Amatör Denizcilik Sinav soru ve cevaplari

01. Tekne iskeletinin altında bulunan ve bastan kıça uzanan, üzerine diger bütün elemanların insa edildigi temel yapı elemanı nedir? Omurga
02. Karsılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirislerine ne ad verilir? Kemere
03. Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir? Bodoslama

04. Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara ne denir?Posta
05. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya, ne denir? Dümen palası
06. Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası nedir? Küpeste
07. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına ne ad verilir? Borda
08. Teknenin su altında kalan dıs kısmına ne ad verilir? Karina
09. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir? Sintine
10. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir? Alabanda
11. Teknenin bel kemigi, temel yapı elemanı asagıdakilerden hangisidir? Omurga
12. Teknede su yag vb. sıvıların biriktigi, teknenin iç tabanı neresidir? Sintine
13. Dümen palasını kontrol eden parça asagıdakilerden hangisidir?Dümen veya yeke
14. Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir? Fora
15. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir? Toka
16. Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut nedir?Laçka
17. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut nedir?Volta
18. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut nedir?Arya
19. Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir? Hisa
20. “Hisa” komutunun anlamı nedir? Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.
21. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir? Vira
22. Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut nedir? Mayna
23. “Aborda” olmak nedir?teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına aborda denir.
24. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?Alarga
25. Usturmaça nedir?Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindir seklindeki yastıklara usturmaça denir.
26. Avara olmak nedir ?Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına avara olmak denir.
27. Bir teknenin ters dönmesine ne denir?Alabora
28. Kemere hattı nedir?Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.
29. Pupa-Pruva dogrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır? 90 derece
30. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir? Sancak
31. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir? iskele Basomuzluk
32. Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir? Sancak Kıçomuzluk
33. Teknenin rüzgarın geldigi tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir?Rüzgarüstü
34. Teknede rüzgarın geldigi tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir? Rüzgaraltı
35. Bir teknenin pupası neresidir?Teknenin arka yönü, arkası
36. Bir teknenin pruvası neresidir?Teknenin ön yönü, önü
37. Pupa yönüne bakıldıgında teknenin iskele tarafı neresidir?Sag
38. Pruva yönüne bakıldıgında teknenin sancak tarafı neresidir?Sag
39. Teknenin bas ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köselere ne denir? Omuzluk
40. Bir yere aborda olan tekne bu yerden baska bir yere gidebilmek için ne yapar? Avara
41. Asagıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır? Aborda
42. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?Arma
43. Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz. ne ad verilir?Lumboz
44. Kemerelerin üstünü kaplayan ve bastan kıça uzanan alana ne ad verilir?Güverte
45. Teknelerde basta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir? Irgat
46. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir? Güverte donanımı
47. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir?Puntel
48. Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?Vardevela
49. Vardavela nedir?Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.
50. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatı nedir?Manika
51. Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?Istralya
52. Istralya nedir?Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.
53. teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga verilen ad?Çarmıh
54. Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ne ad verilir?Iskota
55. Mandar halatının ana islevi nedir? Yelkeni basıp, indirmeye yarar.
56. Yelkenli teknelerde diregin orta boyunda veya daha yukarısında, çarmıhları iki yana dogru açan metal veya ahsap çıkıntılara ne ad verilir?Seren
57. Denizcilikte kullanılan bagların ana özelligi nedir?ise uygun, saglam tutan ve kolayca çözülebilir olmalarıdır.
58. Halatın bag yapılan ucuna ne denir?Çıma
59. Bir halatın çıma’sı neresidir?Halatın bag yapılan ucuna çıma denir.
60. Halatın yükü tasıyan kısmına ne denir?Beden
61. Bir halatın beden’i neresidir?Halatın yükü tasıyan kısmına beden denir.
62. izbarço bagının özellikleri nelerdir?Sıkısmaz, kaymaz ve kolayca açılır.
63. Kesilen halatın uç kısmındaki kolların dagılmaması için, halat çımasına hangi bagın yapılması gerekir?Piyan
64. Aborda olan bir teknenin ileri-geri gitmesini önlemek, yanasma manevrası sırasında teknenin süratini kontrol etmek için kullanılan halatlara ne ad verilir?Bas – Kıç Halatı ile Pürmeçe
65. Aborda olan bir teknenin rüzgar ve akıntı etkisiyle rıhtımdan uzaklasmasını engelleyen halatlara ne ad verilir?Koltuk halatı
66. Bir halat koçboynuzuna nasıl volta edilir? Sekiz çizecek sekilde son tur ters olarak
67. Roda nedir?Halatın düzgün bir sekilde sarılmasına roda denir.
68. Bir bagın kolayca çözülmesi ve gevsetilmesi istenirse bag nasıl yapılır?Foralı
69. Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü paylastırmak için ne yapılır?Bosa yapılır
70. Yekeli teknede yekenin ucu sancagı gösteriyorsa tekne hangi yöne gider?iskele
71. Yekeli teknede yekenin ucu iskeleyi gösteriyorsa tekne hangi yöne gider?Sancak
72. Sola devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?Sancak
73. Saga devirli bir pervane kullanan teknenin bası ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?Sancak
74. Sola devirli bir pervane kullanan teknenin bası ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?iskele
75. Saga devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?iskele
76. Dümenin dönmek istenen tarafa basılabildigi kadar döndürülmesi için verilen komut nedir?Alabanda
77. Tam pruvanızda gördügünüz kayalıktan kurtulmak için dümen komutu ne olmalıdır?Kayalıgı sancakta bırak, kayalıgı iskelede bırak, iskele alabanda, sancak alabanda …
78. iki tarafı da kayalık dar bir kanaldan geçerken hangi dümen komutu yanlıstır? Alabanda
79. Hangi dümen komutu iskele bas omuzlukta gördügünüz size oldukça yakın demirli bir tekne ile çatısmanıza neden olabilir? iskele 45
80. Denizden iskeleye dogru esen sert rüzgar veya manevra sahasının darlıgı nedeniyle teknenin bası açılamıyorsa hangi manevrayla avara edilir? Bası sabit tutularak kıçı rüzgarüstüne dogru açılır.
81. Eger rüzgar iskele boyunca esiyorsa iskeleye nasıl yaklasılmalıdır? Teknenin basını rüzgara verrerek
82. Tornistanda kıçı iskeleye çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.? Teknenin iskelesinden, rıhtımın sancagından
83. Tornistanda kıçı sancaga çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.? Teknenin sancagından, rıhtımın iskelesinden
84. Basüstünde bulunan kisiye demir atması için verilecek komut asagıdakilerden hangisidir?Funda demir
85. Demirlemede kullanılan “Funda Demir “ komutunun anlamı nedir?
Basüstünde bulunan kisiye demir atması için verilecek komuttur.
86. Demiralma islemi sırasında basüstündeki kisi kaptana, çapanın dipten kurtuldugunu hangi terimi kullanarak haber verir?Salpa
87. Demirlemede kullanılan “Salpa“ teriminin anlamı nedir? Demiralma islemi sırasında basüstündeki kisi kaptana, çapanın dipten kurtuldugunu bildirir.
88. Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin oldugu, durumuna ne denir?Apiko
89. Demirlemede kullanılan “Apiko” teriminin anlamı nedir? Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin oldugu, durumuna apiko denir.
