMİZ VE LİDERİMİZ ATATÜRKÜN GENÇLİĞİĞE HİTABESİNİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ DÜNYA VAR OLDUĞU MÜDDETÇE
nizamrddin aydın, 5 ay önce yorumladı

AAHHH.. HOCAM AAHHH... SENDEN BUNLARI DİNLERKEN BENİM BİLE BAZEN ŞEYTANİ VESVESELERE GALAR "HOCAM BU KADAR DA OLMAZ YANİ" DEDİĞİM OLMUŞTUR. MEĞER SİZ AZ BİLE SÖYLEMİŞSİNİZ
feco, 5 ay önce yorumladı

Iyi sacmalanmis sadece varolan iddaalarin gercege donusmus olmasi istegini bastiramayan birkac duzenbaz tarafindan yazildigini dusunuyorum hayir bu insanlarin bunlari yaptigini dusunuyorsunuz herkes gibi ama hangi akla hizmet bunlari aciklayacaklari dusuncesindesiniz allah askina guldurmeyin.
gökmen, 5 ay önce yorumladı

kaynak olmasada yinede türkiye üzerinde dönen oyunlara iyi bir yorum v gercekci bir gözlem olarak nitelendiriyorum
ibrhmb, 5 ay önce yorumladı

kaynak mı ? kaynak mı istiyorsunuz yani :/ bana göre bilinmesi gerekeni anlatmıs yani tv lerde,gazetelerde,tarihte hepsini yasadıgımızı gördüğümüzü düşünüyorum bana göre bunlar dogrular..
ali, 5 ay önce yorumladı

HABERİ GERÇEK SANIP PAYLAŞIYORLAR. BU PALAVRALARI DAHA ÖNCE DE DUYMUŞTUK. BU AMERİKALI TÜRKİYENİN YERİNİ BİLE GÖSTEREMEZ. BU BİLGİLERİ UZMANLARA BİLE BİLMİYOR. BU KADAR ATMAYIN...
umit , 5 ay önce yorumladı

Bilgilerin cogu doğru ama rockefeller rop. değil
jale yönet, 5 ay önce yorumladı

hiç atatürkten bahsedilemiş,sizi hayal kırıklığına uğratan tek insan..bütün projeleriniz onunla yarım kaldı.. ama maalesef erken ölüm...
Fırat s, 5 ay önce yorumladı

Güzel hikaye kim bunun yazarı
mehmet. g, 5 ay önce yorumladı

Rockfellerin wall streetin dünyayı yönettigi planlarının 100yillik oldugu doğru hatta yeni dünya hükümeti dediği de project bluebeam de geçiyor ancak bazı kısımlar abartılı yazılmış yinede doğru olan cok kısım var
erkan, 5 ay önce yorumladı

Son 150 yilin kiritigi yapilmis zaten bilinen şeylerin derlenmesinden oluşmuş bir kurgu ama gercek
kadir k, 5 ay önce yorumladı

Kaynağı belirtilmeden bunu yayınlamak kocaman bir gazeteye yakışmıyo..
Ali Yıldıray, 5 ay önce yorumladı

Bunu içimizden biri yazmış.
melih menekşe , 5 ay önce yorumladı

ben bukadar allama bi yazı okumadım yazık koskoca gazete böyle şeylerden medet umarak tiraj oluşturmaya çalışıyo
Osman kavakli, 5 ay önce yorumladı

Okuyun arkadaşlar dost görünen düşmanı
HAKKI SARIKAYA, 5 ay önce yorumladı

BUKADAR DESTEKSİZ SALLAMAKLA AMERİKAYA'DA PEK FAZLA HİZMET ETMEZ,APTAL ÇOK AMA AKKILLI İNSANLARDA VAR
orhan k, 5 ay önce yorumladı

iyi tarih analizi yapmış arkadaş gerçek ismini yazsaymış keşke
boğazlıyan kaymakamı, 5 ay önce yorumladı