90. Demir alma islemine baslayacaksınız, basüstündeki arkadasınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceginiz komut nedir? Vira demir
91. Demirlemede kullanılan “ Vira “ komutunun anlamı nedir? Demir alma islemine baslayacaksınız, basüstündeki arkadasınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceginiz komuttur.
92. Çapaya baglı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına ne denir?Kaloma
93. Demirlemede kullanılan “Kaloma” teriminin anlamı nedir? Çapaya baglı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına kaloma denir.
94. Hareket halindeki zincirin akısının durdurulması için verilmesi gerek komut nedr?Aganta
95 Demirlemede kullanılan “Aganta” komutunun anlamı nedir? Hareket halindeki zincirin akısının durdurulması için verilmesi gerek komuttur.
96. Ani gerilimlerden ırgatın dislilerinin zarar görmemesi için, demir zinciri veya halatın yükünün bir halat aracılıgıyla alınıp, bir koç boynuzuna veya babaya aktarma islemine ne denir? Bosa tutmak
97. Demirlerken, yaygın bilinen ve kullanılan sekliyle, rüzgar ve akıntı teknenin ne tarafından alınmalıdır?Bas, pruva
98. Uygun bir zemine normal hava sartlarında demir atacaksınız. 12 m. derinlige tamamen zincir kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz? 48 m
99. Uygun bir zemine normal hava sartlarında demir atacaksınız. 5 m. derinlige tamamen halat kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz? 50 m
100. Çapaya baglı 5 metre zincir ve devamında halat kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir? Derinligin 6 katı
101. Uygun bir zemine,9 metre derinlige ve normal hava sartlarında tamamen zincir kullanarak demir atacaksınız. Kaç metre kaloma verirsiniz? 36 m
102. Çapaya baglı sadece zincir kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir? Derinligin 4 katı
103. Asagıdaki sekilde demirleyeceginiz bir koyda muhtemel demirleme noktalarındaki salınım daireleriniz gösterilmistir. Hangi demirleme noktasını tercih edersiniz? Mevcut tekneler sarı renkte gösterilmistir.??
104. Çift çapa demirlemede iki zincir arasındaki açının ne kadar olmadır? 40 derece
105. Demirledikten sonra çapanın tutup tutmadıgını asagıdaki seçeneklerden hangisiyle anlarsınız? Hafifçe tornistan yol verip sarsılmayı görerek
106. Demirlemede çapaya samandıra baglanması niçin önerilir? Bir takılma durumunda çapanın yerini bilmek ve çapayı kurtarmak için önerilir.
107. Çok yakınınızdaki bir tekneden “tehlike” çagrısı aldınız. Yasal sorumlulugunuz nedir?Yardım etmek zorunluluktur.
108. Bir tehlike durumunda, tekne kurtarma islemiyle ilgili olarak size yardıma gelen tekne kaptanıyla hangi hukuksal durumu mutlaka karara baglamalısınız? Yardım karsılıgı maddi bir istegi olup olmadıgını karara baglamak gerekir.
109. Kötü hava sartlarında güvertede çalısırken asagıdaki hangi teçhizatı mutlaka kullanmalıyız? Can emniyet halatı
110. Denize Adam Düsmesi durumunda, çevredeki tekneleri uyarma amacıyla isaret Samandırasının ucunda hangi harf sancagı takılı olmalıdır? O (Oscar)
111. Deniz trafiginin yogun oldugu bölgelerde gündüz vakti “Denize Adam Düstü” durumu diger teknelere nasıl duyurulur?
Ses ve ısık ile ikaz, telsiz ile bildirmek, deniz adam düstü (oscar) sancagı toka etmek
112. Denize düsen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır? Vites bosa alınır.
113. 080 derece rotasına ilerlerken sancak taraftan denize adam düsürdünüz. Williamson dönüsüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye gelince, dümeni ters alabandaya basarak kurtarma rotasına girersiniz? 140 derece
114. 180 rotasına ilerlerken iskele taraftan denize adam düsürdünüz. Williamson dönüsüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye döner ve sonra, ters alabandayla hangi rotaya girersiniz? 120 derece
115. Gece vakti “Denize Adam Düstü” durumlarunda hangi tip can simidi kullanılır? Isıklı can simidi
116. Çatısma halinde ilk yapılması gereken nedir? Can emniyeti saglanır sonra teknenin su yapıp yapmadıgı kontrol edilir.
117. Çatısma sonrası, suyu kesmek için gerekli önlemleri aldıgınız halde batma ihtimaliniz varsa ne yapılmalıdır? Ne kadar zaman teknenin yüzmeye devam edecegi hesaplanır.
118. Karaya oturmus bir tekne, oturulan bölge hakkında hiç bir bilgi elde edilememisse, öncelikle hangi yönde yüzdürülmeye çalısılmalıdır? Oturdugu yönde (tornistan yaparak)
119. Karaya oturmus bir teknenin, yardım almadan tekrar yüzdürülmesi hangi yöntemle saglanabilir? Motorla, agırlıgı bir tarafa vererek, agırlıgı azaltarak
120. Bir teknenin isteyerek karaya oturtulması halinde, üzerinde ne kadar yol olmalıdır?Dümen dinleyecek kadar bir yol
121. Bir tekne isteyerek karaya oturtulurken tekrar yüzdürülecegi düsünülerek ne yapılmalıdır? Kıç demiri atılmalıdır
122. Yedeklemeyi kim kontrol eder? Yedeklenen tekne kaptanı kontrol eder.
123. Yedekleme sırasında yedek halatı hangi pozisyonda olmalıdır? Terazilenmis olmalıdır.
124. Yedek halatı tekne üzerinde nereye volta edilmelidir? Kurtagzı, koçboynuzu ve vinçe
125. Yedekleme sürati ne olmalıdır? Gövde sürati kadar, su hattı boyuna göre olan
126. Bir yangının meydana gelmesi için asagıdakilerden hangisinin bulunması gerekir? Oksijen, yanıcı madde, kıvılcım
127. Asagıdakilerden hangisi teknede yangın nedenlerindendir?
Motorun asırı ısınması Elektrik tesisatındaki aksaklıklar Eksoz borusunun iyi yalıtılmaması Kaynak sırasında olusan kıvılcım Akü baslarından olusabilecek kıvılcım Metal parça kesilirken çıkan kıvılcım Sigara içmek Açık ızgara yapmak Asırı sıcaklarda teknenin havalandırılmaması Yemek yapma sırasına olusan kıvılcım
128. Teknelerde yag ve yakıtın sebep olabilecegi yangınları önlemek için asagıdaki hangi hususlara dikkat etmek gerekir? Sintinenin ve motor çevresinin temiz tutulması gerekir
129. Teknelerde gaz tüplerinin yangına neden olmaması için asagıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir. Gaz tüplerinin iyi havalanan yerlerde sıkıca kapalı tutulması gerekir
130. Teknelerde elektrik arızalarının neden olabilecegi yangınları önlemek için asagıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir?
Acemice yapılan ilavelerden kaçınılması, elektrik kablolarının eskiyenlerinin degistirilmesi
131. Seyir sırasında güvertede yangın çıkması durumunda önce ne yapılmalıdır?
Yangın ihbarında bulunulması ve teknenin yavaslatılması, rüzgarın tekneye en az zarar verecek yerden alınmaya gayret edilmelidir.
132. Güvertede sancak kıç omuzluktaki dolap içinde muhafaza etiginiz yedek benzin bidonunuz devrilmis ve içindeki çok az miktardaki yakıtın tamamı dolap içine dökülmüstür. Misafirlerinizden birinin sigarasından rüzgarın kopardıgı bir ates parçası, dolap kenarından sızan benzinle temas ederek kıç üstünde yangına neden olmustur. Yangına tasınabilir söndürücüyle müdahale etmeden önce hangi manevrayı yaparsınız?
Yavaslayarak tekneye rüzgarın pruvadan gelmesini saglamak gerekir.
133. Güvertede çıkan yangında ,gerekli manevra yapıldıktan sonra, yanan malzeme denize atılamıyorsa yangına nasıl müdahale edilir? Yangın söndürücü ile veya yangın battaniyesi ile
134. Kamara içinde çıkan yangına nasıl müdahale edilmelidir?
Hava akımı önlenir, yangı battaniyesi veya yangın söndürücü ile müdahale edilir.
135. Gerilim altındaki elektrikli cihaz veya elektrik tesisatı yangınlarına asagıdaki hangi malzemeyle müdahale edilmez? Deniz suyu ile müdahale edilmez.
136. Yangın battaniyesi, yangın basladıgında hemen alevlerin üstüne kapatılmalıdır. Bu hangi amaçla yapılır? Hava ile teması kesmek için
137. Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karsı hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir? Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı
138. Teknelerde çıkabilecek elektirik ve motor bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir? Karbondiyoksitli
139. Yangın Söndürme Cihazlarını, farklı yangın tiplerine karsı kullanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Dogru tipte söndürücüyü belirtilen tipte yangına karsı kullanmak gereklidir.
140. Yangın söndürücülerin bakıma gönderilmeleriyle ilgili olarak asagıdaki hangi hususa dikkat edilmelidir? 6 ayda bir bakım yaptırılmalıdır
141. Tekne kimin emriyle terk edilir? Kaptan
142. Tekneyi terk edecek kisiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yagmurluk) tasımalıdır? Hipotermiden korunmak için
143. Tekneyi bir tehlike anında terk ederken, kisisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık hangisidir? Tekneyi terk edecek kisiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yagmurluk) giyilmelidir.
144. Kısın soguk denizlerde denize düsen bir kazazede için en büyük tehlike asagıdakilerden hangisidir? Hipotermi
145. Tekneyi terk ederken denize atlamanız gerekirse, hangi pozisyonda atlarsınız? Çivileme
146. Tekneyi terk sırasında can salınız hasar gördü, bu nedenle suyun içinde yardım bekleme durumundasınız, ne yaparsınız? Kollar vücuda yapısık, ayakları birbirine bitisik
147. Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır? Grup olusturarak birbirine sokulmalıdır
148. Can salına bindiniz, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?Deniz demiri ile çekerek teknenin 80 – 100 metre açıgına gelinir.
149. Emniyetli mesafeye açılan can salında öncelikle ne yapmalıdır?SART çalıstırılır
150. Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su kullanmalıdır? Günde 2 su bardagı (50 cl)
151. Can salında bulunan deniz tutmasına karsı ilaçlar ne zaman kullanılır? Mide bulantısı olur olmaz
152. EPIRB nedir ? Emergency Position Indicating Radio Beacon
153. Yaralanma, zehirlenme, kan sekerinin düsmesi gibi durumlarda beyne gelen kan miktarında azalma veya hiç kan gelmemesi geçici bilinç kaybına (bayılmaya) neden olur. Bu durumdaki hasta eger kusmuyorsa hangi pozisyonda bekletilmelidir? Yana yatırılmıs bacaklar hafif karına bükülmüs altta kalan kolu beden dogrultusunda uzatılmıs, bas altta kalan kola dyanmıs, üstte kalan el yanak ile kolun arasına sokulmus pozisyonda
154. Baygın durumdaki hasta agrılı uyarılara cevap vermiyorsa; idrar veya dıskısını kaçırıyorsa, koma durumundadır. Bu durumdaki hasta veya kusan veya üst solunum yollarında kanaması olan hasta, hangi pozisyonda bekletilir?
Bas yana çevrilir, giyisiler gevsetilir, kolonya gibi sert kokular koklatılır
155. Temel Yasam Destegine baslanacak bilincini kaybetmis bir kazazedede önce hangi kontrol yapılır? Hava yolu açıklıgı, solunum ve dolasım kontrol edilir.
156. Hava yolunun açık oldugunu gördügünüz ve nabız aldıgınız kazazedede solunum olmadıgını saptadınız, ilkyardıma nasıl devam edersiniz? Suni solunum ile
216. Hava yolu açık ama kalp atısları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?Suni solunum yanısıra, gögüs masajı
157. Kalp masajında elinizi nereye koyarsınız ve hangi tempoyla uygularsınız?
Gögüs kemiginin 1/3 alt kısmına eller konur ve dakikada 60 defa uygulama yapılır
158. Tek kisi, kalp masajı ve suni solunumu birlikte uygulayacaktır, hangi sırayla uygulamalıdır? 2 kez suni solunum, 15 kez kalp masajı
159. ki kisinin uygulayacagı Temel Yasam Desteginde sıra nasıl olmalıdır? 1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı
160. Dört periyotluk Temel Yasam Destegi sonunda kazazededen nabız almaya basladınız ve gözbebekleri küçülmeye basladı. Henüz solunum baslamamıssa ne yaparsınız? Suni solunum
161. Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl uygulanır? Sargı yaranın üstüne konur ve sararak kanayan damar basınç altına alınır Bacaktaki kanamada kasıgın 1/3 içi kısmına yumrukla bastırılır, kol kanamasında koltuk altına parmakla bastırılr
162. Kolda, dirsekten asagı bölgede, çok agır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular, hangi aralıklarda hangi süre gevsetirsiniz? Kemik ile damarın sıkısması saglanır, 20 dakika sıkılı, 5-10 saniye gevsek olarak uygulanır
163. Yara nasıl ve hangi malzemeyle temizlenmelidir? Oksijenli su, Bitticon, Rivanol ile temizleme yapılır
164. Kapalı yaralara nasıl müdahale edilmelidir.?Kalp seyiyesinin üzerine kaldırma ve soguk tedavisi yararlı olabilir
165. Yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmıssa nasıl müdahale edilir?Cisim hareket ettirilmez, çıkartılmaya çalısılmaz, bölge kalp bölgesinin üzerine çıkarılmaya çalısılır.
166. Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır? 10 dakika su altında tutulur, yanık yeri steril örtülür, yutabilen hastalara bol su ve sıvı verilir.
167. Giysileri yanmakta olan kazazedelere nasıl müdahale edilir? Yere yatırarak alevin yayılması önlenir, üzerine su dökülür, sarılarak atesin hava ile teması kesilir
168. Dikenli deniz canlıları ile temas edildiginde asagıda sayılan ilkyardım sekilleri hangi öncelik sırası ile uygulanmalıdır?
I- agrı kesici, antihistaminik ve antibiyotik verilmeli
II- yarayı yıkamalı, antiseptik solüsyon sürülmeli
III- diken kalmıssa sıcak kompres ile vazelin veya zeytinyagı uygulanarak atılması kolaylastırılmalı
168. Atmosferin agırlıgından dolayı birim alana dik olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir. Normal sartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç degeri nedir? 1000mb
169. Atmosfer basıncını ölçmek için kullandıgımız alet hangisidir? barometre
170. Hava tahmini için barometre okurken hangi hususa dikkat etmeliyiz? En yayın meteroloji istasyonuna göre ayarlama yapılmalıdır
171. Barometreyi tekne içine monte ederken hangi hususa dikkat etmeliyiz? Yakında ısıveren cihaz olmamalı, az sarsıntılı bir yere konulmalı, üzerine günes ısıgı gelmemelidir.