Rockefeller ölmek üzere mi? Bakın gündemi değiştirmek istiyorsanız Urfa'da petrol bulundu falan yazın. Mesela Burdur gölü'nün altı doğalgaz deposu olabilir vb.
ertuğrul özay, 5 ay önce yorumladı

her vatandaş bu tarihi okumalı....
fikret C, 5 ay önce yorumladı

kaynaksız yazıya hikaye denir
kenyali, 5 ay önce yorumladı

bunu devlet büyükleri de okuyormu acaba
suleyman ozkose, 5 ay önce yorumladı

gerçeğin ta kendisini anlatmış biz gibi cahil toplumlar bunları hak ediyoruz
Seda, 5 ay önce yorumladı

Bu röportajı kim yapmış ? Yazsaydınız belki daha inandırıcı olabilirdi..
önder , 5 ay önce yorumladı

acayip inandım
Şenol S., 5 ay önce yorumladı

Erhan' a katılıyorum. Bu saçma sapan şey!!!!! i kim yazmış yahu.
yalancini pipisi kopsun , 5 ay önce yorumladı

Bu ne sallama neden adamlar yüzlerce yıllık konularını deşifre etsin. Sanki is bitti kalanlar tuvalette kurtulacak sanki
MUHARREM, 5 ay önce yorumladı

DESTEKSİZ SALLAMIŞ. DÜNYA DEDİKODULARI. "DİKKAT. DÜNYAYI AMERİKA YÖNETİR." ALGISI YARATILMAK İSTENMİŞ.
Memet genca, 5 ay önce yorumladı

Arkadaşlar hiç bir zeki adam ,kendi yapmış olsa bile böyle bir açıklama yı yapmaz.
mertkartal, 5 ay önce yorumladı

ulan pezevenk bir menfaat uğruna dünyanın anasını ağlatmışsınız..ama bunlar götünüzden çıkacak pezevenkin yahudi bozmas
Haluk, 5 ay önce yorumladı

Hadi lan
Ayhan, 5 ay önce yorumladı

Arkadaş saatlerce uğraşıp yazmışsınız, bir zahmet kaynağını da yazsanız!!!
Fatih Bahtiyaroğlu, 5 ay önce yorumladı

Bu haberede eğer gerçekse yine bilinçli bir yönlendirme var, nedense Türkiye'ye atılım yaptıran liderler seçilmiş hatta osmanlının son demindeki kudretli padişahları ve türlü türlü yalanlar la basiretsizlikleri anlatıyor önceki ve aradaki kendi kukla yöneticilerini haltlarına hiç değinmemiş. İtiraf diye yansıtılan gene bizim ve tarihin saygı duyduğu kişileri itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değildir.
Ayşe K., 5 ay önce yorumladı

Güzel seneryo yazmışlar gerçekten mükemmel hayal güçleri var. Rockefeller'i herkes bilir ama bu adamlar bunları yapmış olsa bile çıkıp böyle konuşmazlar. bu insanları o kadar akılsız mı sandınız? ayrıca bizi de akılsız yerine koymanız bu yazıyı yazmanızdan belli.
ERHAN A., 5 ay önce yorumladı

Bu komplo teorisini oluştururken ne kullandı acaba???
YAZI CI, 5 ay önce yorumladı

YAZI TAMAMMEN SALLAMA DEĞİL GERÇEKLER BUNLAR EVET AMA BUNU O ADAM SÖYLEMEZ
bahar, 5 ay önce yorumladı

Böyle kaynaksız,yazari belirsiz uydurmasyon komplo teorilerini bir araya toplayıp fırsat bu firsat anti semitizm yaparken kendi kendimizi de salak ilan etmek...
Ahmet M, 5 ay önce yorumladı

KAYNAK ??????
ERHAN AZTEKİN, 5 ay önce yorumladı

ANCA BU KADAR SALLAMA BİR YAZI OLUR. DESTEKSİZ HEMDE...
ahmet, 5 ay önce yorumladı

Helal olsun,hakedene müstehak,bizler bunu hakediyoruz