172. zobarların sıklastıgı bölgelerde rüzgar kuvveti için asagıdakilerden hangisi söylenebilir?Ruzgar kuvvetlidir
173. Rüzgar nasıl olusur? Rüzgar havanın yatay hareketinden olusur, hava alçak basınçtan yüksek basınca dogru hareket eder. Soguktan sıcaga
174. Kuzey yarı kürede, alçak basınç (siklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner (dirise eder)?Saatin tersi yönünde
175. Kuzey yarı kürede, yüksek basınç (antisiklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner, (dirise eder)?Saat yönünde
176. Kuzey yarı kürede sırtınızı gerçek rüzgara döndügünüzde, alçak basınç merkezi nerenizde kalır?Sol tarafın biraz ilerisinde
177. Kuzeyden esen rüzgara ne ad verilir? Yıldız
178. Yıldız hangi dereceden esen rüzgardır? 0
179. 045 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Poyraz
180. Poyraz hangi dereceden esen rüzgardır? 45
181. 090 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Gündogusu
182. Gün Dogusu rüzgarı hangi dereceden eser? 090
183. 135 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Kesisleme
184. Kesisleme hangi dereceden eser? 135
185. 180 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Kıble
186. Kıble rüzgarı hangi dereceden eser? 180
187. 225 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır? Lodos
188. Lodos hangi dereceden esen rüzgardır? 225
189. 270 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Günbatısı
190. Gün Batısı hangi dereceden eser? 270
191. 315 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır? Karayel
192. Karayel hangi dereceden esen rüzgardır? 315
193. Deniz Melteminin özelligi nedir? Denizden karaya dogru esen ögleden sonra rüzgarı
194. Kara Melteminin özelligi nedir? Karadan denize dogru esen sabah rüzgarı
195. Sıcak cephe yaklasırken basınç ve sıcaklık degerleri nasıl degisir? Basınç ve sıcaklık artar
196. Kuzey yarı kürede soguk cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder? SE – E – NE – N yönünde
197. Kuzey yarı kürede sıcak cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder? SW – W – NW – N yönünde
198. Cepheler hangi alanlarda olusur? Alçak basınç alanlarında olusur
199. Uluslararası sinoptik haritalarda yüksek basınç hangi harfle gösterilir? H
200. Uluslararası sinoptik haritalarda alçak basınç hangi harfle gösterilir? L
201. Rüzgarın hızını ve yönünü ölçen aletin adı nedir? Anemometre
202. Basınç egrilerinin ve cephelerin islendigi hava haritalarına ne ad verilir? Sinoptik
203. Bofor ölçegine göre rapor edilen 5 kuvvetinde rüzgar yaklasık kaç knot esmektedir? 17 – 21 Knot
204. Rüzgar, sürati 38-40 knot tespit edildiginde bofor ölçegine göre kaç kuvvetinde esmektedir? 8
205. Yukarda basit bir sinoptik harita görmektesiniz; bu haritada “A“ harfi ile gösterilmis bölgedeki hava sistemi nedir? Alçak basınç
206. Yukarıdaki sinoptik haritada kırmızı renkli yarım daireleri birlestiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir? Sıcak cephe
207. Yukarıdaki sinoptik haritada mavi renkli üçgenleri birlestiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir? Soguk cephe
208. Yukardaki sinoptik haritada “Y“ harfi ile gösterilmis bölgedeki hava sistemi nedir? Yüksek basınç
209. Yukarıdaki Sinoptik haritada, Dogu Karadeniz sahilleri önünde “g” harfi görülmektedir. Anlamı nedir? Fırtına
210. Yukarıdaki Sinoptik haritada, Karadeniz’in kuzey kıyılarında “r” harfi görülmektedir. Anlamı nedir? Yagmur
211. Bir derece kaç dakikadır? 60
212. Bir derecelik enlem yayı kaç mildir? 60 mil
213. 21° 55’ N enlemi ile 22° 05’N enlemi arasındaki mesafe ne kadardır? 10 mil
214. Bir deniz mili yaklasık kaç metredir? 1852
215. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtügünüz uzaklıgın en yakın enlemdeki karsılıgının bir derece üç dakika oldugunu gördünüz.Ölçtügünüz uzaklık kaç mildir?3 mil
216. 36° 45’ N ve 36° 45,5’ N enlemleri arasındaki mesafe ne kadardır? 0.5 mil, 5 gomina
217. Bir kerte kaç derecedir? 11.25
218. Güneydogu yönü kaç kertedir? 12
219. Batı yönü kaç kertedir? 24
220. Kuzeybatı yönü kaç kertedir? 28
221. Deniz haritalarında mesafe ölçegi olarak ne kullanılır? Mil
222. Türk deniz haritalarında hangi bölge açık mavi rengin tonlarıyla gösterilmistir? 0-10 metre derinlikler
223. Raporlarda poyrazdan estigi belirtilen rüzgar kaç kerteden eser? 4
224. Poyraz, karayel, lodos yönleri kaç derecededir? 45, 315, 225
225. Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir? Sancakta rota ile toplanır, iskele ise rotadan çıkarılır
226. Pruvada, dümen suyunda, sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır? 0, 180, sancak 90, iskele 90 (-90)
227. Manyetik pusulanın yakın çevresindeki metal, mıknatıs ve elektrik devrelerinin olusturdugu manyetik alandan etkilenmesi sonucunda meydana gelen hataya ne denir?Deviasyon, yapay sapma
228. Her bölgedeki farklı manyetik alanlar nedeniyle bölgeden bölgeye degisen, cografi kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açıya ne denir? Varyasyon, dogal sapma
229. Seyrettiginiz bölgede 1997 yılı için varyasyon degeri 2°55’ E ve yılda 1’ E de gisim degeri verilmistir. Günümüzdeki varyasyon degeri nedir? (2006) 3 04 E
230. Seyrettiginiz bölgede 1995 yılı için varyasyon degeri 2°15’ E verilmi s ve yıllık 2’ W degisim oldugu belirtilmistir. Günümüzdeki varyasyon degeri nedir?(2006) 1 53 E
231. Seyrettiginiz bölgede varyasyon degeri 1°30’E . Harita üzerinde çizdiginiz rotanız (gerçek) 148°30’, deviasyon degeriniz 0’dır. Varmak istediginiz noktaya ulasabilmeniz için tutmanız gereken pusula rotanız ne olmalıdır? 147 Gerçekten --- Manyetige (E ise çıkart, W ise topla)
232. Harita üzerinde çizdiginiz rota (gerçek) 312° dir.Bulundugunuz bölgede 2000 yılı için varyasyon degeri 2°05’W, yıllık de gisimi ise 1’E verilmistir. Seyredeceginiz muhtemel rotada deviasyon degeriniz 1° W dir. Pusula rotanız ne olmalıdır? (2005) 315
233. Haritada çizdiginiz rota (gerçek) 215° dir. Bulundugunuz bölgede 1999 yılı için varyasyon degeri 1° 54’ E verilmi stir. Yıllık degisim degeri, 1’ E dir. (2005) Teknenizin deviasyon tablosu asagıdadır. Buna göre pusula rotanız ne olmalıdır? (En yakın tam deviasyon degeri kullanılacak) 215 - 2 ??
234. Kadırga burnu fenerini manyetik pusulanızla 082° de kerteriz etmektesiniz. Bulundu gunuz bölgede 2000 yılında varyasyon degeri 2°55’ E verilmistir.Yıllık degisim 1’E dir. Deviasyon “0” dır. Harita üzerine plotlayacagınız gerçek kerteriz degeri nedir? (2006) 85 01
235. Bölgenizde dogal sapma degeri 3°E, bulundugunuz rotada yapay sapma degeri ise 2°E’dir. Gitmek istediginiz noktaya çizdiginiz rota degeri 245° ise, manyetik pusulanızda kaç dereceye gitmelisiniz? 240
236. Manyetik pusulanızla 165° rotasına seyretmektesiniz. Bu bölgedeki dogal sapma degeri, 1993 yılında 2°32’ E ve yılda 2’ E de gisim degeri verilmistir. Bu rotadaki yapay sapma degerimiz 3° W olduguna göre hakiki rotamız nedir? (2005) 165
237. Manyetik pusula ile 086°’de kerteriz edilen A fenerinin hakiki kerterizi asagıdakilerden hangisidir? (Var 3° E – Dev 5° W)
238. Manyetik pusula ile 076°de kerteriz edilen fenerin hakiki kerterizi asagıdakilerden hangisidir? (Var “3°E ,Dev”5°W)
239. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtügünüz uzaklıgın en yakın enlemdeki karsılıgının bir derece üç dakika oldugunu gördünüz. Ölçtügünüz uzaklık kaç mildir? 63
240. 1/25 000 ölçekli haritada 4 cm ölçülen bir mesafe asagıdakilerden hangisine karsılık gelir? 1 km
241. Cayro pusula ile mıknatıslı (manyetik) pusula arasındaki fark nedir? Cayro pusula gerçek kuzeyi gösterir
242. Bir teknenin süratini veya belli bir sürede kat ettigi mesafeyi ölçmek için kullanılan alet asagıdakilerden hangisidir? Hız ölçer, parakete
243. Bir halat ve ucuna baglı kursun bir agırlıktan olusan, deniz derinligini ölçmeye yarayan alet asagıdakilerden hangisidir? iskandil
244. Parakete nedir ? Sürat ölçmeye yarayan sistem
245. Görüs sartlarının kısıtlı oldugu gece, sis gibi durumlarda radarı olan diger tekneler ve özellikle gemiler tarafından radar ekranında görülmeyi saglayan alet asagıdakilerden hangisidir? Radar reflektörü
246. Sıg sularda, liman, marina, barınak, dogal liman, haliç, kanal giris-çıkıslarında seyir bölgesinin hangi ölçekli haritasını kullanmalıyız? Portolon 1/5000
247. Kıyı Seyri nedir? 0-7 mil içinde yapılan seyir
248. Bir kanal girisinde pruvanızda üzerinde dörtgen tepelik bulunan kırmızı renkli bir samandıra gördünüz. Ne yaparsınız? iskelenize alın
249. Bir kanal girisinde pruvanızda üzerinde üçgen tepelik bulunan yesil renkli bir samandıra gördünüz.Ne yaparsınız? Sancagınıza alın
250. stanbul Bogazından Marmara Denizi’ne çıkmaktasınız (asagıdaki sekilde, yesil tekne). iskele bas omuzlugunuzda kalan yesil renkli samandıraları hangi tarafınızda bırakarak yola devam edersiniz? iskele
251. Tepeligi, uçları yukarı dönük iki siyah koni olan samandıranın anlamı nedir? Kuzeyden geç
252. Tepeligi, tabanları bir birine dönük iki siyah koni olan samandıranın anlamı nedir?Dogudan geç
253. Tepeligi, uçları asagıya dönük iki siyah koni olan samandıranın anlamı nedir? Güneyden geç
254. Tepeligi, uçları birbirine dönük iki siyah koni olan samandıranın anlamı nedir? Batıdan geç
255. Altındaki veya çok yakınındaki bir tehlikeyi gösteren ve bulundugu noktaya neta bir mesafeden geçilmesi gereken tehlike samandırasının haritadaki simgesi asagıdakilerden hangisidir? Çizgi ve iki nokta üst üste
256. Tecrit edilmis su samandıralarının tepeliklerinin sekli ve ısık karakterleri nedir? Yuvarlak, beyaz grup çakarlı ısık
257. Etrafında seyre müsait su oldugunu gösteren emniyetli su samandırasının rengi ve tepeligi nasıldır? Kırmızı ve beyaz
258. Haritada karakteri FlR3s10m6M olarak verilmis fenerin anlamı asagıdakilerden hangisidir? (Marmara Adası, balıkçı barınagı giris feneri)Flasörlü, kırmızı, 3 saniye söünk kalan, tek çakma yapan, 10 metre yüksekliginde 6 milden görülebilen
259. 10 saniyelik periyot içinde iki kere beyaz çakan, denizden ondört metre yüksekte ve sekiz milden görünen fener haritada nasıl gösterilir? ( izmir- Güzelbahçe feneri) Fl(2) 10s 14m 8M
260. Kas limanı batısında Bucak denizine gireceksiniz, giris feneri haritada FlWRG10s14m5- 3-3M olarak verilmistir. Anlamı nedir? Grup çakarlı, beyaz – kırmızı – yesil renkte ısık veren, 10 saniye sönük kalan, 14 metre yüksekliginde, beyaz 5 milden, kırmızı ve yesil ise 3 milden görünen fener
261. Nara burnuna yaklasırken, burun sıglıgındaki fenerin on saniyelik periyot içinde iki kere yesil çaktıgını gördünüz. Bu fener haritada nasıl gösterilmistir? Fl(2) G 10s
262. Fenerbahçe bankını markalayan samandıra haritada Q(9)W15s5m3M olarak gösterilmistir. Deniz üstünde nasıl gözlemlersiniz? yanlıs
263. (Fl WR 5s20m15-11 M) özelliklerine sahip bir fener normal sartlarda kaç milden görülür?Beyaz 15, kırmızı 11 milden
264. (Fl G3s10m 5M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir? Çakarlı yesil 3 saniye sönük kalan 10 m yüksekliginde 5 milden görünen
265. (Fl WR 5s 20m 5-3M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir? Çakarlı beyaz ve kırmızı 5 saniye ısık veren 20 metre yüksekliginde 5 milden beyaz 3 milden kırmızı ısıgı görünen
266. 080 rotasına giderken nisbi sancak 030° de kerteriz ettiginiz bir teknenin hakiki kerterizi kaç derecedir? 110
267. Nisbi iskele 120° bir balıkçı teknesi kerteriz ettiniz. Bu teknenin hakiki kerterizi ise 160°. Rotanız nedir? 280
268. 310° rotasına giderken, bir tekneyi hakiki 100° kerteriz ettiniz. Bu teknenin nisbi kerterizi nedir? 150
269. 270° rotasına ilerlerken, bir feneri hakiki 260° kerteriz etmektesiniz; bu fenerin nisbi kerterizi nedir? iskele 10
270. Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir? Rota
271. Pruvada, dümen suyunda, sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır? 0, 180, 90, -90
272. ki kerterizle mevki koyma yönteminde, kesin mevkinin dogrulugu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır? 90 (30 - 150 arası olabilir)
273. Çapraz üç kerteriz yöntemiyle mevki koyarken, mevkinin kesin dogrulugu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır? 60 – 120 arası, üçgenin alabildigine küçük olması
274. Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın neresinde seyredecektir? Sag tarafında
275. Trafik ayırım bölgesinin kullanım sınırlılıklarına göre hangi durumdaki tekneler bu bölgelere giremezler? 20 metreden küçük tekneler ile yelkenli tekneler
276. Boyu 20m.den az olan bir tekne veya bir yelkenli tekne, trafik ayırım düzeniyle ilgili asagıdaki hangi kurala uyacaktır? Trafik ayırım bölgesine giremez
277. Trafik ayırım düzeninde karsıdan karsıya geçmek zorunda olan bir tekne nasıl geçecektir? Dikine ve en hızlı sekilde geçis yapan tekneleri engelemeden geçis yapar
278. Yelkenli bir tekne, hangi durumda kuvvetle yürütülen tekne sayılır ? Yelkenleri açık motorla seyrettigi zaman
279. Seyir fenerleri ne ise yarar ? Gün batımından dogusuna kadar veya sisli havalarda teknelerin kullandıgı ısık sistemleridir
280. Yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket eder? Uygun manevra ile tehlikeyi önlemelidir
281. Yelkenle seyrediyorsunuz, yedekleyen bir tekneyle karsılastınız, ne yaparsınız? Yol verilir ve açıktan geçilir
282. Gündüz, yelkenle seyrediyorsunuz; sivri uçları birbirine dönük iki koni gösteren bir tekneyle karsılastınız, ne yaparsınız? Balıkçı teknesi, yol verirsiniz
283. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatısma tehlikesi doguracak sekilde bir birlerine yaklasmaları durumunda, hangi tekne digerinin yolundan çıkacaktır? Diger teknenin iskelesini gören
284. Asagıdaki sekilde biri yelken (yesil), digeri motorla seyreden (sarı) iki tekne çatısma noktasına yaklasmaktadır. Motorlu tekne nasıl hareket etmelidir? Yelkenli tekneye yol vermelidir
285. Hangi hallerde ''yetisen tekne '' sayılırsınız ? Diger tekneye pupadan yaklasan tekne yetisen teknedir.
286. Gece yelkenle seyrederken pruvanızda gördügünüz beyaz bir fenere dogru yaklasmaktasınız, ne yaparsınız? Yetisen teknesiniz yavaslayın
287. Denizde Çatısmayı Önleme Kuralları geregince, pruva pruvaya gelen motorlu tekneler nasıl davranırlar? Dümeni sancaga kırarlar
288. Gece, teknenizle motor seyrindesiniz; açık sularda, silyon ve borda fenerlerini birlikte gördügünüz bir tekneye yaklasmaktasınız? Ne yaparsınız? Dümen sancaga kırılır
289. Rüzgarı farklı bordalardan kullanan iki yelkenli tekne çatısma tehlikesinde ise hangi tekne digerinin yolundan çıkacaktır? Digerinin iskelesini gören yol verir
290. Rüzgarı aynı bordadan kullanan iki yelkenli tekne çatısma tehlikesi yaratacak sekilde birbirlerine yaklasıyorlarsa, hangi tekne yol verecektir? Rüzgarüstünde olan tekne yol verir
291. Gece, yelkenle seyretmektesiniz; sancak bordanızda, iskele borda ve silyon fenerini gördügünüz bir tekne ile çatısma pozisyonuna girdiniz. Ne yaparsınız? Yol verin
292. Gece, rüzgarı iskele bordadan alarak yelkenle seyretmektesiniz; sancak bordada bir teknenin iskele borda fenerini gördünüz. Ne yaparsınız? Yol verin
293. Silyon feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür ? Beyaz ve 225 derece
294. Pupa feneri teknenin neresinde bulunur, hangi sektörden görünür? Pupasında 135 derece
295. Sancak borda feneri ne renktir ve hangi sektörden görünür? Yesil ve 112.5 derece
296. iskele borda feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür? Kırmızı ve 112.5 derece
297. Üzerinde yol bulunan, boyu yedi metreden uzun yelkenli tekne gece hangi fenerlerini gösterir? Silyon, borda, pupa fenerleri
298. Üzerinde yol bulunan, boyu yedi metreden kısa, yelkenli veya kürekli bir tekne hangi fenerleri göstermek zorundadır? Borda ve pupa fenerleri
299. Boyu 50 m.den kısa, üzerinde yol bulunan motorlu tekneler hangi fenerleri göstermek zorundadır? Silyon, borda, pupa fenerleri
300. Boyu 50 m.den uzun, üzerinde yol bulunan motorlu tekne, borda, silyon ve pupa fenerleri dısında hangi feneri gösterecektir? ikinci silyon feneri
301. Boyu 50m.den kısa demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar? 360 derece beyaz fener
302. Boyu 50 m.den uzun demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar? 2 adet 360 derece beyaz fener
303. Dikey bir dogru üzerinde iki kırmızı fener gösteren tekne asagıdakilerden hangisidir? Karaya oturmus
304. Boyu 50m.den kısa karaya oturmus bir tekne gece hangi fenerlerini gösterir? Dikey dogrultu üzerinde iki kırmızı fener
305. Ag balıkçılıgıyla ugrasan, üzerinde yol bulunan bir teknenin fenerleri iskele bordadan asagıdaki sekillerden hangisine uygun görünür? Üst yesil alt beyaz son kırmızı
306. Pruvanızda dikey dogrultuda iki kırmızı fener ve borda fenerleri yanan bir tekne gördünüz; bu durum asagıdakilerden hangisini ifade eder? Kumanda altında olmayan tekne
307. Dikey bir dogru, üzerinde her yönden görünür üste kırmızı, altta beyaz, iki fener gösteren tekne, asagıdakilerden hangisidir? Ag balıkçılıgı yapan üzerinde yol olmayan tekne
308. Borda ve Pupa fenerlerine ilaveten, dikey bir dogru üzerinde, her yönden görünür üste yesil, altta beyaz fener gösteren tekne, asagıdakilerden hangisidir? Trol yapmakta olan üzerinde yol olan tekne
309. Sis, pus gibi görüsün kısıtlı oldugu hallerde 12 m. den küçük tekneler nasıl ses isareti verirler? iki dakida bir ses isareti verirler
310. Çatısma pozisyonunda oldugunuz bir tekneye karsı yol hakkına sahipsiniz. Yol verecek tekne,çatısma noktasına yaklasmanıza ragmen çatısmadan kaçınacagını gösteren manevrayı yapmamaktadır, hangi ses isaretiyle uyarırsınız? Bir uzun düdük
311. Marina içinde, aynı anda manevra yaptıgınız bir tekne, muhtemel bir çatısmayı engellemek için bir kısa düdük isareti vermistir. Anlamı nedir? Rotasını sancaga çevirecektir
312. Deniz trafiginin yogun oldugu bir bölgede rotanızı iskeleye degistirmek istiyorsunuz. Bu niyetinizi diger teknelere nasıl belli edersiniz? iki kısa düdük çalar
313. Üç kısa düdük ne anlama gelir? Tornistan yapıyorum
314. Bir uzun düdük süresi kaç saniyedir? 4 – 6 saniye
315. Bir kısa düdük süresi kaç saniyedir? Bir saniye
316. Gündüz demirli bir tekne görünür bir yerinde hangi isareti göstermelidir? Siyah küre
317. Gündüz yelkenle birlikte motor kullanarak seyreden yelkenli bir tekne hangi isareti göstermelidir? Sivri ucu asagıya dönük siyah koni
318. Kumanda altında bulunmayan bir tekne gündüz hangi isareti gösterir? iki siyah küre
319. Karaya oturmus tekneler gündüz hangi isareti gösterirler? Üç siyah küre
320. Sivri uçları birbirine bakan iki koni gösteren tekne, asagıdakilerden hangisidir? Balıkçı
321. Tekneniz yanmakta ve batma ihtimali var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz? Mayday
322. Tekneniz hareketsiz kalmıs durumda, çekiciye ihtiyacınız var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz? Pan Pan
323. Tehlike ve Aciliyet mesajlarında, tekne adını bildirdikten sonra, öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek zorundasınız? Mevkii
324. Yürürlükteki kanun geregince “denizde kürekten baska aletle yola çıkabilen her araca, adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun ‘Gemi’ denir. Buna göre, amatör denizcilerin kullanacakları hangi tip tekneler, denizde çatma, çatısma ve can kurtarma durumlarında “gemi” olarak degerlendirilecektir. Yelkenli ve/veya motorlu
325. Yola çıkmadan önce, teknenin yola ve denize elverisli olmasından, yolculuk için gerekli belgelerin ve emniyet teçhizatının tam olmasından kim sorumludur? Kaptan
326. Kaptanın tutmakla yükümlü oldugu gemi jurnalı (logbook) hangi sürelerde tutulmalı ve hangi bilgileri içermelidir? Hergün tutulamalı ve önemli olaylar kaydedilmelidir
327. Seyirde olan kazalar tarih, saat ve mevki belirtilerek bütün ayrıntılarıyla rapor haline getirilir. Bu raporun yazılmasından kim sorumludur? Kaptan
328. Çatısan gemi kaptanlarının görevleri nedir? Tekneleri birbirlerine yardıma ihtiyaçları olmadıgına kanaat getirene kadar olay yerinde kalmalıdırlar.
329. Kaptanın, denizde karsılastıgı “can tehlikesine ugramıs” kisilere karsı sorumlulugu nedir?Elinden gelen her yardımı yapmaya zorunludur
330. Baska bir tekneden imdat isareti alan bir tekne kaptanının sorumlulugu nedir? Yardıma bütün hızı ile gitmek durumundadır.
331. Seyir emniyetini tehlikeye düsürecek cisimler veya 10 kuvvet üstünde fırtına ile karsılasan tekne kaptanının sorumlulugu nedir? En yakındaki gemilere ve limana bildirmek durumundadır
332. Özel tekneler, Türk karasuları içinde hangi belgeyle seyahat ederler? Özel Yat / Tekne Kayıt Belgesi ile
333. Amatör denizcilerin kullanacagı “özel tekneler” hangi makam tarafından kayıt altına alınır? Liman Baskanlıkları tarafından
334. Özel Tekne/Yatlar için yurt dısına çıkısta hangi belge düzenlenir. Transitlog
335. Boyu 24 metreden kısa bir “özel tekne”yi kullanmak için Amatör Denizci Belgesi ile birlikte asagıda sayılan belgelerden hangisini yanınızda bulundurmanız gerekir? GMDSS VHF Telsiz Ehliyeti
336. Gemilerin neden oldugu deniz kirliliginin önlenmesi için yapılan uluslararası sözlesme asagıdakilerden hangisidir? MARPOL
337. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolu Yönetmeligi’ne göre, hangi tip deniz araçları Marpol sözlesmesi hükümlerine uymakla yükümlüdür. 400 grostondan büyük gemiler ile 400 grostondan küçük ama 15 kisi tasıyan tekneler
338. Amatör denizcilerin kullandıgı özel tekne ve yatlarda hangi tip sular, Marpol anlasması hükümlerine göre pissu sınıfına girer? Lagım suyu
339. Marpol’e göre evsel katı atık sınıfına giren çöplerimiz, Özel Alan kabul edilen Akdeniz’de, en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize bosaltılabilir? 12 mil
340. Yiyecek atıklarımız Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil mesafeden daha yakın uzaklıklarda denize bosaltılamaz? 12 mil
341. Marpol’e göre plastik maddeler, sentetik halatlar, plastik çöp torbaları en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize bosaltılabilir? Hiçbir zaman atılamaz
342. çine az miktarda yag ve yakıt karısmıs sintine suyumuzu, Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil uzaklıkta denize bosaltabiliriz? 12 mil
343. Akdeniz içinde seyrederken teknede biriken çöplerimizi ne yapmalıyız? Atık kabul tesislerine bırakmalıyız
344. Motorların yardımcı sistemlerini sayınız.Yaglama sistemi, Sogutma sistemi, Yakıt sistemi, Egzoz sistemi, Güç aktarma sistemi, Disli kutusu, saft ve pervane, Gaz ve vites kolu
345. Prospektüsünde 10 Kw güç ürettigi belirtilen bir motor kaç Beygir Gücündedir (BG) 13.60 BG
346. ki zamanlı dıstan takma bir motorun yakıtına, hangi katkı maddesi, hangi oranda katılmalıdır? Yag, 1 e 100 oranında
347. Dolaysız (direkt) sogutmalı bir motorun gövdesinde dolasan sıvı hangisidir? Deniz suyu
348. Ekonomik seyirde motor devir saati motorun azami devrinin yüzde kaçı mertebesinde olmalıdır? %50 - %70 arasında
349. deal (azami degil !) seyir hızına motor devrinin yüzde kaçında ulasılır? %80
350. Bir tekne disli kutusunda (sanjıman) hangi konumlar seçilebilir? ileri, bos ve geri
351. Dizel ve benzin motorlarını kullandıkları yakıt cinsi dısında, ayıran belirleyici özellik nedir? Enjektör pompası dizel motorlarda bulunur Buji benzinli motorlarda bulunur
352. Motorun prospektüsünde belirtilen gücü tekne pervanesinde de alabilir miyiz? Bir kısmı alınabilir
353. Motor kontrol panosunda bir uyarı ısıgı yandıgında ve sesli uyarı duyuldugunda ilk yapılması gereken nedir? Motor en düsük devre alınmalıdır
354. Motorlarda deniz suyu pompası, alternatör gibi yardımcı donanımları çalıstıran ve sık kontrolü; gerekiyorsa ayarlanması gereken aksam hangisidir? mpeler
355. Dizel motorlarda yakıtı, depo tamamen bosalana kadar tüketmek dogru mudur? Hayır
356. Bir motorda bulunabilecek, bakımı ve belli aralıklarda degistirilmesi gereken tüm filtreleri sayınız. Hava, yakıt, yag
357. Dört zamanlı bir dıstan takma motorun yaglaması nasıl gerçeklesir? Yag kartelinden
358. Hem içten hem dıstan takma motorlarda herhangi bir göstergeye bakmadan sogutma sisteminin düzgün çalıstıgını kabaca hangi sekilde kontrol edebiliriz ? Egzoz çıkısından çıkan su kontrol edilerek
359. Bir Dizel motorlu teknede depodaki yakıt miktarının sınırlı ve varılmak istenen limana ulasmak için yeterli olamayabilecegini tespit ettiniz. Zamansal bir sıkısıklıgınız yok. Nasıl bir seyir sekli izlersiniz? %50 devirde
360. Yelken seyrinde katlanır pervane? Hızı arttırır
361. Dıstan takma motorların ilk çalıstırılmasında hangi emniyet önlemleri alınmalıdır ? Vites bosa alınmalı, durdurucu mekanizma bilkligi takılmalıdır
362. Salmastra ne ise yarar ? Kovan çıkısında su sızdırmazlık için kullanılır
363. Yakıt buharının bir kıvılcım etkisiyle patlama yaratma tehlikesi açısından bir teknede hangi tipte içten takma motorlar en çok dikkat gerektirirler? Benzinli
364. Teknelerde en çok rastlanan egzos sistemi ne sekildedir ve hangi parçalardan olusur?Manifolt, su kapanı, susturucu, deve boynu
365. Motorun çalısması için ilk hareketi saglayan yardımcı donanım hangisidir?Marj motoru
366. Benzin ve Dizel motorunu kullandıkları farklı yakıtlar haricinde ayıran temel özellik: Enjektör pompası dizel motorlarda bulunur Buji benzinli motorlarda bulunur
367. Motor yagına yataklık yapan ve motorun iç kısımlarını harici etkilerden koruyan motor parçasına ne ad verilir?Kartel
368. Motorlarda sogutma sistemi kaç çesittir? iki (direkt, dolaylı)
369. Motorunuzun kontak anahtarını çevirdiniz ve marsa bastınız; her hangi bir hareket olmadı, bu durumda önce nereyi kontrol edersiniz? Akü
370. Seyir halindeyken aniden olusan bir vibrasyonda ilk bakılacak nokta neresidir? Motor
371. Motorunuz çalısma anında egzostan mavi renkli duman atıyorsa bunun anlamı nedir? Yag yakması
372. Motor yagının görevi asagıdakilerden hangisidir? Hareketli parçaların asınmasını önler
373. Dizel motorların yakıt sisteminde, seyir öncesi yapılacak islem asagıdakilerden hangisidir? Isıtma
374. Seyire çıkmadan önce hangi kontrolu mutlaka yapmanız gerekmektedir? Yakıt
375. Motorla seyirde sırasında, dolaylı sogutma yapan motorunuz egzostan su attıgı halde hararet göstergesi asırı yükselmis ve sesli uyarı vermeye baslamıstır. Arıza hangi sistemtedir? Dolaylı sogutma sisteminde
376. Kötü havada motorla seyrediyorsunuz; motorunuz birden durdu. Yakıt deponuzda çok az yakıt bulunmaktadır ve arızanın yakıt sisteminden kaynaklandıgını düsünüyorsunuz. Arızanın sebebi ne olabilir? Yakıt filtresinin tıkanması
377. Motorda güç kaybı gözlemlediniz ve seyir sırasında egzostan siyah dumanlar çıkmaktadır. Arıza ne olabilir? Yakıt yanmadan çıkıyor
378. Disli Kutusunun (Sanjıman) ömrünü uzatmak için hangi hususa dikkat edilmelidir?
Yag seviyesinin uygun olması, ileri – geri geçislerinde bekleyerek geçis yapılaması
379. Tekne elektrik sistemleri kaç volt gerilimle çalısır ? 12 V
380. Teknenizdeki tüm elektrikli cihazların 24 saat içinde toplam 30 Ah tükettigini hesapladınız. Teknenizin aküsünün (veya akü gruplarının) ertesi gün bile motoru çalıstırmak için yeterli kapasitede olmaları için toplam güçleri en az kaç Ah olmalıdır? En az 75 - 90 Ah
380. 12 Voltluk bir aküden hangi noktaya kadar elektrik alınabilinir ? 12.8 ile 11.6 volt arası
381. Bosalmıs bir akü teknede nasıl ve hangi yöntemlerle sarj edilebilir?
Diger bir (yedek) akü ile motor çalıstırıldıktan sonra akü sisteme baglanır ve sarj dinamosundan gelen enerji ile sarj edilir.
382. Basit bir tekne elektrik sisteminin ana parçalarını sayınız.? Akü, kablolar, kumanda panosu, sigorta ve otomatlar, fenerler, aydınlatma, ırgat, pompa, mars motoru, telsiz ve diger elektronik aletler.
383. Gelistirilmis ve emniyetli bir tekne elektrik sistemi ne sekilde kurulmus olmalıdır?
Sigortalarla gerekli güvenlik önlemleri alınmıs ve kumanda tablosu ile kontrol edilecek sekilde
384. Teknede akülerin kapasite ve sarj durumu ne sekilde takip edilebilir ? Voltmetre ile
385. Güvenilir bir elektrik tesisatında kullanılan kablolar nasıl seçilmis olmalıdır? Kalaylı ve marin tipi olmalıdır
386. 12V veya 24 V’luk tekne elektrik sistemi zayıf akımla çalıstıgından herhangi bir tehlike yaratır mı? insan saglıgını etkilemez ancak yangın çıkmasına sebebiyet verebilir
387. Eriyen tipte sigortalar, otomatlı sigortalara göre hangi avantaj ve dezavantajlara sahiptir? Otomatlarda sigorta degisimi gerekmez sadece bir dügmeye basarak tekrar devreye alma gerçeklesebilir. Sigortalar ucuzdur
388. Jelli akülerin ‘’sulu akü’’ denen asitle doldurulmus akülere göre avantajları nedir?
Jelli aküler kendi kendilerine desarj olmazlar ve gaz çıkarma problemleri yoktur, akmadan her açı ile kullanılabilirler
389. Akü sarj edilirken nelere dikkat edilmelidir? Sarj isaretinin yanıp yanmadıgına, akünün gaz çıkarıp çıkarmadıgına, akünün saf su depolarının gerekli sekilde dolu olup olmamasına
390. Teknede elektrikli sintine pompası varsa, en uygun baglama sistemi nedir?
Bir kumanda panosu üzerinden ve alarmlı olarak baglanması uygundur
391. Tekneden ayrılırken elektrik sistemi ile ilgili alınacak en iyi tedbir asagıdakilerden hangisidir?
Gereksiz tüm elektrikli cihazların kumanda tablosundan kapatılmıs oldukları kontrol edilir. Çok uzun süre ile tekneden ayrılınacaksa akülerin tam sarjlı oldugu ve tüm elektrikli sistemlerin kapalı oldugu tespit edilmeli, mümkünse periodik olarak motor veya baska bir kaynaktan sarj islemi yapılmalıdır.
392. Simsekli fırtınalarda ve yıldırım tehlikesinde tekne ekibi hangi tedbirleri almalıdır?
Metal aksamdan uzak durulmalıdır, hassas elektronik cihazlar sistemden çıkarılmalıdır
393. Teknede kullanım veya tamirat için karadan alternatif akım elektrik alınması gerekirse ne yaparız? Tekne üzerindeki soket (priz) ve uygun bir kablo ile kıyıdaki tesisata baglanılır
394. Elektrik panomuzda, basit, camlı eriyen tip sigortalar bulunuyorsa; yandıklarında ne yapılır? Aynı kapasitede olan yenileri ile degistirilir
395. Sulu tip akü teknede nereye yerlestirilmelidir? Kuru ve düz bir yere, fazla sarsıntı olmayacak ve teknenin sallanmalarından en az etkilenecek sekilde yerlestirilir
396. Akü gözleri kapaklı ve açılabiliyor ise bakımı için ne yaparsınız? Gerekli miktarda saf su eklenir